Kategorie

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że kontynuowanie transakcji będzie wymagało udostępnienia Twoich danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej (email) i telefonu.

Jeśli nie zgadzasz się na udostępnienie Twoich danych osobowych nie zaznaczaj tego pola (proces transakcji zostanie przerwany).

Administratorem Twoich danych osobowych, to jest podmiotem, któremu dane zostaną udostępnione i który będzie je przetwarzał, jest Magdalena Gałkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Gałkowska HATTERIA.PL z siedzibą: ul. Jana Kurczaba 14/85, 30-868 Kraków, NIP: 679-244-21-58, REGON: 120604736, która dalej zwana jest HATTERIA.PL.

Uzyskanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji czynności poprzedzających sprzedaż oferowanych towarów, w tym w procesie transakcji elektronicznej sprzedaży, a także w celu wykonania zawartej umowy sprzedaży oraz dostarczenia zakupionego towaru zgodnie z wybranym przez Ciebie sposobem doręczenia.

Jeśli wyrazisz na to zgodę HATTERIA.PL będzie mogła przetwarzać Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, w szczególności w formie przesyłania na wskazany przez Ciebie adres email newslettera.

HATTERIA.PL nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.

HATTERA.PL przekazywać będzie Twoje dane oraz powierzać ich przetwarzanie podmiotom współpracującym, jednakże wyłącznie w celu zapewnienia sprawnej i nieprzerwanej działalności HATTERIA.PL, realizacji złożonego zamówienia lub w celu dokonania wysyłki newslettera.
W szczególności będą to podmioty świadczące na rzecz HATTERIA.PL usługi: księgowe, pocztowe, kurierskie, hostingu strony internetowej oraz serwera poczty elektronicznej.

Ponadto Twoje dane osobowe przekazane mogą zostać podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem ich przekazania w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres, w którym HATTERIA.PL może być zobowiązana do wykazania i udokumentowania złożonych zamówień oraz przedawnienia Twoich ewentualnych roszczeń majątkowych związanych ze złożeniem zamówienia, w związku z czym przewidywany okres przechowywania Twoich danych osobowych nie powinien przekraczać dziesięciu lat.

W przypadku udostępnienia HATTERIA.PL danych osobowych uprawniona(y) będziesz do żądania od HATTERIA.PL dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do wskazanego przez Ciebie podmiotu. Ponadto przysługiwało Ci będzie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, a także prawo do wycofania zgody na przesyłanie newslettera, co spowoduje, że HATTERIA.PL nie będzie mogła Twoich danych przetwarzać do takich celów. Wszystkie powyższe uprawnienia będzie można wykonać przesyłając stosowną wiadomość elektroniczną pod adres email: hatteria.krakow@gmail.com.

Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, uprawniona/y będziesz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza informacja przygotowana została w celu zapewnienia, że udostępnione przez Ciebie HATTERIA.PL dane osobowe podlegać będą ochronie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie skrótowo zwanego RODO.


Śledź nas na Facebooku