Psychologia i socjologia

Ostatnie wpisy

SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA REKREACJI RUCHOWEJ I TURYSTYKI MŁODZIEŻY WIELKOMIEJSKIEJ Beata Maj Zobacz większe

SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA REKREACJI RUCHOWEJ I TURYSTYKI MŁODZIEŻY WIELKOMIEJSKIEJ Beata Maj

IMP

Nowy produkt

45,90 zł brutto

Cechy produktu

Tytuł Społeczne uwarunkowania rekreacji ruchowej i turystyki młodzieży wielkomiejskiej
Autor Beata Maj
Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Impuls
Miejsce wydania Kraków [KR]
Rok wydania 2007
Format B-5
Oprawa miękka, klejona, folia matowa
Liczba stron 272
Wersja językowa polska
Numer wydania 1
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-7308-950-1
EAN/UPC 9788373089501

Więcej informacji

Przeobrażenia środowiska życia współczesnego człowieka dokonują się szybciej niż zdolności przystosowawcze ludzkiego organizmu. Nieustannie modernizowana i usprawniana przez niego rzeczywistość zdaje się wymykać spod jego kontroli. Rozmaite techniczne oraz elektroniczne rozwiązania służą wprawdzie ułatwianiu egzystencji oraz podnoszeniu jej komfortu, powodują jednak zarazem stopniową redukcję ogólnej aktywności ruchowej, niezbędnej jednostce do prawidłowego funkcjonowania biopsychospołecznego. Hypokineza wraz z rosnącym wciąż tempem życia wpływają istotnie na osłabienie odporności ludzkiego organizmu, który łatwo ulega czynnikom stresogennym i poddaje się rozmaitym chorobom. W obliczu wspomnianych zagrożeń aktywny wypoczynek postrzegany bywa coraz powszechniej jako antidotum na zagrożenia cywilizacyjne, jako jeden z podstawowych sposobów odnowy sił witalnych i zachowania zdrowia, a więc środek podtrzymania i regeneracji biologicznych, psychicznych oraz społecznych wartości ludzkiej egzystencji.

Książka składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym – odwołując się do dotychczasowych ustaleń – Autorka prezentuje przesłanki do podjęcia badań własnych. W rozdziale drugim omówiono ich metodologię. Rozdział trzeci pracy to prezentacja wyników pierwszego, ilościowego etapu postępowania diagnostycznego dotyczących poziomów oraz form uczestnictwa młodzieży w rekreacji ruchowej i turystyce. Ostatnie rozdziały zawierają analizy jakościowe prowadzone na podstawie wyników dwóch kolejnych etapów badania i dotyczą roli rekreacji ruchowej i turystyki w życiu najbardziej aktywnych fizycznie respondentów oraz społecznych uwarunkowań uczestnictwa w nich. Podsumowanie całości analiz stanowią wnioski, które mogą być punktem wyjścia do budowania konkretnych programów mających na celu przygotowanie młodego pokolenia do udziału w kulturze fizycznej.


SPIS TREŚCI:

Wstęp

Rozdział I
Przesłanki badań nad rekreacją ruchową i turystyką młodzieży wielkomiejskiej
1. Wypoczynek aktywny ruchowo w kontekście aktualnych zjawisk życia społecznego
a) Przemiany środowiska życia współczesnego człowieka (z uwzględnieniem specyfiki polskich przemian)
b) Kompensacyjne wymiary rekreacji ruchowej i turystyki w życiu współczesnego człowieka
2. Młodzież szkół wielkomiejskich jako próba badawcza
3. Rola środowiska społecznego w przygotowaniu młodzieży do rekreacji ruchowej i turystyki – ujęcie teoretyczne
4. Omówienie ważniejszych badań nad rekreacją ruchową i turystyką młodzieży w ich uwarunkowaniach
5. Rozumienie podstawowych pojęć (czas wolny, rekreacja, rekreacja ruchowa, turystyka, uczestnictwo w rekreacji ruchowej i turystyce, środowisko społeczne)

Rozdział II
Podstawy metodologiczne i organizacja badań własnych
1. Problemy i przyjęta orientacja badawcza
2. Metoda, techniki i organizacja badań

Rozdział III
Uczestnictwo młodzieży w rekreacji ruchowej i turystyce – w zależności od typu szkoły oraz płci (wyniki badań własnych)
1. Poziomy uczestnictwa młodzieży w rekreacji ruchowej i turystyce (na podstawie wyznaczonych kryteriów cząstkowych)
2. Formy uczestnictwa młodzieży w rekreacji ruchowej (z uwzględnieniem zmiennych typu szkoły oraz płci)
3. Formy uczestnictwa młodzieży w turystyce a zmienne typu szkoły oraz płci

Rozdział IV
Rekreacja ruchowa i turystyka aktywnych fizycznie respondentów
1. Zajęcia sportowo-turystyczne aktywnych fizycznie uczniów/absolwentów szkół licealnych
2. Zajęcia sportowo-turystyczne aktywnych fizycznie uczniów szkół technicznych
3. Zajęcia sportowo-turystyczne aktywnych fizycznie uczniów szkół zawodowych
4. Rekreacja ruchowa i turystyka aktywnych fizycznie respondentów – uogólnienia wyników

Rozdział V
Społeczne uwarunkowania wysokiego poziomu uczestnictwa młodzieży w rekreacji ruchowej i/lub turystyce
1. Rola środowiska społecznego w kształtowaniu uczestnictwa uczniów/absolwentów szkół licealnych w rekreacji ruchowej i/lub turystyce
2. Rola środowiska społecznego w kształtowaniu uczestnictwa uczniów szkół technicznych w rekreacji ruchowej i/lub turystyce
3. Rola środowiska społecznego w kształtowaniu uczestnictwa uczniów szkół zawodowych w rekreacji ruchowej i turystyce
4. Społeczne uwarunkowania wysokiego poziomu uczestnictwa młodzieży w rekreacji ruchowej i turystyce – uogólnienia i wnioski

Wnioski
Bibliografia

Napisz opinię
SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA REKREACJI RUCHOWEJ I TURYSTYKI MŁODZIEŻY WIELKOMIEJSKIEJ Beata Maj

SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA REKREACJI RUCHOWEJ I TURYSTYKI MŁODZIEŻY WIELKOMIEJSKIEJ Beata Maj


Śledź nas na Facebooku