Główna

Andrzej Ryk W POSZUKIWANIU PODSTAW PEDAGOGIKI HUMANISTYCZNEJ. OD FENOMENOLOGII EDMUNDA HUSSERLA DO PEDAGOGIKI FENOMENOLOGICZNEJ Zobacz większe

Andrzej Ryk W POSZUKIWANIU PODSTAW PEDAGOGIKI HUMANISTYCZNEJ. OD FENOMENOLOGII EDMUNDA HUSSERLA DO PEDAGOGIKI FENOMENOLOGICZNEJ

Nowy produkt

39,00 zł brutto

Cechy produktu

Autor Andrzej Ryk
Tytuł W poszukiwaniu podstaw pedagogiki humanistycznej
Podtytuł Od fenomenologii Edmunda Husserla do pedagogiki fenomenologicznej
Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Impuls
Rok wydania 2011
Miejsce wydania Kraków
Numer wydania 1
Wersja językowa polska
Liczba stron 258
Format B-5
Oprawa miękka
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-7587-334-4

Więcej informacji

Celem pracy jest próba skonstruowania podstaw pedagogiki humanistycznej w oparciu o analizę tzw. „rdzennej” fenomenologii Edmunda Husserla. Autor odsłania najpierw podstawowe cechy i założenia samej fenomenologii Husserla by następnie podążyć tropem jego kontynuatorów. W dalszej części pracy odsłania fenomenologiczne aspiracje w naukach społecznych. Efektem pracy jest podjęta próba aplikacji fenomenologii transcendentalnej do teorii i praktyki badawczej w pedagogice. Praca jawi się jako jedna z niewielu prac tego typu w pedagogice polskiej i wpisuje się w coraz szerzej reprezentowany motyw budowania pedagogiki w tzw. perspektywie podmiotowej.
Punktem wyjścia swojej rozprawy Andrzej Ryk czyni przekonanie, że: O ile fenomenologia nie jest obca dla profesjonalistów z dziedziny filozofii, o tyle nie jest już tak, jeśli chodzi na przykład o pedagogów. Powtarza to we wstępie dwukrotnie, przy czym niniejszy akapit jest tego najsilniejszym akcentem:

Dlaczego więc fenomenologia? Po pierwsze dlatego, że choć sam kierunek jest na scenie filozofii już ponad sto lat to ciągle jest mało znany i rozumiany – szczególnie w środowisku pedagogów. Zarówno teoretyków jak i praktyków. Po drugie wydaje się, że wciąż istnieje w polskiej pedagogice niedosyt opracowań, monografii czerpiących z dorobku filozofii jako takiej. Ta swoista „czarna dziura” - jak wiemy - jest z jednej strony wynikiem okresu ideologicznego „zamrożenia” pedagogicznego pluralizmu, z drugiej zaś strony, wyraża chyba wciąż zbyt niski stan kultury filozoficznej wśród pedagogów. Po trzecie fenomenologia jest jednym z kierunków reprezentujących tzw. przełom antypozytywistyczny w nauce i kulturze. Jej znaczenie jest dla współczesnego rozwoju rozumienia tożsamości wiedzy fundamentalne. Próba więc uchwycenia najważniejszych „przyczółków” myślenia fenomenologicznego wydaje się być ważna i istotna z punktu widzenia podnoszenia ogólnohumanistycznej kultury pedagogicznej. [...]

z recenzji prof. zw. dr hab. Bogusława Śliwerskiego


SPIS TREŚCI:

Wstęp

I. Fenomenologia transcendentalna Edmunda Husserla jako nauka pewna i ścisła
1. Fenomenologia jako odpowiedź na zbłąkany racjonalizm pozytywizmu
2. Fenomenologiczny genesis
3. Husserlowski kartezjanizm
4. Fenomenologia transcendentalna Edmunda Husserla
5. Próba rekapitulacji – wydobycia najważniejszych wyznaczników fenomenologii transcendentalnej Edmunda Husserla
6. Wybrane oceny transcendentalnej fenomenologii Edmunda Husserla

II. Wokół myśli Edmunda Husserla – wybrane egzemplifikacje
1. Diltheyowski świat życia
2. Istota aktów wczucia Edyty Stein
3. Hermeneutyka jestestwa Martina Heideggera
4. Hermeneuta myśli Edmunda Husserla – Roman Ingarden
5. Fenomenologia Edmunda Husserla według Józefa Tischnera
6. Maurice’a Merleau-Ponty’ego fenomenologia percepcji
7. Hans-Georg Gadamer a Edmund Husserl

III. Fenomenologiczne inspiracje w naukach społecznych
1. Fenomenologiczne inspiracje w socjologii
2. Fenomenologiczne inspiracje w psychologii według Amadeo Giorgiego i Clarka E. Moustakasa
3. Fenomenologiczne inspiracje w pedagogice – wybrane ujęcia

IV. Własne poszukiwania możliwości aplikacji fenomenologii transcendentalnej do teorii i praktyki badawczej w pedagogice
1. Podstawowe założenie teoretyczne 2. Założenia metodologii badawczej w pedagogice fenomenologicznej
3. Etapy badania przeprowadzonego w perspektywie fenomenologicznej
4. Kierunki badań w perspektywie fenomenologii Edmunda Husserla

Wnioski i zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis schematów

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Andrzej Ryk W POSZUKIWANIU PODSTAW PEDAGOGIKI HUMANISTYCZNEJ. OD FENOMENOLOGII EDMUNDA HUSSERLA DO PEDAGOGIKI FENOMENOLOGICZNEJ

Andrzej Ryk W POSZUKIWANIU PODSTAW PEDAGOGIKI HUMANISTYCZNEJ. OD FENOMENOLOGII EDMUNDA HUSSERLA DO PEDAGOGIKI FENOMENOLOGICZNEJ

Śledź nas na Facebooku