Music & Dance

Reduced price!

-10%

Józef Karol Lasocki SOLFEŻ 2 View larger

Józef Karol Lasocki SOLFEŻ 2

PWM6190

New product

1 Item

Warning: Last items in stock!

36,00 zł tax incl.

40,00 zł tax incl.

Data sheet

Title Solfeż 2
Subtitle Ćwiczenia 1-, 2-, 3- i 4-głosowe
Author Józef Karol Lasocki
Publisher Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Place of publication Kraków
Published 2019
Publishing series Seria Pedagogiczna
Size B5 stoj. 240x165 mm
Cover paperback
Number of pages 212
Language version Polish
No. of edition 15
ISBN/ISSN/ISMN 979-0-2740-2980-7
EAN/UPC 9790274029807
Book condition new
Shipping time about 3-5 days from receiving the payment

More info

Część druga "Solfeża" zawiera ćwiczenia w tonacjach od trzech znaków. Większość czytanek stanowią wyjątki z dzieł kompozytorów polskich i obcych oraz polskie pieśni ludowe. Ćwiczenia należy wykorzystywać jako materiał do opracowania na lekcjach w szkole, do czytania a vista oraz do samodzielnego opracowania przez ucznia w domu.

Głównym celem kształcenia muzycznego jest przysposobienie uczniów do świadomego i pełnego ujmowania utworu i jego elementów, a to przez rozwijanie wyobraźni, pamięci muzycznej oraz wrażliwości na zjawiska intonacyjne (wysokość dzwięku), rytmo-metryczne, harmoniczne tembrowe(barwa dzwięku).
U podstaw tych zagadnień leży sprawa pokierowania spostrzeżeniami muzycznymi ucznia już w początkach nauki i wdrożenie go do obserwacji zjawisk muzycznych, tj. do celowego i planowego spostrzegania. Służą temu celowi różnorodne ćwiczenia słuchowe, które nauczyciel stosuje, realizując program nauczania. Zawarte w tym zbiorze ćwiczenia mają spełniać rolę pomocniczę, dostarczając materiału przede wszystkim do wyrobienia umiejętności czytania nut głosem. Dzięki nim nauczyciel uwolni się od zbędnego pisania w czasie lekcji, zyska zaś wiele cennego czasu na ćwiczenia kształcące słuch.

Przy wyborze ćwiczeń i wzorów do czytania decydowała ich celowość, użyteczność, a także walor artystyczny. Większość czytanek stanowią wyjątki z dział kompozytorów polskich i obcych oraz polskie pieśni ludowe.
Ćwiczenia należy wykorzystywać jako materiał:
a) do opracowania na lekcjach w szkole
b) do czytania a vista
c) do samodzielnego opracowania przez ucznia w domu.

Oprócz podanych ćwiczeń należy stale śpiewać gamy; początkowo od I do VIII stoppnia, następnie od każdego innego stopnia, kończąc jednak na stopniu I (wg systemu Dalcroze'a). Przy śpiewaniu używać literowych nazw dzwięków (c, d, e itd.) i solmizacyjnych (do, re, mi, itd.). Gamy i akordy muszą być opanowane gruntownie, dlatego ćwiczymy je na każdej lekcji, początkowo w tempie wolnym, aby stopniowo dojść do możliwie szybkiego. Zrozumiałe jest, że wszystkie ćwiczenia i czytanki trzeba śpiewać z taktowaniem; specjalną uwagęnależy zwracać na to w początkach nauki. Obok ćwiczeń intonacjnych trzeba prowadzić ćwiczenia rytmiczne. Przed odśpiewaniem ćwiczenia uczeń powinien wystukać i wyklaskać rytm, aby jeszcze przed opanowaniem trudności intonacyjnych zdał sobie sprawę z ruchu, jaki panuje w danym ćwiczeniu. Na końcu podręcznika podany został szereg odpowiednich ćwiczeń rytmicznych.

Układ podręcznika nie narzuca metody nauczania; wybór jej należy do nauczyciela. Skuteczność metody zależeć będzie od świdomego oraz konsekwentnego stosowania jej w pracy.Część pierwsza zawiera ćwiczenia w tonacji C-dur i a-moll wraz ze zmianami chromatycznymi (alteracje) oraz w tonacjach do trzech znaków; część druga – ćwiczenia w tonacjach do sześciu znaków oraz trudniejsze ćwiczenia jedno- i wielogłosowe.

Przy doborze materiału wykorzystane zostały w pewnym stopniu podręczniki autorów polskich i obcych, jak: K. Albrechta, E. Batiste'a, M. Chevaisa, E. Jaques-Dalcroze'a, M. Doleżal, a. Gedalge'a, A. Gusinde'a, T. Joteyki, S. Kabura, M. Kłymowa, J. Kowalewskiego, G. Magriniego, P. Maszyńskiego, S. Sayi, W. Sokołowa, A. Somervelta, T. Spilki, S. Wysockiego.
[Józef Karol Lasocki]

Write a review
Józef Karol Lasocki SOLFEŻ 2

Józef Karol Lasocki SOLFEŻ 2


Accessories

Follow us on Facebook