Law & Administration

Paweł Momro PARLAMENT W POLSCE: PRZEMIANY POLITYCZNO-USTROJOWE NA PRZESTRZENI XX WIEKU View larger

Paweł Momro PARLAMENT W POLSCE: PRZEMIANY POLITYCZNO-USTROJOWE NA PRZESTRZENI XX WIEKU

HAT

New product

1 Item

Warning: Last items in stock!

24,00 zł tax incl.

Data sheet

Title Parlament w Polsce
Subtitle Przemiany polityczno-ustrojowe na przestrzeni XX wieku
Author Paweł Momro
Publisher Nakładem Autora
Place of publication Kraków
Published 2013
Size 23,5 x 16,0 cm
Cover paperback
Number of pages 288
Language version Polish
No. of edition 1
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-937150-0-8
EAN/UPC 9788393715008
Book condition new
Shipping time about 3-5 days from receiving the payment

More info

Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych to czas dużych zmian na najwyższych szczeblach władzy w Polsce. To także początek transformacji, której nie należy utożsamiać jedynie z przemianami ekonomicznymi. Po wydarzeniach roku 1989 zmieniał się w Polsce system rządów, a w jego ramach zmieniała się rola parlamentu. Konstytucyjne organy państwa stały się polem głównych sporów politycznych, miejscem zapadania wielu ważnych dla kraju i obywateli decyzji. To co działo się przed 1989 rokiem w obrębie partii komunistycznej, zostało przeniesione na pole funkcjonowania takich instytucji jak Rada Ministrów, Prezydent RP, Sejm i Senat. Dwie ostatnie zainteresowały autora szczególnie w kontekście transformacji ustrojowej, a więc tych wszystkich ram prawnych, które ukształtowały pozycję i funkcje parlamentu w rzeczywistości politycznej III RP. Nie ograniczając się jedynie do badania przemian ustrojowych, autor podjął się także zbadania Sejmu i Senatu w praktyce ich funkcjonowania. Wnioski z tego typu obserwacji mogą stanowić wartość poznawczą, a nawet być przyczynkiem do dyskusji na temat dalszej ewolucji ustrojowej Polski.
Przy analizie współczesnego modelu parlamentu nie sposób nie odwoływać się do rozwiązań prawno-ustrojowych, które pojawiły się w historii Polski wcześniej. Tradycja ustrojowa i dorobek praktyki stosowania konstytucji stanowią często inspirację dla twórców prawa. Stąd też sporo miejsca poświęcono w książce na genezę i tło historyczne zachodzących zmian, sięgających roku 1918. Cezurą zamykającą badania jest rok 2001, czyli koniec pierwszej pełnej kadencji parlamentu pod rządami obecnej konstytucji. Dzięki temu Czytelnik otrzymuje panoramę przemian polskiego parlamentaryzmu na przestrzeni XX wieku, mogąc jednocześnie zestawić tę ewolucję z obecnie obowiązującymi normami konstytucyjnymi, ukształtowanymi przez ustawę zasadniczą z kwietnia 1997 roku.

"Książka może stanowić atrakcyjną pomoc dla wszystkich, którzy chcą poznać przebieg zmian politycznych w Polsce i ich głównych aktorów oraz zaznajomić się z najważniejszymi procesami decyzyjnymi ostatnich lat.
[z recenzji dr hab. prof. UJ Krzysztofa Szczerskiego]

Jest to interesujące ujęcie tych zagadnień, pokazujące, że pomimo istnienia wielu opracowań dotyczących omawianego okresu, możliwe i przydatne jest ich uzupełnienie. Opracowanie ma również, m.in. przez uwzględnienie perspektywy porównawczej i ujęcie procesualne, niewątpliwe walory dydaktyczne.
[z recenzji dr hab. prof. UP Krzysztofa Łabędzia]

Paweł Momro
Urodzony w 1985 roku. Absolwent politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Działał w tamtejszym Kole Naukowym Studentów Politologii. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu nauk politycznych. Członek Stowarzyszenia KoLiber. Zawodowo związany z Instytutem Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi.

Write a review
Paweł Momro PARLAMENT W POLSCE: PRZEMIANY POLITYCZNO-USTROJOWE NA PRZESTRZENI XX WIEKU

Paweł Momro PARLAMENT W POLSCE: PRZEMIANY POLITYCZNO-USTROJOWE NA PRZESTRZENI XX WIEKU


Follow us on Facebook