Historia i archeologia

Ostatnie wpisy

WŁADZE PAŃSTWOWE WOBEC KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO DIECEZJI PŁOCKIEJ W LATACH 1945-1970 Mariusz Celmer Zobacz większe

WŁADZE PAŃSTWOWE WOBEC KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO DIECEZJI PŁOCKIEJ W LATACH 1945-1970 Mariusz Celmer

AVA77304013

Nowy produkt

Prezentowana książka przedstawia działania, jakie w latach 1945-1970 prowadziły organy władz państwowych wobec Kościoła rzymskokatolickiego na terenie diecezji płockiej. Działania te miały zarówno charakter jawny oraz ukryty (tajny, operacyjny) prowadzony przez komunistyczny aparat represji. 

Więcej szczegółów

79,00 zł

Cechy produktu

Autor Mariusz Celmer
Tytuł Władze państwowe wobec Kościoła Rzymskokatolickiego diecezji płockiej w latach 1945-1970
Wydawnictwo Avalon
Rok wydania 2020
Numer wydania 1
Wersja językowa polska
Liczba stron 756
Format B-5
Oprawa miękka ze skrzydełkami
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-7730-401-3
Dostawa Kurier, Paczkomat, Poczta, Odbiór osobisty
Czas wysyłki do 3 dni od momentu dyspozycji wysyłki lub płatności

Więcej informacji

Działania aparatu państwowego odnosiły się do wszelkich płaszczyzn i dziedzin funkcjonowania Kościoła: duszpasterskiej, misyjnej, organizacyjnej, katechetycznej, dydaktycznej, charytatywnej, opiekuńczej, budownictwa sakralnego itp. Książka przedstawia mechanizmy i metody walki z Kościołem jakie zostały zastosowane przez władze komunistyczne. Władze komunistyczne w latach 1945-1970 prowadziły politykę wyznaniową wobec Kościoła rzymskokatolickiego na obszarze diecezji płockiej, która polegała na ograniczaniu i eliminowaniu jego wpływu na wiernych. Różnymi metodami starano się osłabić pozycję Kościoła katolickiego i jego rolę w przestrzeni publicznej. Wobec duchowieństwa oraz wiernych zastosowano różnego rodzaju formy represji, szykan i dyskryminacji. Z analizy materiałów źródłowych, wykorzystanych w książce wynika, iż działania władz PRL wobec Kościoła katolickiego na terenie diecezji płockiej stanowiły odzwierciedlenie analogicznych działań prowadzonych przez władze państwowe wobec Kościoła w innych regionach Polski (diecezjach, województwach). Książka stanowi niezwykle cenny wkład i wypełnia lukę w historiografii najnowszych dziejów Kościoła katolickiego w Polsce.

Spis treści

Wstęp  
Część I. Kościół płocki a władze komunistyczne (1945–1949)
1. Sytuacja Kościoła płockiego po zakończeniu II wojny światowej 
2. Wybór na stanowisko ordynariusza diecezji płockiej bpa Tadeusza Pawła
Zakrzewskiego
3. Postawy duchowieństwa wobec przemian społeczno-politycznych w kraju 
4. Aparat bezpieczeństwa a Kościół i duchowieństwo 
5. Represje wobec duchowieństwa 
6. Problem odbudowy, renowacji świątyń i budownictwa sakralnego 
7. Stosunek władz państwowych do Niższego oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku 
8. Działalność Związku Diecezjalnego „Caritas”
9. Nauczanie religii

 
Część II. W latach kształtowania się systemu stalinowskiego w Polsce
(1950–1956) 
1. Postawy duchowieństwa wobec wydarzeń społeczno-politycznych okresu
stalinowskiego 
2. Komunistyczny aparat bezpieczeństwa a Kościół i duchowieństwo 
3. Likwidacja i przejęcie „Caritasu” przez władze państwowe 
4. Ruch „księży-patriotów” na terenie diecezji płockiej 
5. Organy partyjno-państwowe wobec uroczystości religijnych 
6. Represje wobec kapłanów 
7. Działania władz wobec zakonów i zgromadzeń zakonnych 
8. Władze państwowe wobec seminariów duchownych w Płocku 
9. Polityka władz wobec nauczania religii

10. Budownictwo sakralne i kościelne. Działania państwa związane z przejmowaniem

nieruchomości kościelnych

 
Część III. W okresie rządów ekipy Władysława Gomułki (1957–1970) 
1. Okres krótkotrwałej normalizacji w stosunkach państwo–Kościół katolicki 
2. Walka władz z symbolami religijnymi. Laicyzacja życia społecznego 
3. Nauczanie religii w szkołach. Funkcjonowanie punktów katechetycznych 
4. Problem erygowania nowych parafii. Budownictwo sakralne i kościelne 
5. Problem obsady stanowiska ordynariusza diecezji płockiej po śmierci bpa Tadeusza
Pawła Zakrzewskiego 
6. Represje karnosądowe i karno-administracyjne wobec duchowieństwa 
7. Aparat bezpieczeństwa a duchowieństwo. Inwigilacja kurii biskupiej przez SB 
8. Postawy duchowieństwa wobec wydarzeń społeczno-politycznych 
9. Działalność duchownych w Kołach Księży „Caritas” 
10. Władze państwowe wobec funkcjonowania NSD i WSD. Służba wojskowa
alumnów
11. Polityka władz świeckich wobec zakonów i zgromadzeń zakonnych 
12. Sobór Watykański II. Sprawa „Orędzia biskupów polskich do biskupów
niemieckich” 
13. Obchody Milenium Chrztu Polski na terenie diecezji płockiej w 1966 r. 
14. Władze wobec innych uroczystości religijnych


Zakończenie 
Aneksy 
Wykaz skrótów 
Spis tabel 
Bibliografia 
Indeks osobowy 

Opinie

Napisz opinię

WŁADZE PAŃSTWOWE WOBEC KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO DIECEZJI PŁOCKIEJ W LATACH 1945-1970 Mariusz Celmer

WŁADZE PAŃSTWOWE WOBEC KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO DIECEZJI PŁOCKIEJ W LATACH 1945-1970 Mariusz Celmer

Prezentowana książka przedstawia działania, jakie w latach 1945-1970 prowadziły organy władz państwowych wobec Kościoła rzymskokatolickiego na terenie diecezji płockiej. Działania te miały zarówno charakter jawny oraz ukryty (tajny, operacyjny) prowadzony przez komunistyczny aparat represji. 

Śledź nas na Facebooku