Philosophy, Religion & Religious Studies

Katarzyna Leszczyńska, Zbigniew Pasek (red.) NOWA DUCHOWOŚĆ W SPOŁECZEŃSTWACH MONOKULTUROWYCH I PLURALISTYCZNYCH View larger

Katarzyna Leszczyńska, Zbigniew Pasek (red.) NOWA DUCHOWOŚĆ W SPOŁECZEŃSTWACH MONOKULTUROWYCH I PLURALISTYCZNYCH

NOM60490693

New product

33,00 zł tax incl.

Data sheet

Title Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych
Editor Katarzyna Leszczyńska, Zbigniew Pasek
Publisher Zakład Wydawniczy NOMOS
Place of publication Kraków
Published 2008
Size A-5
Cover paperback
Number of pages 219
Language version Polish
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-60490-69-3
EAN/UPC 9788360490693
Shipping time about 3-5 days from receiving the payment

More info

Współczesne nauki humanistyczne, dążąc do wiernego opisu zmieniającej się rzeczywistości społecznej, także w zakresie przeżyć duchowych zbiorowości nowoczesnych i ponowoczesnych, szukają adekwatnych terminów, za pomocą których zmiany można by wyjaśnić w możliwie wyczerpujący i pełny sposób. Religioznawcy, którym bliska jest funkcjonalna definicja religii, zauważyli, że współczesny człowiek znacznie częściej posługuje się terminem 'duchowość' na oddanie swoich przeżyć, dawniej sytuowanych przez niego w sferze religijnej. Coraz częściej pojęcie religii kojarzone jest raczej z doświadczeniem sacrumzapośredniczonym przez instytucje, podczas gdy duchowość obejmuje sferę duchowych doświadczeń człowieka dokonujących się także poza Kościołem, czy szerzej poza sferą transcendentnegosacrum. Liczni badacze wskazują, iż w pojęciu tym znajduje swoje odzwierciedlenie proces prywatyzacji religii i indywidualizacji religijnych światopoglądów.
[s. 10-11]

Prezentowany tom wpisuje się w debatę naukową na temat nowej duchowości, odzwierciedlając różnorodność definicyjną, która została zarysowana we wstępie. Przedstawione teksty omawiają główne problemy związane ze specyfiką nowej duchowości we współczesnych społeczeństwach przynależnych do kręgu kulturowego Zachodu.
[s. 19]

Write a review
Katarzyna Leszczyńska, Zbigniew Pasek (red.) NOWA DUCHOWOŚĆ W SPOŁECZEŃSTWACH MONOKULTUROWYCH I PLURALISTYCZNYCH

Katarzyna Leszczyńska, Zbigniew Pasek (red.) NOWA DUCHOWOŚĆ W SPOŁECZEŃSTWACH MONOKULTUROWYCH I PLURALISTYCZNYCH


Follow us on Facebook