History & Archaeology

Marian Zgórniak STUDIA I ROZPRAWY Z DZIEJÓW XVI-XX WIEKU View larger

Marian Zgórniak STUDIA I ROZPRAWY Z DZIEJÓW XVI-XX WIEKU

AKA

New product

38,00 zł tax incl.

Data sheet

Title Studia i rozprawy z dziejów XVI-XX wieku
Author Marian Zgórniak
Publisher Księgarnia Akademicka
Published 2009
Publishing series Regiony-Historia-Kultura
Size B-5
Cover paperback
Number of pages 459
Language version Polish
ISBN/ISSN/ISMN 83-7188-024-7

More info

W książce znajdziemy, zgodnie z ogólną koncepcją serii Regiony-Historia-Kultura, wybrane studia i rozprawy, które z jednej strony prezentują warsztat i horyzonty badawcze autora, z drugiej zaś podkreślają jego zainteresowania regionalistyczne. Zbiór prac historycznych Mariana Zgórniaka (1924-2007) składa się z 31 artykułów rozproszonych do tej pory po różnych czasopismach specjalistycznych czy wydawnictwach zbiorowych. Prace te, zebrane w jednym tomie, tworzą nową jakość.SPIS RZECZY:

01.Wojskowość w dziejach Rzeczypospolitej i innych państw środkowo-europejskich w XVI i XVII wieku;
02.Finansowe problemy wojskowości polskiej w epoce saskiej;
03.Problem reprezentacji społeczeństwa w ustawodawstwie i konstytucjach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1807-1830);
04.Kraków a operacje wojenne Księstwa Warszawskiego;
05.Struktura społeczna polskich sił zbrojnych w powstaniu 1830/1831 roku;
06.Problem świadomości narodowej ludności na terenach polski i tzw. Ziem zabranych w czasie powstania styczniowego 1863/1864 roku;
07.Udział krakowskiej młodzierzy akademickiej w powstaniu styczniowym;
08.Emigracja polska po 1864 roku wobec problemów bałkańskich;
09.Emigracja polska wobec wydarzeń 1870 i 1871 roku;
10.Prasa Krakowa wobec konfliktu religijnego we Francji lat 1904-1905 i rozdziału Kościoła od państwa;
11.Galicja w planowaniu wojennym Austrii i Austro-Węgier;
12.Strategiczna rola Krakowa przed wybuchem i w czasie I wojny światowej;
13.Armia Polska we Francji 1917-1919;
14.Wojsko Polskie w pierwszych latach II Rzeczypospolitej (1918-1921);
15.Sytuacja międzynarodowa Polski na początku lat trzydziestych XX wieku;
16.Z problematyki polityczno-wojskowej Polski i Czechosłowacji w latach 1921-1938;
17.Wojna domowa w Hiszpanii w oświetleniu polskiego rządowego piśmiennictwa politycznego i wojskowego z lat 1936-1939;
18.Lebensraum w doktrynie politycznej i wojennej III Rzeszy;
19.Litwa w ocenach wywiadu i planach operacyjnych III Rzeszy (1935-1939);
20."IN-3" - sprawa Jerzego Sosnowskiego;
21.Możliwości wojenne Niemiec i Polski w 1939 roku;
22.Nieudana misja Władysława Gizberta-Studnickiego w Berlinie w początku 1940 roku;
23.Koncepcje federacyjne rządu Rzeczypospolitej w Londynie w czasie II wojny światowej;
24.Próby dywersyjnej działalności niemieckiej w stosunku do rządu polskiego w okresie przygotowań do ataku na ZSRR (1940-1941);
25.Sytuacja polityczno-strategiczna Rumunii i państw bałkańskich w ocenach najwyższych władz wojskowych Francji (1939-1940);
26.Polski ruch oporu we Francji w okresie okupacji hitlerowskiej (1940-1944);
27.Wokół genezy "Fall Barbarossa" i problemu wojny prewencyjnej 1941 roku;
28.Siły zbrojne i doktryny wojenne w obu wojnach światowcyh (1914-1918, 1939-1945);
29.Rola Francji generała de Gaulle'a w polityce zagranicznej Polski;
30.Woja zimowa sowiecko-fińska (1939-1940).

Prof. Marain Zgóranik (1924-2007)
Indeks osobowy
Indeks geograficzny
Nota bibliograficzna

Write a review
Marian Zgórniak STUDIA I ROZPRAWY Z DZIEJÓW XVI-XX WIEKU

Marian Zgórniak STUDIA I ROZPRAWY Z DZIEJÓW XVI-XX WIEKU


Follow us on Facebook