Główna

Dorota Krzemińska JĘZYK I DYSKURS CODZIENNY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Zobacz większe

Dorota Krzemińska JĘZYK I DYSKURS CODZIENNY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Nowy produkt

35,90 zł brutto

Cechy produktu

Autor Dorota Krzemińska
Tytuł Język i dyskurs codzienny osób z niepełnosprawnością intelektualną
Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Impuls
Rok wydania 2012
Miejsce wydania Kraków
Numer wydania 1
Wersja językowa polska
Liczba stron 232
Format B-5
Oprawa miękka
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-7587-866-0

Więcej informacji

Publikacja dr Doroty Krzemińskiej porusza zagadnienia, którym w literaturze pedagogiki specjalnej poświęcono niewiele uwagi. Kwestia porozumiewania się osób z niepełnosprawnością intelektualną traktowana była dotychczas głównie w kontekście trudności i deficytów komunikacyjnych. […] Praca Doroty Krzemińskiej odchodzi od jednostronnej oceny, nazwę to umownie „zdolności do dyskursu” osób z niepełnosprawnością intelektualną, a przybliża nas do poznania samej istoty tego dyskursu. Inaczej mówiąc, z normatywnego, dyscyplinującego, obnażającego deficyty, naznaczającego, itd. spojrzenia na język niepełnosprawnych, poszukuje w nim „normalności”, specyficznego kodu językowego podzielanych przez ludzi znaczeń, symboli, uczuć, emocji. W pewnym senesie praca ta jest zaprzeczeniem, a przynajmniej podaniem w wątpliwość jednoznacznej tezy o trudnościach osób z niepełnosprawnością intelektualną do wyrażania swoich myśli i rozumienia innych. […] We wnioskach z badań Dorota Krzemińska podważa ugruntowane przekonanie, że opóźnienie czy utrudnienie mowy osób głębiej upośledzonych uniemożliwia im komunikowanie się z innymi, w tym też współkonstruowanie dyskursu. W swoich badaniach krok po kroku wykazuje, że osoby te, pomimo ograniczonego kodu językowego, są w stanie przekazywać treści pozwalające odbudowywać wiedzę o rzeczywistości, w której żyją i którą kreują. […] Inaczej mówiąc, badania Doroty Krzemińskiej wychodzą nie tyle poza to, co wypowiedziane, ile bardziej poza to, co usłyszane z perspektywy poprawności językowej. Poza tą poprawnością, której ramy wyznacza pełnosprawność, jest bowiem inny świat komunikacji osoby radzącej sobie z niepełnosprawnością. To dostrzeżenie owej zdolności jest najlepszą rekomendacją wydawniczą dla tej książki. prof. zw. dr hab. Amadeusz Krause
(fragment recenzji)


SPIS TREŚCI:

Podziękowania
Wstęp

1. Rozważania o społecznej naturze języka
1.1. Teza Herdera–Humboldta
1.2. Hipoteza Sapira–Whorfa
1.3. Socjolingwistyczna teoria dwóch kodów językowych Basila Bernsteina
1.4. Symboliczny interakcjonizm a zjawiska językowe

2. Filozoficzne inspiracje w podejściu do języka
2.1. Język w hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera
2.2. Fenomenologiczna koncepcja Alfreda Schütza jako źródło do namysłu nad rzeczywistością oraz rolą badacza naukowego zainteresowanego językiem

3. Funkcjonowanie językowe osób z niepełnosprawnością intelektualną
3.1. Dwa nurty badań nad sferą języka osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich ustalenia

4. Metodologiczne założenia badań własnych
4.1. Wprowadzenie w zamysł badawczy
4.2. Obszar zainteresowań a jakościowa orientacja metodologiczna
4.3. Metoda etnograficzna jako droga gromadzenia danych empirycznych
4.3.1. Techniki badawcze w realizacji metody etnograficznej

4.3.2. Dobór miejsca badań i grupy badawczej
5. Kod językowy i dyskurs osób z niepełnosprawnością intelektualną w badaniach własnych
5.1. Wprowadzenie w pole badawcze
5.1.1. Przestrzeń fizyczna – położenie i opis Środowiskowego Domu Samopomocy „Nowiny” w Gdańsku-Oruni
5.1.2. Uczestnicy
5.1.3. Terapeuci
5.1.4. Oferta programowa placówki
5.2. Wtapianie się w życie codzienne uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy – pierwszy etap badań
5.3. Kod językowy i dyskurs badanych w trzech odsłonach potoczności
5.3.1. Panorama rozmów codziennych
5.3.2. Sprawy zwykłe i niezwykłe w codzienności
5.3.3. Codzienne życie w indywidualnych narracjach

6. Język i dyskurs codzienny osób z niepełnosprawnością intelektualną – interpretacja
6.1. Kod językowy ograniczony w dychotomicznej roli
6.2. Dyskurs i kod językowy jako medium życia codziennego

Podsumowanie
Bibliografia

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Dorota Krzemińska JĘZYK I DYSKURS CODZIENNY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Dorota Krzemińska JĘZYK I DYSKURS CODZIENNY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Śledź nas na Facebooku