Pedagogika, dydaktyka i logopedia

Alicja Gałązka MOTYWACYJNA ROLA DRAMY W GLOTTODYDAKTYCE Zobacz większe

Alicja Gałązka MOTYWACYJNA ROLA DRAMY W GLOTTODYDAKTYCE

IMP75870121

Nowy produkt

29,90 zł brutto

Cechy produktu

Tytuł Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce
Autor Alicja Gałązka
Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Impuls
Miejsce wydania Kraków [KR]
Rok wydania 2008
Format B-5
Oprawa miękka, klejona, folia matowa
Liczba stron 142
Wersja językowa polska
Numer wydania 1
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-7587-012-1
EAN/UPC 9788375870121
Czas wysyłki 3 -5 dni od momentu dyspozycji wysyłki lub płatności

Więcej informacji

„Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce” to próba nowego spojrzenia na proces uczenia się języka angielskiego perspektywy psychopedagogicznej, a także inną analizę motywacji wewnętrznej, która jest przedmiotem wielu publikacji czysto psychologicznych.
Prowadząc badania nad motywacją wewnętrzną, w książce tej uwzględniono również taką właściwość jak poczucie kontroli jednostki oraz typ osobowości ucznia. Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie: jak stymulować motywację do nauki języka obcego, jak rozbudzić rzeczywiste zainteresowanie językiem obcym.

Drama będąca głównym zagadnieniem niniejszej pozycji wydaje się odpowiedzią na postawione pytania.
Drama to niekonwencjonalny, twórczy sposób nauki poprzez aktywną identyfikację z wyobrażonymi rolami i sytuacjami.
Drama to metoda nauczanie, która uwzględnia wiedzę o uczącym się, procesie uczenia się oraz rzeczywistości społecznej, w jakiej żyjemy.

Nauka języka obcego to proces interakcji i komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniem, będący odbiciem zróżnicowanych stanów emocjonalnych i intelektualnych wobec konkretnych sytuacji. Wiele osób niechętnie konwersuje w języku obcym, bo brak wiedzy i świadomość popełnionych błędów wprawiają je w zakłopotanie.
Zaletą dramy jest to, że nadaje ona sytuacji dynamiczne, interpersonalne tło, które wymaga od uczestnika natychmiastowej odpowiedzi. Uczestnicząc w niej, uczniowie często zapominają o brakach językowych, przełamują lęk i optymalnie wykorzystują posiadane wiadomości.

Niniejsza książka to próba twórczego spojrzenia na proces uczenia się języków obcych oraz propozycje praktycznych rozwiązań pedagogiczno-metodycznych.


SPIS TREŚCI:

Wstęp

Część pierwsza
Rozważania teoretyczne
Pojęcie motywacji w badaniach psychologicznych
1. Wczesne teorie uczenia się
2. Motywacja osiągnięć

3. Teorie optymalnego pobudzenia
Motywacja zewnętrzna vs wewnętrzna
1. Uwarunkowania motywacji wewnętrznej w badaniach psychologicznych
1.1. Wewnętrzna przyczynowość zachowania
1.2. Swoboda wyboru
1.3. Kompetencja
1.4. Autonomia w relacji z otoczeniem
1.5. Wzmocnienia zewnętrzne

Rola motywacji w uczeniu się i nauczaniu języka obcego
1. Różne ujęcia motywacji w glottodydaktyce
2. Czynniki motywacyjne w uczeniu się języka obcego

Umiejętności językowe a kompetencje komunikacyjne
1. Sprawność czytania w języku angielskim
2. O umiejętności rozumienia ze słuchu w języku angielskim
3. Umiejętność pisania w języku angielskim
4. Teoretyczne założenia mówienia w języku angielskim

Drama w nauczaniu języka angielskiego w perspektywie psycholingwistycznej
1. Drama a nauczanie języka obcego
2. Znaczenie interakcji międzyludzkich w nauczaniu języka obcego
3. Drama a kompetencje komunikacyjne
4. Kontekst znaczeniowy aktywności w uczeniu się języka obcego
5. Rola dramy w uwzględnianiu czynników psychologicznych w uczeniu się języka obcego
5.1. Drama a motywacja
5.2. Poczucie własnej wartości
5.3. Atmosfera bez stresu
5.4. Indywidualizm i personalizacja
5.5. Rozwój społeczny i indywidualny jednostki
6. Uczenie się kultury przez dramę
7. Drama a komunikacja niewerbalna
8. Techniki dramatyczne stosowane w nauczaniu języków obcych

Część druga
Metodologia badań
Założenia teoretyczne przyjęte w badaniach
Przedmiot, cele oraz etapy badań
Problematyka badawcza, zmienne, wskaźniki oraz hipotezy badawcze
Próba badana i przebieg badań
Metody badań
Metody statystyczne

Część trzecia
Analiza wyników
Analiza wyników badań diagnostyczno-eksplanacyjnych
1. Motywacja wewnętrzna a poziom osiągnięć szkolnych
2. Poczucie kontroli a typ osobowości
3. Czynniki wpływające na motywację wewnętrzną uczniów do uczenia się języka angielskiego
4. W poszukiwaniu modelu

Analiza wyników badań po eksperymencie
1. Wpływ dramy na motywację wewnętrzną do nauki języka angielskiego
2. Drama a poziom umiejętności językowych
3. Motywacja wewnętrzna a kompetencje językowe

Analiza jakościowa
Dyskusja i podsumowanie
Bibliografia
Scenariusze zajęć prowadzonych metodą dramy


ISBN 978-83-7587-012-1
EAN 9788375870121

Napisz opinię
Alicja Gałązka MOTYWACYJNA ROLA DRAMY W GLOTTODYDAKTYCE

Alicja Gałązka MOTYWACYJNA ROLA DRAMY W GLOTTODYDAKTYCE


Śledź nas na Facebooku