Ethnology, Anthropology & Civilization

Ewa Nowicka, Michał Kowalski (red.) PROBLEMY ETNICZNE WSPÓŁCZESNEJ EUROPY

NOM76880990

New product

36,00 zł tax incl.

Data sheet

Title Problemy etniczne współczesnej Europy
Editor Ewa Nowicka, Michał Kowalski
Publisher Zakład Wydawniczy NOMOS
Place of publication Kraków
Published 2012
Size A-5
Cover paperback
Number of pages 244
Language version Polish
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-7688-099-0
EAN/UPC 9788376880990
Book condition new
Shipping time about 3-5 days from receiving the payment

More info

Książka prezentuje ważną część dorobku badawczego Zakładu Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie prowadzonych w ciągu ostatnich kilku lat badań nad problematyką etniczną. Są to prace zarówno magistrantów i doktorantów, jak i pracowników zakładu. Większość artykułów opiera się na materiale zebranym podczas długotrwałych badań za granicą; niektóre dotyczą zbiorowości kulturowo odmiennych od większości społeczeństwa polskiego. Książka podnosi kwestię przeobrażeń etniczności we współczesnym świecie, a także pojawiania się nowych etniczności i regionalizmów.

Doświadczenia terenowe młodych oraz wytrawnych badaczy realizują jeden z najgłębszych celów badań antropologicznych. Łączą w sobie umiejętność dostrzeżenia problemu badawczego, pobyt w terenie, metodologię i analizę danych właściwą dla antropologii oraz wykorzystanie zaplecza teoretycznego do interpretacji badanych zjawisk.

Choć dziś antropolog nie rozbija już swojego namiotu pośrodku wioski (choć i to się zdarza), a uzyskawszy stypendium zagraniczne zatrzymuje się w jednym z renomowanych uniwersytetów, to praktyka badawcza, do której się odwołuje, pozostała niezmieniona. Jej istotą jest poznanie odmienności i uczynienie jej bliską i zrozumiałą dla czytelnika. Dla współczesnego antropologa godne uwagi stają się dylematy tożsamościowe i problemy adaptacyjne imigrantów, poszukiwania właściwego miejsca w świecie przez narody małe, bezpaństwowe, czasem wręcz zagrożone w swoim bycie etnicznym, czy wreszcie społeczeństwa budujące i odbudowujące swoją kulturową wspólnotę w zupełnie nowych i nowoczesnych warunkach.


Studia terenowe nad problematyką stosunków etnicznych, relacji etniczna mniejszość – etniczna większość, składają się nie od dziś na wysoką markę środowiska antropologów społecznych skupionych wokół profesor Ewy Nowickiej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Niniejsza książka jest prezentacją najnowszego dorobku badawczego osób pracujących we wspomnianym środowisku.
[Z recenzji dra hab. Marcina Lubasia]

Zamieszczone w książce teksty dotyczą ważnej kwestii badań etnicznych, a perspektywa antropologiczna pozwala na „rozumiejące” i „humanistyczne” ich przedstawienie, jak powiedzieliby socjologowie. Większość autorów to młode osoby, prowadzące badania poza Polską oraz w kraju. Książka prezentuje szerokie spektrum zainteresowań i wskazuje pola badań etnicznych następnym badaczom.
[Z recenzji prof. dr hab. Marii Szmeji]


ISBN 978-83-7688-099-0

Write a review
Ewa Nowicka, Michał Kowalski (red.) PROBLEMY ETNICZNE WSPÓŁCZESNEJ EUROPY

Ewa Nowicka, Michał Kowalski (red.) PROBLEMY ETNICZNE WSPÓŁCZESNEJ EUROPY


Follow us on Facebook