Religia i religioznawstwo

Esselmont BAHA'U'LLAH I NOWA ERA Zobacz większe

J.E. Esselmont BAHA'U'LLAH I NOWA ERA. WPROWADZENIE DO WIARY BAHA'I

BAH

Nowy produkt

1,00 zł brutto

Cechy produktu

Autor J.E. Esselmont
Tytuł Baha'u'llah i Nowa Era
Podtytuł Wprowadzenie do wiary baha'i
Wydawca Narodowe Zgromadzenie Duchowe Bahaitów w Polsce
Rok wydania 1992
Numer wydania 2
Wersja językowa polska
Liczba stron 300
Format A-5
Oprawa miękka

Więcej informacji

"Książka Baha'u'llah i Nowa Era przetłumaczona została na język polski przez Lidię Zamenhof, córkę znanego twórcy międzynarodowego języka Esperanto. Zetknąwszy się po raz pierwszy z wiarą baha'i podczas Światowego Kongresu Esperantystów, została ona później gorącym wyznawcą tej wiary, stając się prawdopodobnie pierwszą bahaitką w Polsce. Dużo czasu i energii poświęciła tłumaczeniom literatury bahaickiej z angielskiego na Esperanto i polski. Przekład książki Baha'u'llah i Nowa Era opublikowano w Genewie w roku 1940".
[fragment Przedmowy do drugiego wydania polskiego]

"W grudniu 1914 roku, na skutek rozmowy z przyjaciółmi, którzy spotkali 'Abdu'l-Bahę, oraz po przeczytaniu kilku pożyczonych broszurek, zapoznałem się po raz pierwszy z naukami wiary baha'i. Uderzyły mnie od razu ich jasność, potęga i piękno. Odniosłem wrażenie, że odpowiadają one dokładniej i dostateczniej potrzebom współczesnego świata, niż którykolwiek z systemów religijnych, z którymi się dotychczas spotkałem - podjęte zaś następnie studia pogłębiły tylko i potwierdziły to wrażenie".
[fragment Przedmowy autora].


SPIS TREŚCI:

Przedmowa do wydania angielskiego z 1937 roku
Przedmowa do wydania z 1970 roku
Przedmowa do drugiego wydania polskiego
Przedmowa autora

Radosna nowina

 • Największe wydarzenie dziejowe
 • Zmieniający się świat
 • Słońce Sprawiedliwości
 • Misja Baha'u'llaha
 • Spełnienie proroctw
 • Dowody proroctwa
 • Trudności na drodze poszukiwań
 • Cel książki

Bab, Zwiastun

 • Kolebka nowego Objawienia
 • Wczesne lata
 • Deklaracja
 • Rozszerzenie ruchu Babi
 • Roszczenia Baba
 • Wzrost prześladowań
 • Męczeństwo Baba
 • Grób na górze Karmel
 • Pisma Baba
 • Ten, którego objawi Bóg
 • Zmartwychwstanie, Raj i Piekło
 • Nauki społeczne i etyczne
 • Męka i triumf

Baha'u'llah, Chwała Boga

 • Narodziny i młode lata
 • Uwięziony jako babita
 • Wygnanie do Baghdadu
 • Dwa lata na pustkowiu
 • Opozycja mułłów
 • Deklaracja w Ridvanie pod Baghdadem
 • Konstantynopol i Andrianopol
 • Listy do królów
 • Więzienie w 'Akce
 • Osłabienie rygoru
 • Otwarcie wrót więzienia
 • Życie w Bahji
 • Odejście w zaświaty
 • Proroczy stan Baha'u'llaha
 • Jego Misja
 • Pisma
 • Duch baha'i

'Abdu'l-Baha, Sługa Bahy

 • Narodziny i dzieciństwo
 • Młodość
 • Małżeństwo
 • Centrum Przymierza
 • Przywrócenie rygoru więziennego
 • Tureckie komisje śledcze
 • Podróże na Zachód
 • Powrót do Ziemi Świętej
 • Czas wojny w Hajfie
 • Sir 'Abdu'l-Baha 'Abbas, K.B.E.
 • Ostatnie lata
 • Śmierć 'Abdu'l-Bahy
 • Pisma i mowy
 • Ranga 'Abdu'l-Bahy
 • Przykład życia bahaity

Kto to jest bahaita

 • Żyć prawdziwym życiem
 • Saamooddanie Bogu
 • Poszukiwanie prawdy
 • Miłość Boga
 • Oderwanie ducha
 • Posłuszeństwo
 • Służba
 • Nauczanie
 • Uprzejmość i poważanie
 • Niewidzenie grzechu
 • Pokora
 • Prawdomówność i uczciwość
 • Samourzeczywistnienie

Modlitwa

 • Rozmowa z Bogiem
 • Stan duszy w modlitwie
 • Niezbędność pośrednika
 • Modlitwa nieodzowna i obowiązkowa
 • Modlitwy zbiorowe
 • Modlitwa językiem miłości
 • Wyzwolenie z nieszczęścia
 • Modlitwa i prawa natury
 • Modlitwy baha'i

Zdrowie i lecznictwo

 • Ciało i dusza
 • Jedność wszelkiego życia
 • Proste życie
 • Alkohol i narkotyki
 • Przyjemności
 • Czystość
 • Skutek posłuszeństwa względem przykazań Proroków
 • Prorok jako lekarz
 • Leczenie środkami materialnymi
 • Leczenie środkami niematerialnymi
 • Moc Ducha Świętego
 • Ustosunkowanie się pacjenta
 • Uzdrawiający
 • Rola otoczenia
 • Złoty wiek
 • Właściwe wykorzystanie zdrowia

Jedność religii

 • Sekciarstwo w XIX wieku
 • Wieść Baha'u'llaha
 • Czy natura ludzka może ulec zmianie?
 • Pierwsze kroki ku jedności
 • Zagadnienie autorytetu
 • Objawienie postępujące
 • Nieomylność Proroków
 • Najwyższe Objawienie
 • Nowa sytuacja
 • Pełnia Objawienia baha'i
 • Przymierze baha'i
 • Nie ma zawodowego duchowieństwa

Prawdziwa cywilizacja

 • Religia podstawą cywilizacji
 • Sprawiedliwość
 • Rząd
 • Wolność polityczna
 • Władcy i podwładni
 • Mianowania i awanse
 • Zagadnienia ekonomiczne
 • Finanse publiczne
 • Dobrowolny podział
 • Praca obowiązkowa dla wszystkich
 • Etyka bogactwa
 • Potępienie niewolnictwa przemysłowego
 • Zapisy i spadki
 • Równość mężczyzn i kobiet
 • Kobiety i nowa epoka
 • Odrzucenie metod przemocy
 • Wychowanie
 • Wrodzone różnice naturalne
 • Kształtowanie charakteru
 • Sztuki, nauki i rzemiosła
 • Traktowanie przestępców
 • Wpływ prasy

Droga do pokoju

 • Walka czy zgoda
 • Największy pokój
 • Uprzedzenia religijne
 • Uprzedzenia rasowe i narodowościowe
 • Ambicje terytorialne
 • Język powszechny
 • Liga Narodów
 • Arbitraż Międzynarodowy
 • Ograniczenie zbrojeń
 • Niestawianie oporu
 • Wojny sprawiedliwe
 • Jedność Wschodu i Zachodu

Różne przepisy i nauki

 • Życie klasztorne
 • Małżeństwo
 • Rozwód
 • Kalendarz bahaicki
 • Zgromadzenia Duchowe
 • Święta bahaickie, rocznice i dni postu
 • Święta
 • Post
 • Zebrania
 • Święto dziewiętnastu dni
 • Mashriqu'l-Adhkar
 • Życie pośmiertne
 • Niebo i piekło
 • Jedność obu światów
 • Nieistnienie zła

Religia i nauka

 • Błąd przyczyną niezgody
 • Prześladowania Proroków
 • Świt zgody
 • Poszukiwanie prawdy
 • Prawdziwy agnostycyzm
 • Poznanie Boga
 • Objawiciele Boscy
 • Stworzenie
 • Ewolucja człowieka
 • Ciało i dusza
 • Jedność rodu ludzkiego
 • Era jedności

Przepowiednie spełnione przez ruch bahaicki

 • Interpretacja proroctw
 • Nadejście Pana
 • Przepowiednie o Chrystusie
 • Proroctwa dotyczące Baba i Baha'u'llaha
 • Chwała Boga
 • Gałąź
 • Dzień Pana
 • Dzień Sądu
 • Wielkie Zmartwychwstanie
 • Powrót Chrystusa
 • Czas końca
 • Znaki na niebie i na ziemi
 • Sposób nadejścia

Proroctwa Baha'u'llaha i 'Abdu'l-Bahy

 • Potęga twórcza Słowa Bożego
 • Napoleon III
 • Niemcy
 • Persja
 • Turcja
 • Ameryka
 • Wielka wojna
 • Trudności socjalne po wojnie
 • Przyjście Królestwa Bożego
 • 'Akka i Hajfa

Rzut oka wstecz i naprzód

 • Postępy Sprawy
 • Stan proroczy Baba i Baha'u'llaha
 • Wspaniała przyszłość
 • Odnowienie religii
 • Potrzeba nowego objawienia
 • Prawda dla wszystkich
 • Ostatnia Wola i Testament 'Abdu'l-Bahy
 • Strażnik Sprawy Bożej
 • Ręce Sprawy Bożej
 • System administracyjny
 • Światowy ład Baha'u'llaha

Epilog
Bibliografia
Literatura opublikowana w języku polskim


Końcówka nakładu. Możliwe drobne przybrudzenia i uszkodzenia okładek oraz bloku książki.

bahaizm

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

J.E. Esselmont BAHA'U'LLAH I NOWA ERA. WPROWADZENIE DO WIARY BAHA'I

J.E. Esselmont BAHA'U'LLAH I NOWA ERA. WPROWADZENIE DO WIARY BAHA'I

Produkty powiązane

Śledź nas na Facebooku