Główna

Agnieszka Lasota ŚWIAT GESTÓW I SYMBOLI W KOMUNIKACJI DZIECIĘCEJ Zobacz większe

Agnieszka Lasota ŚWIAT GESTÓW I SYMBOLI W KOMUNIKACJI DZIECIĘCEJ

Nowy produkt

39,80 zł brutto

Cechy produktu

Autor Agnieszka Lasota
Tytuł Świat gestów i symboli w komunikacji dziecięcej
Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Impuls
Rok wydania 2010
Miejsce wydania Kraków
Numer wydania 1
Wersja językowa polska
Liczba stron 192
Format B-5
Oprawa miękka, klejona, folia matowa
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-7587-272-9
EAN/UPC 9788375872729

Więcej informacji

Niniejsza publikacja to pierwsza w literaturze naukowej szczegółowa analiza porównawcza sprawności niejęzykowych dzieci polskich w okresie wczesnego dzieciństwa. Zarówno rozważania teoretyczne, jak i przeprowadzone badania skupiają się wokół dwóch obszarów tematycznych: relacji pomiędzy rozwojem komunikacji niejęzykowej w postaci gestykulacji a osiągnięciami językowymi dziecka oraz roli interakcji rodzic – dziecko w rozwoju komunikacji i symbolizacji dziecięcej.
Niniejsze opracowanie empiryczne stanowi część szeroko zakrojonych badań nad rozwojem językowym u dzieci polskich. Uwzględniono w nim wyniki badań, którymi objęto 99 dzieci: z podejrzeniem zaburzenia typu "Specific Language Impairment", charakteryzujące się bardzo niskim poziomem rozwoju mowy oraz z dwóch grup porównawczych, o przeciętnym poziomie rozwoju mowy oraz ponadprzeciętnym poziomie rozwoju mowy. W pierwszej części publikacji przedstawiono zarówno klasyczne, jak i nowsze koncepcje dotyczące roli symboli i znaków, tj. gestów i działań symbolicznych oraz języka, w ujmowaniu rzeczywistości oraz porozumiewaniu się. W opisie procesu komunikowania się nawiązano do nurtu badań nad zmianami rozwojowymi zachodzącymi w relacji gestykulacja – mowa. Pokazano rozwojowe ujęcie komunikacji niejęzykowej dzieci we wczesnej ontogenezie, z uwzględnieniem zmian w funkcji, jaką pełni gestykulacja. Poszukiwano empirycznego potwierdzenia istnienia związku między rozwojem gestykulacji a rozwojem mowy nie tyle u dzieci prawidłowo rozwijających się, co z zaburzonym rozwojem kompetencji językowych.
Książka jest próbą analizy słabo opisanego w Polsce problemu zaburzenia rozwoju językowego u małych dzieci, a także przeglądu aktualnego stanu badań nad symbolicznym przedstawianiem rzeczywistości oraz komunikacją niejęzykową dzieci z podejrzeniem specyficznych zaburzeń rozwoju językowego. Odrębną część stanowią rozważania na temat roli dorosłych w rozwoju reprezentacji symbolicznej dziecka we wczesnym dzieciństwie, przejawiającej się w mowie i zabawie. Potwierdzono tezę, że jakość interakcji dziecko – rodzic ma istotny wpływ na rozwój zdolności komunikacyjnych dziecka. Zaznaczono również, że interakcja ta ma charakter transakcyjny.
Przeprowadzone badania pozwoliły na ocenę poziomu i rodzaju komunikatów niejęzykowych używanych przez dzieci z różną sprawnością językową podczas interakcji z dorosłym. Analiza wyników wykazała różnice międzygrupowe w zakresie poziomu komunikacji niejęzykowej oraz stosowania odmiennych strategii komunikacyjnych. Analiza zachowań rodziców potwierdziła, że rodzice dzieci z różnym poziomem rozwoju mowy stosują odmienne strategie podczas komunikowania się z nimi. Rodzice dzieci z podejrzeniem SLI częściej stosują strategie ograniczające oraz kontrolę imperatywną, pozostali zaś częściej prezentują rozwijające strategie językowe i niejęzykowe.
Niniejsza publikacja pozwoli na lepsze zrozumienie mało opisanego i wciąż nieznanego w Polsce zaburzenia SLI oraz związanych z nim problemów, z którymi borykają się dzieci już w okresie wczesnego dzieciństwa. Prezentowana książka ta jest przeznaczona zarówno dla specjalistów psychologów, pedagogów i logopedów, jak i rodziców zainteresowanych rozwojem swoich dzieci.


SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie

Rozdział 1
Gestykulacja i symbolizacja w procesie komunikacji

Co to jest komunikacja niejęzykowa?
Rozwój i funkcje gestykulacji w ontogenezie
Używanie gestow i komunikatow niejęzykowych przez małe dzieci
Relacja pomiędzy rozwojem gestykulacji a mową w komunikowaniu się
Komunikacja językowa we wczesnym dzieciństwie
Nabywanie języka przez dzieci
Zaburzenia rozwoju mowy i języka
Opoźnienie rozwoju mowy
Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego – Specific Language Impairment
Zdolność komunikowania się u dzieci z SLI

Rozdział 2
Metodologiczne podstawy badań

Uzasadnienie wyboru przedmiotu badań
Problematyka badawcza
Warunki i przebieg badań oraz charakterystyka badanej grupy
Procedura badawcza

Rozdział 3
Gesty i symbole w komunikacji dzieci osiemnastomiesięcznych

Dyskusja wyników

Rozdział 4
Strategie komunikacyjne wykorzystywane w interakcji z rodzicem przez dzieci dwuipołletnie w sytuacji zabawowo-zadaniowej

Strategie nieinterakcyjne w komunikacji badanych dzieci
Strategie interakcyjne w komunikacji badanych dzieci

Rozdział 5
Komunikacja niejęzykowa u dzieci w sytuacji zadaniowej, zabawowej i interakcyjnej

Umiejętność komunikowania się dwuipołletnich dzieci w zabawie poznawczej
Umiejętność komunikowania się dwuipołletnich dzieci w zabawie konstrukcyjnej
Wrzucanie figur
Układanka „Domek”
Budowanie wieży z klocków
Umiejętność komunikowania się dwuipołletnich dzieci w zabawie swobodnej
Umiejętność komunikowania się dwuipołletnich dzieci w sytuacji interakcyjnej

Rozdział 6
Rola dorosłych w rozwoju gestykulacji i symbolizacji u małego dziecka

Strategie rodziców w komunikacji z dzieckiem
Strategie rodziców w sytuacji zabawowej
Werbalne strategie zachowania rodziców
Niewerbalne strategie zachowania rodziców w postaci gestykulacji
Strategie kierowania uwagą dziecka
Strategie rodziców w sytuacji komunikacyjnej
Strategie kierowania uwagą dziecka
Strategie zachowania rodziców

Rozdział 7
Gesty i symbole w komunikacji dzieci dwuipołletnich – refleksje naukowe

Rodzaje gestykulacji a poziom rozwoju mowy
Funkcje auto- i alteradaptatorów w procesie komunikacji dziecięcej
Relacja pomiędzy rozwojem komunikacji niejęzykowej w postaci gestykulacji a rozwojem mowy
Jakość interakcji rodzic – dziecko a zdolności komunikacyjne dziecka we wczesnym dzieciństwie

Zakończenie
Literatura


ISBN 978-83-7587-272-9
EAN 9788375872729

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Agnieszka Lasota ŚWIAT GESTÓW I SYMBOLI W KOMUNIKACJI DZIECIĘCEJ

Agnieszka Lasota ŚWIAT GESTÓW I SYMBOLI W KOMUNIKACJI DZIECIĘCEJ

Śledź nas na Facebooku