History & Archaeology

Grzegorz Nieć, Elżbieta Orman (red.) SPOŁECZEŃSTWO, KULTURA, INTELIGENCJA. STUDIA HISTORYCZNE View larger

Grzegorz Nieć, Elżbieta Orman (red.) SPOŁECZEŃSTWO, KULTURA, INTELIGENCJA. STUDIA HISTORYCZNE

AKA

New product

1 Item

Warning: Last items in stock!

40,00 zł tax incl.

Data sheet

Title Społeczeństwo, kultura, inteligencja
Subtitle Studia historyczne
Editor Grzegorz Nieć, Elżbieta Orman
Publisher Księgarnia Akademicka
Published 2009
Publishing series Regiony, Historia, Kultura
Size B-5
Cover paperback
Number of pages 726
Language version Polish
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-7188-387-3
EAN/UPC 9788371883873

More info

"Obszerny tom studiów jest dedykowany prof. Irenie Homoli-Skąpskiej - historykowi, badaczce dziejów Krakowa i Galicji, edytorce źródeł. Wśród ponad trzydziestu tekstów znalazł się na wstępie jeden poświęcony jubilatce oraz pełna jej bibliografia. Autorami tekstów są historycy, literaturoznawcy i prasoznawcy z Krakowa i Warszawy".SPIS TREŚCI:

Elżbieta Orman, Grzegorz Nieć, Irena Homola-Skąpska.
Z dziejów inteligencji krakowskiej;

Bibliografia prac prof. dr hab. Ireny Homoli-Skąpskiej,
oprac. Anna Wiekluk

I Z dziejów historii i kultury I Rzeczypospolitej:

Janina Dzik,
Idee narodowe w sakralnym malarstwie monumentalnym XVIII wieku na Rusi Koronnej;

Patrycja Gąsiorowska,
Mur niezgody. Kartka z dziejów sporu karmelitanek bosych z klaryskami w Krakowie w XVII wieku;

Beata K. Nykiel,
Z dziejów konfliktów na Bracławszczyźnie.Bunt z roku 1541 przeciwko staroście Semenowi Prońskiemu;

Ewa Szklarska,
Dole i niedole hetmana Filipa Orlika.

II Życie codzienne, kulturalne oraz społeczno-polityczne na ziemiach polskich w XIX-XX wieku:

Michał Baczkowski,
Okupacja Krakowa przez wojska rosyjskie (1813-1815);

Agata Barzycka,
Macierzyństwo i dzieciństwo w drugiej połowie XIX wieku w świetle "Dzienników" Aleksandry Czechówny z lat 1856-1904;

Agnieszka Biedrzycka,
Kult Józefa Piłsudskiego we Lwowie w latach 1918-1939;

Anna Brus,
Być demokratą na Polesiu około roku 1836, czyli zmącony spokój szlachcica Terleckiego z pińskiego powiatu albo nieszczęsne pożytki czytania zeznań śledczych;

Maria Czeppe,
Autoportret panieński anno 1811. Marianna Trzebińska;

Kazimierz Karolczak,
Lokatorzy i kamienicznicy w świetle krakowskiej opinii publicznej sprzed stu lat;

Lech Kokociński,
Mieszczańskie Towarzystwo Strzeleckie we Lwowie. Przyczynki do dziejów;

Grzegorz Krzywiec,
Wejście Narodowej Demokracji na scenę galicyjską. Komentarz Romana Dmowskiego na łamach "Słowa Polskiego";

Tomasz Latos,
Tramwaj konny w Krakowie (1882-1901);

Urszula Perkowska,
Żywot krakowskiego historyka w okresie dwudziestolecia międzywojennego w świetle listów Zofii Kozłowskiej-Budkowej do matki;

Andrzej Romanowski,
Opowieść prawdziwa o narożnej kamienicy w Krakowie;

Mariusz Ryńca,
Przesiedlenia Polaków z ZSRR w 1945 roku. Tragiczna karta repatriacji - Bieżanów;

Henryk W. Żaliński,
Próby powołania Delegacji Polaków w Paryżu w 1832 roku.

III W kręgu zagadnień książki, prasy, oświaty i kultury polskiej XIX i XX wieku:

Anna Gruca,
"Gwiazda Katolicka" (1890-1891) - pierwsze pismo dla ludu księdza Marcelego Dziurzyńskiego;

Karolina Grodziska,
Janusza Petera spotkania z malarstwem;

Stanisław Grodziski,
Sejm Krajowy galicyjski a odnawianie Wawelu;

Jerzy Jarowiecki,
Czasopisma pedagogiczne we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej;

Henryk Markiewicz,
Henryk Vogler - krytyk zapomniany;

Magdalena Micińska,
Piotr Chmielowski: między Warszawą, Zakopanem i Lwowem;

Grzegorz Nieć,
Historyczno-polityczne tło podróży Stanisława Tarnowskiego do Hiszpanii i na Bliski Wschód w latach 1857-1858;

Elżbieta Orman,
Dyskrecje i niedyskrecje, czyli o "Polskim słowniku biograficznym" w korespondencji Henryka Wereszyckiego i Stefana Kieniewicza;

Irena Paczyńska,
Krakowski ośrodek dokumentacji dziejów tajnej oświaty (1958-1993);

Irena Polańska,
Tadeusz Lehr-Spławiński - niestrudzony badacz języków słowiańskich;

Stanisław T. Sroka,
Edukacja rolnicza w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku;

Wiktoria Śliwowska,
"Znowu myłka. Bardzo się wstydzę...";

Roman Włodek,
"Patrz, Kościuszko, na nas z"... ekranu. Obraz Naczelnika w filmie;

Krzysztof Woźniakowski,
Świetlica Polska w Budapeszcie: działalność kulturalno-oświatowa i artystyczna w latach 1939-1944;

Grażyna Wrona,
Konfiskaty i procesy prasowe redaktorów "Krakusa" (1926-1929);

Leszek Zinkow,
Osobliwości krakowskiej architektury: "Egyptian Revival" (rekonesans);

Andrzej A. Zięba,
Kultura Galicji;

Aleksander B. Skotnicki,
Wspomnienie o kontaktach z Panią Profesor Ireną Homolą-Skąpską

Write a review
Grzegorz Nieć, Elżbieta Orman (red.) SPOŁECZEŃSTWO, KULTURA, INTELIGENCJA. STUDIA HISTORYCZNE

Grzegorz Nieć, Elżbieta Orman (red.) SPOŁECZEŃSTWO, KULTURA, INTELIGENCJA. STUDIA HISTORYCZNE


Follow us on Facebook