Kategorie

Świątynia Lotosu w Delhi, Indie. Czym jest wiara BAHÁ’Í

Literatura bahaicka, czyli kilka słów o wierze bahá'í

 - Wiara Baha'i - Geneza

0 komentarzy

W jednym z działów naszej księgarni, poświęconym literaturze bahaickiej, zgromadziliśmy książki i broszury wydawane przez polską wspólnotę wiary bahá’í oraz inne wydawnictwa nawiązujące do tematyki bahaizmu, w tym m.in. opracowania religioznawcze, czy biografie znanych bahaitów.

O tym jak narodziła się wiara bahá'í oraz jakie są jej podstawowe założenia dowiecie się z poniższego tekstu.

New_Delhi_świątynia.jpg

WSPÓLNOTA BAHÁ’Í 

w co wierzymy i co robimy

„Niech wasza wizja ogarnie cały świat…” - Bahá’u’lláh

Od najdawniejszych czasów Bóg wysyła ludziom Boskich Wychowawców znanych jako Objawiciele Boga, których nauki są podstawą postępu cywilizacji. Ci Objawiciele to Abraham, Kryszna, Zaratustra, Mojżesz, Budda, Jezus i Mahomet. Bahá’u’lláh, najnowszy z Objawicieli tłumaczy, że religie świata pochodzą z tego samego Źródła i są w swej istocie kolejnymi rozdziałami jednej religii od Boga. 

Bahaici wierzą, że obecnie największą potrzebą ludzkości jest znalezienie jednoczącej wizji przyszłego społeczeństwa oraz natury i celu życia. Ta wizja zawarta jest w pismach Bahá’u’lláha.

„Ten, który jest twoim Panem, Wszechłaskawym nosi w sercu pragnienie, by ujrzeć całą rasę ludzką jako jedną duszę i jedno ciało.” Bahá’u’lláh

Haifa_świątynia.jpg

W tysiącach miejsc na świecie nauki wiary bahá’í inspirują pojedyncze osoby oraz wspólnoty do pracy nad rozwojem w swoim własnym życiu jak i do przyczyniania się do postępu cywilizacji. Światopogląd bahá’í dotyczy istotnych tematów takich jak jedność Boga i religii, jedność ludzkości i wolność od uprzedzeń, wrodzona szlachetność istoty ludzkiej, postępujące objawienie prawdy religijnej, rozwój cech duchowych, połączenie wysławiania Boga i służby, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, harmonia religii i nauki, znaczenie sprawiedliwości we wszystkich ludzkich przedsięwzięciach, znaczenie edukacji oraz dynamika związków, które mają zespalać pojedyncze osoby, wspólnoty i instytucje w miarę jak ludzkość posuwa się naprzód ku swej kolektywnej dojrzałości. 

„Ci święci Objawiciele są jak nadejście wiosny w świecie... Każdej wiośnie przypada czas nowego stworzenia...” ‘Abdu’l-Bahá

Wiara Bahá’í rozpoczęła się misją przekazaną przez Boga dwóm Boskim Posłańcom – Bábowi oraz Bahá’u’lláhowi. Współcześnie, wyróżniająca się jedność Wiary zapoczątkowanej przez Nich wywodzi się z dokładnych instrukcji danych przez Bahá’u’lláha, których przestrzeganie zapewniło kontynuowanie przewodnictwa po Jego odejściu. Ta linia sukcesji, nazwana Przymierzem, przechodziła od Bahá’u’lláha do Jego Syna ‘Abdu’l-Bahy, a następnie od ‘Abdu’l-Bahy do Jego wnuka Shoghiego Effendiego, a następnie do Powszechnego Domu Sprawiedliwości, zapowiedzianego przez Bahá’u’lláha. Bahaici akceptują święty autorytet Bába, Bahá’u’lláha oraz tych wyznaczonych następców.

Bahaici na całym świecie, a także w wielu miejscowościach w Polsce współpracują z sąsiadami i przyjaciółmi niezależnie od wyznania i pochodzenia, budując jedność w swoich lokalnych społecznościach poprzez działania takie jak: międzywyznaniowe spotkania modlitewne, zajęcia dla dzieci rozwijające cechy duchowe, kółka studiujących kursy instytutu oraz grupy młodszej młodzieży, których celem jest rozwój zdolności i umiejętności oraz pozytywne działania na rzecz lokalnej społeczności w postaci różnorodnych projektów. 


WSPÓLNOTA BAHÁ’Í w Polsce

Strona internetowa: http://www.bahai.org.pl/

Facebook: Wiara Baha’i w Polsce

https://www.facebook.com/bahaizm/

FB: Wspólnota  Baha’i - Kraków i okolice

Wspólnota Baha’i – Kraków i okolice

 

email: nsa@bahai.org.pl, bahaikrakow@gmail.com

YouTube: Biblioteka Bahaicka, Bahaitka

Komentarze (0)

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Śledź nas na Facebooku