Językoznawstwo i translatologia

BIBLIOTEKA LINGVARIÓW TOM 2: W KRĘGU JĘZYKA Zobacz większe

BIBLIOTEKA LINGVARIÓW TOM 2: W KRĘGU JĘZYKA

AKA

Nowy produkt

35,00 zł brutto

Cechy produktu

Tytuł Biblioteka LingVariów tom 2
Podtytuł Materiały Konferencji "Słowotwórstwo - Słownictwo - Polszczyzna kresowa" poświęconej pamięci profesor Zofii Kurzowej. Kraków 16-17 maja 2008
Redakcja Mirosław Skarżyński, Monika Szpiczatowska
Wydawnictwo Księgarnia Akademicka
Rok wydania 2009
Format B-5
Oprawa MK-miękka
Liczba stron 452
Wersja językowa polska
ISBN/ISSN/ISMN 83-86575-57-2

Więcej informacji

SPIS TREŚCI

Wstęp
Władysław T. Miodunka: Słowo na otwarcie konferencji
Słowotwórstwo - słownictwo - polszczyzna kresowa poświęconej pamięci Profesor Zofii Kurzowej

I.
O Profesor Zofii Kurzowej
Wacław Cockiewicz: ''...cum sapientia forma''. Wspomnienie o Profesor Zofii Kurzowej
Monika Szpiczakowska: Profesor Zofia Kurzowa jako badaczka polszczyzny kresowej
Mirosław Skarżyński: Badania Profesor Zofii Kurzowej w zakresie słowotwórstwa
Władysław T. Miodunka: Profesor Zofia Kurzowa a nauczanie języka polskiego jako obcego
Zofia Cygal-Krupa: Podstawowe słownictwo języka polskiego w pracach leksykograficznych prof. Zofii Kurzowej

II.
Kresy - pogranicza - małe ojczyzny
Antonina Grybosiowa: Mała ojczyzna - nowy termin socjologiczny.
Powstanie - ekspansja - konteksty
Halina Karaś: Charakterystyka wyrazu szlachta w gwarach polskich na Litwie
Maria Karpluk: Zapamiętane nazwiska mieszkańców Brodów (1935-1943)
Elżbieta Koniusz: Józefa Weyssenhoffa komentarze do regionalnych elementów. językowych z Kowieńszczyzny zawarte w ''powieściach litewskich''
Jerzy Kowalewski: Od polszczyzny po polskość? Jak uczyć języka polskiego na Kresach? Idea programu kulturowego
Halina Kurek: Polska wieś południowo-wschodniego pogranicza - trzy typy języka i kultury (na przykładzie regionu krośnieńskiego)
Agata Kwaśnicka-Janowicz: Z osobliwości leksykalnych gwar Małopolski południowo-wschodniej (paryja wąwóz, jar´)
Janina Labocha: Pogranicze językowe w badaniach naukowych
Jolanta Mędelska: O kolejności wyrazów w zdaniu północnokresowym (na materiale międzywojennych wydawnictw kowieńskich)
Joanna Okoniowa: Wkład Józefa Trypućki w prace Zofii Kurzowej o dialekcie północnokresowym
Alicja Pihan-Kijasowa: Akty cechów wileńskich z lat 1495-1759. Komentarz językowy
Zofia Sawaniewska-Mochowa: Elementy kresowe w języku prozy Aleksandra Jurewicza
Kazimierz Sikora: Południowokresowe "ta" (na przykładzie radiowych dialogów Szczepka i Tońka)
Elżbieta Smułkowa: Wielojęzyczność czy tendencja do unifikacji? Na przykładzie brasławskiego fragmentu pogranicza polsko-białorusko-litewskiego
Kinga Tutak: Wybrane elementy egocentryczne w języku filomatów i filaretów

III.
Język z różnych miejsc widziany
Renata Grzegorczykowa: Problem znaczeń tekstowych w świetle nowych teorii języka
Jadwiga Puzynina: Rzetelny
Piotr Żmigrodzki: Obraz relacji znaczeniowych w polskich słownikach synonimów i antonimów
***

Krystyna Data: Wyrazy złożone z członem e-, i-, m- w języku polskim
Hanna Jadacka: Nieporozumienia wokół nazw żeńskich
Krystyna Kleszczowa: Relacja symetrii w ewolucji polskiego słowotwórstwa
Donata Ochmann: Złożenia kontaminacyjne we współczesnym języku polskim
Teresa Zofia Orłoś: Nowsze uniwerbizmy w czeskim języku potocznym
***

Aleksandra Cieślikowa: Funkcje przyimków w nazwach własnych
Bogusław Dunaj: Formy derywowane imion z zapożyczonym sufiksem -i
Józefa Kobylińska: Imiennictwo ludności wiejskiej w Polsce południowej (XVI-XVIII wieku)
Zofia Kubiszyn-Mędrala: O niektórych nazwiskach współcześnie w Polsce używanych z elementem strukturalnym proweniencji kresowej (formacje z -enko /-eńko)
Maria Malec: Nazwiska od imion prawosławnych w Polsce
***

Maciej Rak: Iteratiwa w gwarach Podtatrza (wstępna charakterystyka zagadnienia)
Jerzy Reichan: Formacje z przyrostkiem -anka w funkcji niekategorialnych nazw czynności i stanów w gwarach polskich na tle danych historycznojęzykowych Jadwiga Wronicz: Z zagadnień leksyki gwarowej
***

Maria T. Lizisowa: Mickiewiczowska metafora sądu
Teodozja Rittel: Struktura konceptualna gniewu w tekstach Elżbiety Drużbackiej (Relacje wyprofilowane przez metaforę burzy i chimery)
Władysław Śliwiński: Funeralia w rapsodzie Stanisława Wyspiańskiego "Kazimierz Wielki. Analiza paradygmatyczna i syntagmatyczna jednostek składniowych
***

Jadwiga Kowalikowa: Pola semantyczne pojęć dobro i zło w świadomości językowej młodzieży z perspektywy edukacyjnej
Mirosława Mycawka: Nowe frazeologizmy w polszczyźnie: kierować z tylnego siedzenia, {ktoś (coś)} z tylnego siedzenia
Maria Zarębina: Wyraz gość i wyrazy pochodne w tekstach studentów krakowskich

Napisz opinię
BIBLIOTEKA LINGVARIÓW TOM 2: W KRĘGU JĘZYKA

BIBLIOTEKA LINGVARIÓW TOM 2: W KRĘGU JĘZYKA


Śledź nas na Facebooku