Medicine & Pharmacy

FAMILY MEDICINE & PRIMARY CARE REVIEW - ZESZYT 1/2011 View larger

FAMILY MEDICINE & PRIMARY CARE REVIEW - ZESZYT 1/2011

CON

New product

1 Item

Warning: Last items in stock!

16,00 zł tax incl.

Data sheet

Title Family Medicine & Primary Care Review - zeszyt 1/2011
Editor Praca zbiorowa
Publisher Continuo
Published 2011
Size A-4
Cover paperback
Number of pages 116
Language version Polish
ISBN/ISSN/ISMN 1734-3402

More info

Organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Medycyny Rodzinnej i Lekarzy Rodzinnych

Polskojęzyczne czasopismo adresowane do lekarzy rodzinnych, lekarzy pierwszego kontaktu – specjalistów różnych dyscyplin, osób robiących specjalizację, przygotowujących się do pracy w praktyce lekarza rodzinnego, studentów, a także do osób i instytucji nauczających oraz odpowiedzialnych za organizowanie podstawowej opieki medycznej w Polsce.

Zamieszczane są w nim prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, materiały dotyczące nauczania i szkolenia przed- i podyplomowego, organizacji i zarządzania, sprawozdania z konferencji i zjazdów.

Na łamach kwartalnika prezentują swą wiedzę i standardy postępowania w zakresie diagnostyki oraz terapii specjaliści z różnych dyscyplin medycyny ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, a zdobyte doświadczenia i problemy związane z praktyką – lekarze rodzinni.


SPIS TREŚCI

5 Słowo wstępne - Andrzej Steciwko

PRACE ORYGINALNE

7 Mateusz Adamkiewicz, Maciej R. Mazurkiewicz, Ilona Kurnatowska, Michał Nowicki - Jakość snu i ryzyko występowania bezdechu sennego u chorych przewlekle hemodializowanych

12 Jerzy Błaszczak, Mariola Iwaniak, Anna Hadała-Kiś, Maria Mielnik-Błaszczak - Analiza porównawcza nawyków higienicznych i żywieniowych wpływających na zdrowie jamy ustnej studentów I roku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i studentów I roku Politechniki Lubelskiej

16 Krzysztof Doskocz, Bartosz Sapilak, Andrzej Steciwko, Magdalena Grzanka, Tomasz Borowiec, Emilia Filipczyk-Cisarż - Ocena stężeń wybranych czynników proangiogennych a nowotworzenie w grupie chorych leczonych nerkozastępczo

23 Joanna Herman, Anna Kapczyńska, Ewelina Śmietana, Aleksandra Urbanik, Anna Hajduk, Dorota Pilch - Analiza przebiegu procesu adaptacji zawodowej w opinii szczecińskich pielęgniarek w zależności od miejsca zatrudnienia

27 Bożena Mroczek, Katarzyna Gawłowska-Lichota, Iwona Rotter, Katarzyna Żułtak-Bączkowska, Ewa Baranowska, Marta Giezek, Beata Karakiewicz - Realizacja programów profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych. Stan faktyczny i propozycje rozwiązań w pielęgniarstwie środowiskowym/rodzinnym

35 Bożena Mroczek, Ewa Zomerska, Elżbieta Grochans, Iwona Rotter, Katarzyna Żułtak-Bączkowska, Beata Karakiewicz - Praca zawodowa w hierarchii wartości pacjentów chorych psychicznie objętych opieką Centrum Psychiatrycznego w Szczecinie

42 Katarzyna Sygit, Alfred Owoc, Iwona Bojar - Ocena zachowań zdrowotnych (ryzykownych) młodzieży akademickiej (w jęz. ang.)

51 Katarzyna Sygit, Alfred Owoc, Iwona Bojar - Wybrane uwarunkowania zachowań zdrowotnych młodzieży ze środowiska wiejskiego (w jęz. ang.)

60 Ewa Szczepanowska, Ewa Bożena Marcinkowska, Janusz Merski - Znajomość problemów HIV i AIDS wśród młodzieży szkolnej powiatu goleniowskiego (w jęz. ang.)

64 Ewa Szczepanowska, Ewa Bożena Marcinkowska, Janusz Merski - Zachowania antyzdrowotne młodzieży szkolnej powiatu goleniowskiego (w jęz. ang.)

68 Mariola Śliwińska-Mossoń, Katarzyna Małolepsza - Diagnostyka i leczenie zatruć toksyną botulinową

PRACE POGLĄDOWE

75 Donata Kurpas - Dostępność do badań profilaktycznych – rozwiązania w UE

81 Joanna Rosińczuk-Tonderys - Dziecko z przepukliną oponowo-rdzeniową. Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem

90 Dominika Satora, Krzysztof Bochen, Andrzej Prystupa, Jolanta Pietraszek-Mamcarz, Jerzy Mosiewicz, Janusz Schabowski - Celiakia – choroba nie tylko dziecięca

95 Piotr Tyszko, Joanna Kowalska, Jolanta Demidowicz - Marketing w realizacji programów zdrowotnych

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

103 Jarosław Drobnik, Martyna Malcewicz, Piotr Józefowski, Donata Kurpas, Andrzej Steciwko - Medycyna uzdrowiskowa – współczesne lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce

KOMUNIKATY

s. 74, 80, 102, 116

Write a review
FAMILY MEDICINE & PRIMARY CARE REVIEW - ZESZYT 1/2011

FAMILY MEDICINE & PRIMARY CARE REVIEW - ZESZYT 1/2011


Follow us on Facebook