Główna

Agata Kowgier ŻYCIE INTYMNO-EMOCJONALNE OSÓB STARSZYCH Zobacz większe

Agata Kowgier ŻYCIE INTYMNO-EMOCJONALNE OSÓB STARSZYCH

Nowy produkt

36,00 zł brutto

Cechy produktu

Autor Agata Kowgier
Tytuł Życie intymno-emocjonalne osób starszych
Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Impuls
Rok wydania 2010
Miejsce wydania Kraków
Numer wydania 1
Liczba stron 226
Format B-5
Oprawa miękka, klejona, folia matowa
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-7587-488-4
EAN/UPC 9788375874884

Więcej informacji

Niniejsza książka jest poświęcona problematyce starości, przede wszystkim życiu intymno-emocjonalnemu osób starszych. Inspiracją do podjęcia tego tematu był jeden z kursów z programu studiów pedagogicznych. Uczestnictwo w tych zajęciach uświadomiło mi istnienie pewnych sfer życia seniorów, które są marginalizowane w naszym społeczeństwie bądź są tematami naznaczonymi społecznie i uznanymi za tabu. Nie oznacza to jednak, że są to obszary nieistniejące lub nieistotne dla ludzi starszych.

Problem starości jest obecnie dość powszechnie poruszany w literaturze, jednak badań dotyczących interesującej mnie tematyki przeprowadzono dotychczas niewiele. Istnieją jednak pomiary, które dowodzą, że osoby starsze prowadzą życie seksualne, mimo że społeczeństwo nadaje temu marginalne znaczenie i nie podejmuje tego tematu. Autorami takich badań są zarówno Z. Izdebski, jak i Z. Lew-Starowicz. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza – teoretyczna – została poświęcona przybliżeniu literatury przedmiotu, natomiast druga dotyczy przeprowadzonych przeze mnie badań. Na część teoretyczną składają się trzy rozdziały. Pierwszy z nich zawiera biologiczne ujęcie starości ze zwróceniem uwagi na nieuchronność i nieodwracalność procesu starzenia się. Przedstawia rozumienie terminu „starość”…

Rozdział drugi zawiera analizę starości pod względem społeczno-psychologicznym. Przedstawia najważniejsze socjologiczne teorie starzenia się, a także charakteryzuje pojęcie jakości życia w starości, które jest ściśle związane z doświadczeniem satysfakcji i zadowolenia… Rozdział trzeci jest poświęcony analizie życia intymno-emocjonalnego osób starszych. Na wstępie zawiera próbę zdefiniowania tego pojęcia, które zostało stworzone przeze mnie na potrzeby badań. Następnie przedstawia charakterystykę życia intymno-emocjonalnego pod względem biologicznym, czyli opisuje aktywność seksualną osób starszych w kontekście seksualności człowieka w ogóle…

Druga część pracy prezentuje własne badania empiryczne, dotyczące opinii studentów o życiu intymno-emocjonalnym osób starszych. Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem ankiety. Kwestionariusz zawierał zarówno pytania otwarte, jak i zamknięte, dlatego można je uznać za badania ilościowo-jakościowe.

Mam nadzieję, że podjęcie przeze mnie pracy badawczej nad życiem intymno-emocjonalnym osób starszych może przynieść pewne korzyści dla praktyki pedagogicznej. Zarówno seksualność, jak i życie emocjonalne seniorów stają się coraz bardziej problemami młodszych generacji, które muszą nauczyć się szanować intymność i prywatność osób starszych, a także rozumieć ich potrzeby. Jest to także niezwykle istotne dla instytucji opiekuńczych, w których przebywają osoby w jesieni życia. Dzięki badaniom udało się uzyskać dość konkretne sądy dotyczące życia intymno-emocjonalnego osób starszych, dlatego uważam je za niezwykle wartościowe, pragnę jednak zaznaczyć, że są one jedynie wstępem do szerszego potraktowania tematu. Agata Kowgier


SPIS TREŚCI:

Wstęp

Część I
Studia nad literaturą przedmiotu

1. Nieuchronność starości – aspekt biologiczny okresu starości
1.1. Pojęcie, periodyzacja i kryteria starości
1.2. Biologiczny obraz starości
2. Sens i jakość życia – społeczno-psychologiczne ujęcie okresu starości
2.1. Społeczne elementy obrazu ludzkiej starości
2.2. Starość jako kontynuacja przebytej drogi życiowej
2.3. Starość jako wyzwanie
3. Życie intymno-emocjonalne ludzi starszych
3.1. Seks dojrzały, czyli aspekt biologiczny życia intymno-emocjonalnegoosób starszych
3.2. Miłość dojrzała – psychologiczny wymiar życia intymno-emocjonalnego osób starszych
3.3. Życie intymno-emocjonalne w perspektywie społecznej

Część II
Badania empiryczne

1. Metodologia własnych badań empirycznych
1.1. Przedmiot, cel i problematyka badań
1.2. Zmienne i wskaźniki 1.3. Metody, techniki oraz narzędzia badań
1.4. Opis terenu badań i populacji
1.5. Przebieg i organizacja badań
2. Życie intymno-emocjonalne osób starszych w opinii studentów –analiza i interpretacja wyników badań własnych
2.1. Postrzeganie starości przez studentów
2.2. Opinie studentów na temat życia intymnego osób starszych
2.3. Opinia studentów na temat życia emocjonalnego osób starszych
2.4. Opinie studentów na temat społecznych aspektów życia intymno-emocjonalnego osób starszych
3. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz tabel
Wykaz wykresów
Aneks


ISBN 978-83-7587-488-4
EAN 9788375874884

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Agata Kowgier ŻYCIE INTYMNO-EMOCJONALNE OSÓB STARSZYCH

Agata Kowgier ŻYCIE INTYMNO-EMOCJONALNE OSÓB STARSZYCH

Śledź nas na Facebooku