Historia i archeologia

Paweł Strzelecki NOWY ROMANTYZM W TWÓRCZOŚCI KOMPOZYTORÓW POLSKICH PO ROKU 1975 Zobacz większe

Paweł Strzelecki NOWY ROMANTYZM W TWÓRCZOŚCI KOMPOZYTORÓW POLSKICH PO ROKU 1975

MI70991386

Nowy produkt

60,00 zł brutto

Cechy produktu

Autor Paweł Strzelecki
Tytuł \"Nowy romantyzm\"" w twórczości kompozytorów polskich po roku 1975
Wydawnictwo Musica Iagellonica
Rok wydania 2006
Wersja językowa polska
Liczba stron 522
Format B-5
Oprawa miękka
ISBN/ISSN/ISMN 83-7099-138-6

Więcej informacji

Książka "Nowy romantyzm w twórczości kompozytorów polskich po roku 1975" stanowi pierwszą monografię jednego z najważniejszych nurtów w muzyce polskiej, którego obecność najwyraźniej zaznaczyła się w utworach "pokolenia 1933" (K. Pendereckiego, H. M. Góreckiego, W. Kilara), "pokolenia stalowowolskiego" (E. Knapika, A. Lasonia i A. Krzanowskiego) oraz wielu innych twórców (m.in. Z. Bagińskiego, T. Bairda, A. Dziadka, W. Kotońskiego, Z. Krauzego, K. Meyera, S. Moryty). Jej główne wątki obejmują aspekty historyczne omawianego zjawiska, charakterystykę wyznaczników estetyczno-kompozytorskich "nowego romantyzmu" oraz szeroką panoramę utworów należących do tego nurtu (analizie poddane zostały 104 kompozycje, które były źródłem 158 przykładów oraz 47 autorskich wykresów). Książkę dopełniają wywiady przeprowadzone przez autora z kompozytorami, krytykami i przedstawicielami myśli humanistycznej (m.in. z K. Pendereckim, A. Lasoniem, E. Knapikiem, K. Dębskim, Z. Krauze, M. Małeckim, A. Chłopeckim, K. Drobą, L. Polonym, B. Pociejem, T. A. Zielińskim, B. Cywińskim i J. J. Jadackim).


SPIS TREŚCI

Wstęp

ROZDZIAŁ I. Geneza „nowego romantyzmu” w muzyce
1. Uwarunkowania historyczne
1.1. Pluralizm nurtów po drugiej awangardzie
1.2. Sytuacja „polskiej szkoły kompozytorskiej” w latach siedemdziesiątych
1.3. Przyczyny odwrotu od awangardy
2. Zmiana pokoleniowa w muzyce polskiej po roku 1975
3. Postawy rodzimej krytyki wobec przemian na gruncie „polskiej szkoły kompozytorskiej”
3.1. Głosy przedstawicieli starszej generacji
3.2. Opinie młodego pokolenia krytyków i okoliczności ich debiutów
4. Symptomy powrotów do postaw romantycznych
5. „Nowy romantyzm” w twórczości amerykańskiej i europejskiej

6. ROZDZIAŁ II. Zakres znaczeniowy „nowego romantyzmu”
1. Wyznaczniki estetyczne i technicznokompozytorskie „nowego romantyzmu” w muzyce polskiej – w świetle opinii kompozytorów, krytyków i badaczy
1.1. Emocjonalizm
1.2. „Nowy liryzm”
1.3. Sacrum
1.4. Panteizm i kult natury
1.5. Programowość i związki muzyki z literaturą
1.6. „Nowa tonalność”
1.7. Eufonia
1.8. Technika cytatu
1.9. „Nowy humanizm” i przywracanie kategorii piękna
1.10. Powrót do tradycyjnych form
1.11. „Spowolniony” czas muzyczny
1.12. Afirmacja tradycji
2. „Nowy romantyzm” wobec innych nurtów
2.1. „Nowy romantyzm” a postmodernizm
2.2. „Nowy romantyzm” a „surkonwencjonalizm”

ROZDZIAŁ III. Narodziny „nowego romantyzmu” w twórczości przedstawicieli „pokolenia 1933”
1. Zjawiska prekursorskie
2. Przełom w twórczości Krzysztofa Pendereckiego, Henryka M. Góreckiego i Wojciecha Kilara w drugiej połowie lat siedemdziesiątych
2.1. I Koncert skrzypcowy Krzysztofa Pendereckiego
2.2. III Symfonia („Symfonia pieśni żałosnych”) Henryka M. Góreckiego
2.3. Kościelec 1909 Wojciecha Kilara
3. Podsumowanie: cechy przełomowych utworów

ROZDZIAŁ IV. „Nowy romantyzm” w twórczości tzw. „pokolenia stalowowolskiego” – postawy głównych przedstawicieli nurtu i charakterystyka ich wybranych kompozycji
1. Eugeniusz Knapik
1.1. Faza pierwsza: melodyka i eufonia w skojarzeniu z idiomem „polskiej szkoły kompozytorskiej”
1.2. Faza druga: emancypacja tradycyjnych trójdźwięków
1.3. Faza trzecia: „nowy romantyzm” – ekspresywna i spowolniona narracja oparta na „nowej tonalności”
1.4. Ewolucja stylu. Wnioski
2. Aleksander Lasoń
2.1. Faza pierwsza: wczesna eufonia wobec awangardowego bruityzmu
2.2. Faza druga: centralizacja języka dźwiękowego
2.3. Faza trzecia: romantyzująca ekspresja oparta na „nowej tonalności”
2.4. Ewolucja stylu. Wnioski
3. Andrzej Krzanowski
3.1. Faza pierwsza: koegzystencja bruityzmu i eufonii wsparta przez technikę cytatu, efekty multimedialne i środki czysto teatralne
3.2. Faza druga: łagodzenie języka dźwiękowego w utworach akordeonowych
z przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
3.3. Faza trzecia: czas „spowolniony” połączony z lokalnymi ostinatami i modalną eufonią
3.4. Ewolucja stylu. Wnioski
4. Próba porównania indywidualnych idiomów przedstawicieli „pokolenia stalowowolskiego”

ROZDZIAŁ V. „Nowy romantyzm” w kręgu warszawskim, krakowskim i katowickim
1. Ośrodek warszawski
1.1. Symfonika
1.2. Koncert solowy
1.3. Utwory na orkiestrę smyczkową
1.4. Kameralistyka
1.5. Muzyka wokalno-instrumentalna
2. Ośrodek krakowski
2.1. Symfonika
2.2. Koncert solowy
2.3. Utwory na orkiestrę smyczkową
2.4. Kameralistyka
2.5. Muzyka wokalno-instrumentalna
3. Ośrodek katowicki
3.1. Symfonika
3.2. Koncert solowy
3.3. Utwory na orkiestrę smyczkową
3.4. Muzyka wokalno-instrumentalna
4. Porównanie tendencji „noworomantycznych” w ośrodku warszawskim, krakowskim oraz katowickim

Podsumowanie

Bibliografia

ANEKS. Wypowiedzi kompozytorów, krytyków i przedstawicieli myśli humanistycznej

Wstęp
I. Wypowiedzi kompozytorów
1. Przedstawiciele „polskiej szkoły kompozytorskiej”
Krzysztof Penderecki Zbigniew Bargielski Włodzimierz Kotoński Marta Ptaszyńska Adam Sławiński

2. „Pokolenie stalowowolskie”
Aleksander Lasoń Eugeniusz Knapik

3. Inni kompozytorzy
Krzysztof Baculewski Zbigniew Bagiński Paweł Buczyński Krzesimir Dębski Andrzej Dziadek Zygmunt Krauze Maciej Małecki Stanisław Moryto Maciej Negrey

II. Wypowiedzi krytyków
Krzysztof Bilica Andrzej Chłopecki Krzysztof Droba Magdalena Dziadek Stanisław Kosz Bohdan Pociej Marek Podhajski Leszek Polony Elżbieta Szczepańska-Lange Mieczysław Tomaszewski Tadeusz Andrzej Zieliński

III. Wypowiedzi przedstawicieli myśli humanistycznej
Bohdan Cywiński Krzysztof Dybciak Jacek Juliusz Jadacki

Spis przykładów muzycznych

Spis wykresów

Summary

Indeks osób i utworów


ISBN 83-7099-138-6

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Paweł Strzelecki NOWY ROMANTYZM W TWÓRCZOŚCI KOMPOZYTORÓW POLSKICH PO ROKU 1975

Paweł Strzelecki NOWY ROMANTYZM W TWÓRCZOŚCI KOMPOZYTORÓW POLSKICH PO ROKU 1975

Śledź nas na Facebooku