Politics & Economics

PROCESY TRANSFORMACJI I INTERGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ A ZACHOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARUJĄCYCH View larger

PROCESY TRANSFORMACJI I INTERGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ A ZACHOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARUJĄCYCH

BYT88785420

New product

3 Items

16,00 zł tax incl.

Data sheet

Title Procesy transformacji i integracji z Unią Europejską a zachowania podmiotów gospodarujących
Publisher Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Place of publication Bytom
Published 2005
Size B-5
Cover paperback
Number of pages 234
Language version Polish
ISBN/ISSN/ISMN 83-88587-42-0

More info

SPIS TREŚCI: Część I
Rola wybranych czynników transformacji i integracji z Unią Europejską w praktyce działania podmiotów gospodarujących

Urszula Zagóra-Jonszta
Rola państwa w dokonujących się procesach transformacji, integracji i globalizacji
Stanisław Krawiec
Społeczne efekty transformacji gospodarczej jako źródło frustracji społeczeństwa preinformatycznego

Społeczeństwo preinformacyjne Społeczeństwo preinformacyjne a kapitalizm Źródła frustracji społeczeństwa preinformacyjnego na przykładzie Bytomia Podsumowanie
Izabella Steinerowska-Streb
Zmiany na rynku pracy a przedsiębiorczość polskich kobiet w okresie transformacji gospodarczej
Alina Warzecha-Wocka, Izabella Steinerowska-Streb, Leszek Miszewski
Przygotowanie mikroprzedsiębiorstw do integracji europejskiej na przykładzie województwa śląskiego
Mirosław Czapka
Wpływ transformacji społeczno-gospodarczej na edukację wyższą i zawodową w Polsce
Ludwik Habuda, Adam Micker
Gry i przetargi w procesie restrukturyzacji gospodarki. Przypadek górnictwa i elektroenergetyki Ostrożność reformatorów Stan wyjściowy, przed reformą Dekompozycja superorganizacji Recydywa organizacyjnej koncentracji Antyrynkowa koalicja menedżerów, związkowców i załóg Kontrakty długoterminowe - węzeł gordyjski polskiej elektroenergetyki Końcowa konkluzja

Część II
Zrównoważony rozwój a procesy adaptowania się podmiotów gospodarujących do nowych warunków

Mirosław Dytczak
Procesy samoorganizacji w gminie Wstęp Analiza zasobów Analiza procesów samoorganizacji Narodziny samoorganizacji Wnioski
Piotr Bębenek, Justyna Zygmunt
Umacnianie tożsamości wsi polskiej jako element jej rozwoju Celowość rozwoju obszarów wiejskich Rozwój obszarów wiejskich w Polsce - przykłady innych programów Podsumowanie
Wiesław Drobek
Dorzecze górnej Odry jako przykład transgranicznego zarządzania gospodarką wodną Wprowadzenie Niektóre ustalenia teoretyczne Główne funkcje rejonu górnej Odry Transgraniczne powiązania gospodarki wodnej górnej Odry Perspektywy rozwoju współpracy transgranicznej
Urszula Dziki, Gerard Kuźnik
Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument wdrażania przemian Wprowadzenie Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego Uczestnicy PPP i zasady podejmowania współpracy Motywy działania partnerów Ramy czasowe współpracy i podział ryzyka Modelowe formy PPP Przykłady realizacji projektów PPP Korzyści współpracy dwóch sektorów Zagrożenia niewłaściwie zaplanowanych układów partnerskich Zasady zabezpieczenia interesu publicznego Uwarunkowania prawne transakcji PPP Zasada partnerstwa w polityce regionalnej UE a możliwość pozyskania środków z funduszy strukturalnych Podsumowanie
Mariusz Zieliński
Srategie gospodarstw domowych na rynku pracy Cele gospodarstw domowych na rynku pracy Przynależność do zasobu na rynku pracy a strategie członków gospodarstw domowych Zachowania gospodarstw domowych na rynku pracy w Polsce w latach 1997-2002
Leszek Karczewski
Odpowiedzialny biznes - uwarunkowania zmian w Europie i w Polsce Wstęp - rozwój zrównoważony i społeczna odpowiedzialność firm Etyka i odpowiedzialność - nowy paradygmat biznesu Konieczność przyjęcia zasad etycznego i odpowiedzialnego biznesu Odpowiedzialny biznes - kodeksy i programy etyczne firm Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność firm polskich Programy etyczne firm polskich Opory wobec zmian - różnice kulturowe Podsumowanie
Adam Habuda
Transformacja administracji publicznej - aspekty prawne i organizacyjne

Część III
Prawno-ekonomiczne aspekty przemian transformacyjnych i integracyjnych

Małgorzata Baron-Wiaterek
Prawa socjalne obywateli Unii Europejskiej
Krystian Heffner, Brygida Solga
Podwójne obywatelstwo a rozwój społeczno-gospodarczy regionu opolskiego Wprowadzenie Problematyka obywatelstwa i wielokrotnego obywatelstwa Specyfika regionu opolskiego Migracje zarobkowe osób z podwójnym obywatelstwem a rozwój regionu opolskiego
Stefan Marek Grochalski, Marcin Pachota
Szczególna sytuacja prawna pracowników regionów transgranicznych
Agnieszka Niedziela-Stępień
Polski sektor bankowy po przystąpieniu do Unii Europejskiej - zmiany i perspektywy rozwoju System bankowy w Polsce Polski sektor bankowy a regulacje Problemy do rozwiązania stojące przed polską bankowością po wstąpieniu do Unii Europejskiej Wnioski końcowe
Danuta Szlachcic-Dudzicz, Klaudia Dudzicz
Przeobrażenia systemów podatkowych krajów Wspólnoty w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej. Zagrożenia i szanse dla gospodarek i społeczeństw Wstęp Konkurencja podatkowa po 1 maja 2004 roku - zagrożenia i szanse Przemiany w systemach podatkowych krajów Unii Europejskiej w kontekście rozszerzenia Wnioski
Agnieszka Bartkiewicz
Upadłość przedsiębiorstw w kontekście intensyfikacji procesów globalizacji i integracji gospodarczej Uwagi wstępne Przesłanki ogłoszenia upadłości w Polsce Skala zjawiska upadłości przedsiębiorstw w Polsce i na świecie Wpływ globalizacji i integracji gospodarczej na kształtowanie się ryzyka upadłości przedsiębiorstw Podsumowanie
Agnieszka Grzesiok
Uwarunkowania procesu reprywatyzacji w Polsce Reprywatyzacja jako element przekształceń ustrojowych Roszczenia reprywatyzacyjne Problemy związane z restytucją mienia Konieczność podjęcia działań zmierzających do reprywatyzacji Próba dokonania podsumowania procesów reprywatyzacji w Polsce

Write a review
PROCESY TRANSFORMACJI I INTERGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ A ZACHOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARUJĄCYCH

PROCESY TRANSFORMACJI I INTERGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ A ZACHOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARUJĄCYCH


Follow us on Facebook