Ethnology, Anthropology & Civilization

Łukasz Dominiak PARTYCYPACJA I DYSKURS. MENTALNOŚĆ PIERWOTNA W BADANIACH LUCIENA LÉVY-BRUHLA. View larger

Łukasz Dominiak PARTYCYPACJA I DYSKURS. MENTALNOŚĆ PIERWOTNA W BADANIACH LUCIENA LÉVY-BRUHLA.

NOM

New product

42,00 zł tax incl.

Data sheet

Title Partycypacja i dyskurs
Subtitle Mentalność pierwotna w badaniach Luciena Lévy-Bruhla
Author Łukasz M. Dominiak
Publisher Nomos
Place of publication Kraków
Published 2015
Size A-5
Cover paperback
Number of pages 280
Language version Polish
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-7688-184-3, 978-83-1213-349-0

More info

Nakreślone przez Łukasza M. Dominiaka cele badawcze programu nowej historii socjologii, jak i następnie ich realizacja w pracy budzą moje uznanie. Praca umiejętnie łączy perspektywę historyczną rozumianą niestandardowo z socjologiczną, ściślej mówiąc z pewnymi subdyscyplinami: socjologią wiedzy czy socjologią socjologii. Autor pragnie dokonać rekonstrukcji koncepcji autora La mentalité primitive. Nie konfrontuje poszczególnych tez tej koncepcji z innymi ujęciami, lecz nastawiony jest na odtworzenie całościowej wizji umysłowości pierwotnej zawartej w rozważanej koncepcji. Włożył dużo wysiłku, aby wydobyć „ducha” myślenia Lévy-Bruhla, a więc wyeksplikować „mistycznie” myślący umysł pierwotny w specyficzny sposób uczestniczący w wyobrażeniach zbiorowych (prawo partycypacji).

Prof. dr hab. Anna Pałubicka

To pierwsza w polskich naukach społecznych monografia życia i twórczości francuskiego filozofa, antropologa, a po części także socjologa. Lucien Lévy--Bruhl nigdy nie należał do uczonych znanych i popularnych w Polsce, niewiele jego tekstów przełożono na język polski, niewiele opublikowano dotąd w Polsce prac na jego i jego dzieła temat. Tym większa zasługa młodego badacza w przypomnieniu i pokazaniu sylwetki francuskiego uczonego i jego obszernego, oryginalnego, niepoddającego się łatwym, jednoznacznym identyfikacjom dyscyplinowym, dorobku, odkrywanego i odczytywanego dziś na nowo.

Prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska


O autorze(ce)

Łukasz M. Dominiak (ur. 1978) magister archeologii i etnologii. Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Od 2010 r. adiunkt w Instytucie Socjologii UMK. Opublikował kilkanaście artykułów naukowych na łamach m.in. „Studiów Socjologicznych”. Jego zainteresowania naukowe dotyczą historii, teorii i metodologii nauk społecznych. Redaktor tematyczny wydawanego od 2011 roku czasopisma naukowego „Roczniki Historii Socjologii”. Stypendysta Fundacji z Brzezia Lanckorońskich.

Write a review
Łukasz Dominiak PARTYCYPACJA I DYSKURS. MENTALNOŚĆ PIERWOTNA W BADANIACH LUCIENA LÉVY-BRUHLA.

Łukasz Dominiak PARTYCYPACJA I DYSKURS. MENTALNOŚĆ PIERWOTNA W BADANIACH LUCIENA LÉVY-BRUHLA.


Follow us on Facebook