Główna

Thierry de Montbrial DZIAŁANIE I SYSTEM ŚWIATA Zobacz większe

Thierry de Montbrial DZIAŁANIE I SYSTEM ŚWIATA

Nowy produkt

43,90 zł brutto

Cechy produktu

Autor Thierry de Montbrial
Tytuł Działanie i system świata
Tłumaczenie Andrzej Szeptycki
Wydawnictwo Dialog Wydawnictwo Akademickie
Rok wydania 2011
Miejsce wydania Warszawa
Wersja językowa polska
Liczba stron 518
Format B-5
Oprawa miękka
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-61203-50-6
EAN/UPC 9788361203506

Więcej informacji

„Działanie i system świata” wnosi całkowicie nową perspektywę do nauki o stosunkach międzynarodowych. Jest to książka o najważniejszych problemach międzynarodowych, wśród których warto wskazać na takie zagadnienia, jak zjawisko potęgi w nowej sytuacji międzynarodowej, źródła i sposoby rozwiązywania współczesnych konfliktów, adekwatność klasycznych teorii strategii i studiów strategicznych w okresie pozimnowojennym, związki ekonomii i polityki w stosunkach międzynarodowych oraz różne aspekty globalizacji.

Nowatorskie ujęcie i podstawowy walor tej pracy leży przede wszystkim w jej odczytaniu jako swoistego podręcznika prakseologii międzynarodowej, w której autor nie doszukuje się jednak instrukcji skutecznego działania, proponując w zamian europejską, racjonalistyczną, ale w humanistycznym znaczeniu, perspektywę; humanistyczną, czyli uwzględniającą szeroko rozumiany czynnik ludzki w procesach społecznych, także międzynarodowych. Sposób, w jaki de Montbrial prowadzi swego czytelnika po tym quasi-podręczniku, jest w duchu von Clausewitza: teoria (nauka) nie jest po to, aby udzielać odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania, lecz aby czynić polityka (podmiot działający) mądrym w sytuacji, w której musi on sam podejmować decyzje.
Prof. dr hab. Roman Kuźniar

Thierry de Montbrial jest założycielem i dyrektorem generalnym Institut Français des Relations Internationales. Emerytowany profesor Conservatoire national des arts et métiers, w latach 1974-1992 kierował katedrą ekonomii prestiżowej École polytechnique. W 1973 roku stworzył Centre d’analyse et de prévision przy francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i był jego pierwszym dyrektorem. Od 1992 roku jest członkiem Académie des sciences morales et politiques Instytutu Francji. W 2008 r. zorganizował pierwszą konferencję z cyklu World Policy Conference.


SPIS TREŚCI

Przedmowa do wydania polskiego
Przedmowa do drugiego wydania
Przedmowa do pierwszego wydania

CZĘŚĆ PIERWSZA. TEORIA
I. Jednostki aktywne i problemy prakseologiczne

II. Potęga

Władza
Potencjał i potęga
Zasoby czyli składowe potęgi
Kapitał ludzki
Zasoby moralne w ujęciu ogólnym
Wizerunek
Zbiorowe emocje
Zasoby moralne i terytorium: geopolityka
Ziemia, praca i kapitał
Załącznik do rozdziału II. Równowaga potęg

III. Konflikty i ich rozwiązywanie
Jednostki aktywne i konflikty
Arbitraż, negocjacje, postępowanie, starcie
Zasadnicze i bezpośrednie przyczyny konfliktów
Kryzys
Starcie
Zakończenie wojny

IV. Koncepcja strategii
Dialektyka celów i środków
Strategia i prakseologia
Chwała
Zasoby i potęga
Cele wojskowe i polityczne
Poszerzenie zakresu strategii
Przedsiębiorca Schumpetera
Najważniejsze definicje i założenia strategii
Od strategii militarnej do strategii ekonomicznej
Decyzja i strategia
Państwo jako jednostka z arbitrem
Określenie celów i strategii
Jednostki bez arbitrów
Szczególny model strategii: odstraszanie
Załącznik do rozdziału IV. Teoria gier

V. Stabilność systemów jednostek aktywnych

VI. Teoria stosunków międzynarodowych
Pole stosunków międzynarodowych
Problemy definicyjne
Tożsamość i bezpieczeństwo
Funkcjonalizm i jego ograniczenia
Teorie i systemy
Teoria i przewidywanie
Teorie i modele
Systemy i struktury
Modelowanie i filozofia historii

VII. Przedmiot i istota nauk ekonomicznych
Definicja nauk ekonomicznych
Problemy definicyjne
Podstawowe problemy ekonomiczne każdego społeczeństwa
Metodologia nauk ekonomicznych
Czy ekonomia jest „nauką”? Czy jest przydatna?
Metodologia nauk ekonomicznych
Obiektywizm nauk ekonomicznych
Ekonomia – nauka moralna
Czy można głosić dowolną tezę i jej zaprzeczać?
Case study: teoria cen


CZĘŚĆ DRUGA. WYBRANE ASPEKTY PRAKSEOLOGII

VIII. Spojrzenia na system międzynarodowy
Globalizacja, społeczeństwo obywatelskie i rządy
Nowa rewolucja naukowa i techniczna
Globalizacja
Społeczeństwo obywatelskie
Rządy
Koniec Historii?
Granice globalizacji
Transformacja państwa
Państwo pierwotne
Demokracja
Prawo
Wielkość i upadek Welfare State
Wydatki publiczne
Administracja państwowa
Podatki
Wybrane problemy międzynarodowe
Wzajemne powiązanie państw
Normy
Kwestia międzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego
Jedność i tożsamość
System zachodni na przełomie wieku
Jedna uwaga na temat systemu międzynarodowego jako takiego

IX. Globalizacja, gospodarka rynkowa i bezrobocie

X. Ideologia, kultura i działanie
Ideologia, kultura, polityka
Ideologia i wojna

XI. Moralność i polityka
Racja stanu i dobro publiczne
Cena i godność
Kultura i cywilizacja: blaski i cienie
Zrelatywizować relatywizm

XII. Suwerenność państw i wspólnota międzynarodowa
Suwerenność państw i policja społeczności międzynarodowej
Spółka czy wspólnota międzynarodowa?

XIII. Inżynier i ekonomista

XIV. Strategia, przewidywanie i przypadek
Raz jeszcze o koncepcji strategii
Działanie przeciw temu, co nieprzewidziane
Prawdopodobieństwo subiektywne i decyzje


ZAŁĄCZNIKI
I. O zasadzie umiarkowania

II. Co to jest geografia polityczna?

III. O negocjacjach

Indeks nazwisk

ISBN 978-83-61203-50-6

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Thierry de Montbrial DZIAŁANIE I SYSTEM ŚWIATA

Thierry de Montbrial DZIAŁANIE I SYSTEM ŚWIATA

Śledź nas na Facebooku