Wiara bahá'í

MOWY PARYSKIE Abdu’l-Baha Zobacz większe

MOWY PARYSKIE Abdu’l-Baha

BAH62323135

Nowy produkt

Od roku 1912 opublikowano ogólnie jedenaście wydań [w języku angielskim w Wielkiej Brytanii] i wiele wznowień, natomiast w Stanach Zjednoczonych mowy `Abdu'l-Bahy ukazały się pod tytułem Wisdom of `Abdu'l-Bahá.

Więcej szczegółów

9 Przedmioty

19,50 zł brutto

Cechy produktu

Tytuł Mowy Paryskie
Podtytuł Przemówienia wygłoszone przez Abdu'l-Bahę w 1911 roku
Autor ’Abdu’l-Bahá
Wydawnictwo Skonpres
Miejsce wydania Warszawa
Rok wydania 2011
Format A-5
Oprawa MK-miękka
Liczba stron 12 + 164
Wersja językowa polska
Numer wydania 2 poprawione
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-62323-13-5
EAN/UPC 9788362323135
Stan nowy
Czas wysyłki 3 -5 dni od momentu dyspozycji wysyłki lub płatności

Więcej informacji

"Pierwsze wydanie Paris Talks opublikowane w 1912 przez wydawnictwo Unity Press, Surrey, zawierało przemówienia `Abdu'l-Bahy, wygłoszone w Paryżu w okresie od października do grudnia 1911 roku. W drugim wydaniu z 1915 roku dodano jeszcze dodatkowo materiał, na który złożyły się trzy przemówienia oraz jedna Tablica zapisane podczas pobytu `Abdu'l-Bahy w Anglii w 1912-13. Odtąd wszystkie następne wydania zawierały już te dodatkowe materiały, które odtąd zwyczajowo włącza się do tej książki. Jednak po pewnym przemyśleniu, w tym ostatnim wydaniu dodatkowy materiał został umieszczony jako trzecia część tekstu, który dotąd składał się z dwóch części. Po raz pierwszy także mowy ponumerowano i wprowadzono indeks oparty na numerach akapitów dla ułatwienia w poszukiwaniach informacji w tłumaczeniach, zgodnie z ustaleniami Międzynarodowej Konferencji Wydawców Bahaickich z 1992 roku.

Podczas pobytu we Francji `Abdu'l-Bahá przemawiał po persku, a Jego przemówienia tłumaczono na francuski. Paris Talks jest oryginalnym zbiorem notatek, sporządzonych przez cztery panie przybyłe z Wielkiej Brytanii: Lady Sarah Louisa Blomfield, jej dwie córki, Mary Esther Blomfield and Rose Ellinor Cecilia Blomfield oraz Beatrice Marion Platt. `Abdu'l-Bahá podsunął myśl opublikowania tych notatek i po przetłumaczeniu na angielski, ukazały się one drukiem. Pomimo obaw czterech tłumaczek, owoc ich wspólnych wysiłków, Paris Talks, okazał się ulubioną i cieszącą się ogólną popularnością książką bahaicką, która ukazała się w wielu językach. Mimo, że można się w niej dopatrzyć pewnej niejednolitości stylu pomiędzy poszczególnymi mowami, jak to się zdarza w przypadku prac zbiorowych, jednak ażeby zachować autentyczność dzieła, dokonano w niej jedynie niewielu koniecznych zmian z pozwoleniem Powszechnego Domu Sprawiedliwości.

Od roku 1912 opublikowano ogólnie jedenaście wydań [w języku angielskim w Wielkiej Brytanii] i wiele wznowień, natomiast w Stanach Zjednoczonych mowy `Abdu'l-Bahy ukazały się pod tytułem Wisdom of `Abdu'l-Bahá.

Pierwszy przekład polski ukazał się w roku 1915, oparty na wydaniu niemieckim Wilhelma Herrigela, opublikowany przez Związek Śląskich Spirytystów pod tytułem Ewangelia Pokoju i Miłości dla naszych czasów.

Obecna wersja została opracowana na podstawie dwunastego wydania tekstu angielskiego oraz wydania francuskiego z roku 1980".

[Przedmowa]


"`Abdu'l-Bahá, syn proroka Bahá'u'lláha, który dał początek Wierze Bahá'í, urodził się 23 maja 1844 r. w Iranie. Jego dzieciństwo i młodość upłynęły w atmosferze ciągłych trosk i nieszczęść. Jako dziewięcioletni chłopiec musiał opuścić kraj rodzinny, aby towarzyszyć swemu ojcu na wygnaniu.
Kiedy miał 24 lata, zatrzasnęły się za nim bramy więzienia Saint-Jean-d'Acre, ażeby otworzyć się dopiero w czterdzieści lat później. Wyszedł na wolność w wieku 64 lat i dopiero wtedy mógł rozpocząć misję zleconą mu przez Bahá'u'lláha. Pomimo swego wieku i osłabienia, spowodowanego długim uwięzieniem, podjął się przeniesienia na Zachód posłannictwa miłości, pokoju i sprawiedliwości objawionego przez Bahá'u'lláha. W roku 1910 wsiadł na statek, aby odwiedzić Egipt, Europę i Stany Zjednoczone. Właśnie w czasie tej podróży – w roku 1911– w Paryżu zostały spisane jego mowy.

W testamencie Bahá'u'lláh wyznaczył go na spadkobiercę tłumaczeń swoich świętych pism i nadał mu tytuł Centrum Przymierza, czyli łącznika między Bogiem a ludzkością w naszej epoce.

`Abdu'l-Bahá ze swojej strony pozostawił testament, w swej istocie prawdziwy kodeks zasad przyszłego światowego porządku bahaitów.
Wszyscy bahaici widzą w nim doskonały przykład zarówno wiary, jak i niespotykanej wiedzy, uznając Go za zwierciadło bez skazy odbijające światło Bożego Proroka.

Po wyjściu z więzienia `Abdu'l-Bahá dawał wielokrotnie przykłady nadzwyczajnej energii i odwagi. Podróżował, zachęcał wiernych, nauczał tak niewykształconych jak i erudytów, wspomagał biednych, pielęgnował chorych i odpowiadał na niezliczone listy, które zewsząd do Niego napływały.

Zmarł 28 listopada 1921 r. po dwudziestu dziewięciu latach osobistego posłannictwa. Pozostały po nim tysiące notatek, modlitw, poematów i komentarzy".

[Wstęp według wydania francuskiego z 1980 roku].

SPIS TREŚCI:

Od polskiego wydawcy
Przedmowa
Wstęp

Część I

 • Obowiązek życzliwości i sympatii wobec obcych i cudzoziemców
 • Moc i wartość myśli zależą od wprowadzania ich w czyn
 • Bóg jest miłosiernym Lekarzem, który przynosi prawdziwe uleczenie
 • Konieczność zjednoczenia ludów Wschodu i Zachodu
 • Bóg wie wszystko, ale Jego samego nie można ogarnąć
 • Smutne powody wojny i obowiązek każdego człowieka dążenia do pokoju
 • Słońce Prawdy
 • Słońce Prawdy świeci dziś na Wschodzie i na Zachodzie
 • Powszechna miłość
 • Uwięzienie 'Abdu'l-Bahy
 • Największy dar boży dla ludzi
 • Chmury, które zasłaniają Słońce Prawdy
 • Przesądy religijne
 • Dobrodziejstwa, które Bóg wyświadcza ludziom
 • Piękno i harmonia w różnorodności
 • Prawdziwe znaczenie proroctw o powrocie Chrystusa
 • Duch Święty - moc pośrednicząca miedzy Bogiem a człowiekiem
 • Podwójna natura człowieka
 • Postęp materialny i duchowy
 • Ewolucja materii i rozwój duszy
 • Duchowe spotkania w Paryżu
 • Dwa rodzaje światła
 • Duchowe dążenia na Zachodzie
 • Przemowa w pracowni artysty w Paryżu
 • Baha'u'llah
 • Dobre idee muszą zmienić się w czyn
 • Prawdziwe znaczenie chrztu przez wodę i ogień
 • Wykład podczas Zgromadzenia Spirytualistów
 • Rozwój ducha
 • Życzenia i modlitwy 'Abdu'l-Bahy
 • Dotyczy ciała, duszy i ducha
 • Bahaici muszą pracować sercem i duszą nad poprawą sytuacji na świecie
 • O oszczerstwie
 • Bez siły ducha nie może być prawdziwego szczęścia ani postępu
 • Radość i cierpienie
 • Doskonałe ludzkie uczucia i cnoty
 • Okrutna obojętność ludzka wobec innych ras
 • Nie można się zniechęcać tym, że jest nas niewielu
 • Wypowiedź Abdu'l-Bahy w kościele pastora Wagnera

Część II

 • Towarzystwo Teozoficzne, Paryż
 • Pierwsza zasada: Poszukiwanie prawdy
 • Druga zasada: Jedność rodzaju ludzkiego
 • Trzecia zasada: Religia powinna być podstawą miłości i przyjaźni
 • Czwarta zasada: Zgoda pomiędzy religią i nauką
 • Piąta zasada: Obalenie przesądów
 • Szósta zasada: Środki egzystencji
 • Siódma zasada: Równość między ludźmi
 • Ósma zasada: Pokój powszechny
 • Dziewiąta zasada: Niemieszanie religii i polityki
 • Dziesiąta zasada: Równość płci
 • Jedenasta zasada: Potęga Ducha Świętego
 • Wielka i Chwalebna Sprawa
 • Ostatnie zebranie

Część III

 • Przemówienie Abdu'l-Bahy w Bahaickim Domu Spotkań
 • Modlitwa
 • Zło
 • Postęp duszy
 • Cztery rodzaje miłości
 • Tablica Abdu'l-Bahy

Indeks

bahaizm

Opinie

Oceń 

Для широкого круга читателей

Очень простым и проникающим прямо в сердце языком Абдул-Баха говорит о нынешних проблемах человечества и их современных, мудрых и доступных каждому решениях - решениях, основанных на учении Бахауллы. Абдул-Баха поднимает вопросы равноправия мужчин и женщин, преодоления предрассудков посредством всеобщего образования, единства человеческой семьи, прекращения войн и многие другие. Книга содержит универсальные истины в современном изложении и не оставит равнодушным читателя вне зависимости от её/его вероисповедания (или отсутствия такового)

Oceń 

Mowy paryskie

Inspiring and uplifting talks about the nature of the soul, the Prophets of God, the establishment of world peace, the abolition of all forms of prejudice, equality of women and men, etc.... all in easy to understand language. This book is light in a darkening world!

Napisz swoją opinię!

Napisz opinię
MOWY PARYSKIE Abdu’l-Baha

MOWY PARYSKIE Abdu’l-Baha


Produkty powiązane

Śledź nas na Facebooku