Główna

Agnieszka Roguska TELEWIZJA LOKALNA W UPOWSZECHNIANIU KULTURY REGIONALNEJ Zobacz większe

Agnieszka Roguska TELEWIZJA LOKALNA W UPOWSZECHNIANIU KULTURY REGIONALNEJ

Nowy produkt

28,00 zł brutto

Cechy produktu

Autor Agnieszka Roguska
Tytuł Telewizja lokalna w upowszechnianiu kultury regionalnej
Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Impuls
Rok wydania 2008
Miejsce wydania Kraków
Numer wydania 1
Wersja językowa polska
Liczba stron 172
Format B-5
Oprawa miękka, klejona, folia matowa
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-7308-881-8
EAN/UPC 9788373088818

Więcej informacji

Książka jest pionierską pozycją na rynku podejmującą zagadnienia lokalnej telewizji kablowej w kontekście upowszechniania kultury regionalnej. Osadzona jest na gruncie pedagogiki kultury, teorii edukacji medialnej i regionalnej.
Autorka podejmuje ważne społecznie i pedagogicznie zagadnienia związane z opisaniem potencjałów oraz specyfiki funkcjonowania telewizji lokalnej w regionie i funkcji, jakie pełni. To medium jest szansą dla małych społeczności lokalnych w umacnianiu ich tożsamości oraz ukazywaniu wartości kultury tkwiących w regionie. Telewizja regionalna w odróżnieniu od mass mediów ponadlokalnych ma większe możliwości chronienia od zapomnienia regionalnych dawnych oraz współczesnych wytworów kultury duchowej i materialnej, zgodnie z hasłem „Myśleć globalnie, działać lokalnie”.

W świecie mass mediów zagadnienia związane z kulturą masową, globalną, jej zagrożeniami równoważy zjawisko regionalizmu, lokalizmu, „małej ojczyzny”. Wyzwaniem stojącym przed współczesną cywilizacją jest umiejętne wykorzystanie rozwoju mediów w obronie zagrożonych wartości humanistycznych. Wzrasta liczba i znaczenie mediów o małym zasięgu oddziaływania, które mogą się okazać pomocne w przezwyciężaniu napięć edukacyjnych XXI wieku, na które zwrócił uwagę J. Delors.
Na uwagę zasługuje opracowany przez autorkę projekt optymalizacji działań lokalnej telewizji kablowej w upowszechnianiu kultury regionalnej.
Książka skierowana jest do nauczycieli akademickich oraz studentów kierunków pedagogicznych, kulturoznawczych, dziennikarskich, a także nauczycieli i uczniów szkół średnich zajmujących się ścieżkami międzyprzedmiotowymi, tematyka edukacji medialnej, edukacji regionalnej, pracowników instytucji kultury, ludzi związanych z mass mediami oraz telewidzów.Dr Agnieszka Roguska – adiunkt w Instytucie Pedagogiki Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
Swoje zainteresowania koncentruje na mass mediach lokalnych i kulturze regionalnej. Prowadzi zajęcia z teorii środków masowej komunikacji, wychowania estetycznego, podstaw wiedzy o teatrze oraz metodyki pracy wychowawczo-opiekuńczej.
Opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych dotyczących wspomnianej tematyki.

SPIS TREŚCI:

Rozdział I
Specyfika lokalnej telewizji kablowej
1. Pozycja telewizji lokalnej na rynku mass mediów
2. Treść i zakres pojęcia lokalnej telewizji kablowej
3. Atuty i ograniczenia telewizji lokalnej
4. Potencjalne funkcje lokalnej telewizji kablowej

Rozdział II
Telewizja lokalna wobec zadań i potrzeb kulturalnych społeczności regionu
1. Telewizja lokalna elementem regionalnego krajobrazu kulturowego
2. Regionalność i lokalność jako wartości kulturowe
2.1. Kultura i edukacja regionalna
w świetle założeń pedagogiki kultury
2.2. Kultura regionalna elementem kultury narodowej
2.3. „Mała ojczyzna” w umacnianiu lokalnej tożsamości kulturowej i etnicznej
3. Upowszechnianie kultury regionalnej przez lokalną telewizję kablową
4. Telewizja lokalna animatorem działań społeczno-kulturalnych

Rozdział III
Telewizje kablowe: TV Siedlce i Master TV w Łukowie – geneza, założenia programowe i ich realizacja
1. Powstanie TV Siedlce i Master TV
2. Założenia programowe i kadra pracownicza lokalnych telewizji kablowych
3. Program badanych telewizji lokalnych i jego realizacja

Rozdział IV
Telewizja lokalna w ofercie treści regionalnych
1. Adresaci oferty programowej
2. Postrzeganie telewizji lokalnej i ocena treści przekazu
3. Kultura regionalna w lokalnym przekazie telewizyjnym
4. Kształtowanie tożsamości regionalnej

Rozdział V
Upowszechnianie kultury regionalnej przez telewizję lokalną
1. Rodzaje i forma prezentacji treści kulturalnych
2. Tradycja i współczesność na ekranie telewizji lokalnej
2.1. Kultura tradycyjna w przekazie telewizyjnym
2.2. Kultura współczesna na ekranie telewizji lokalnej

Rozdział VI
Funkcje lokalnej telewizji kablowej
1. Kulturotwórcze funkcje telewizji lokalnej
1.1. Funkcja upowszechniania treści kultury regionalnej
1.2. Działalność animacyjna telewizji lokalnej
1.3. Promocja kulturalna „małej ojczyzny”
1.4. Funkcja wzorcotwórcza
2. Społeczne funkcje telewizji lokalnej
2.1. Funkcja informacyjna i reklamowo-ogłoszeniowa
2.2. Funkcja rozrywkowa
2.3. Funkcja kształtowania lokalnej opinii społecznej
2.4. Funkcja integrująca środowisko lokalne
2.5. Funkcja interwencyjna

Zakończenie

1. Zarys projektu optymalizacji działań lokalnej telewizji kablowej w upowszechnianiu kultury regionalnej
1.1. Poznawanie potrzeb środowiska
1.2. Założenia programowe i ich realizacja
1.3. Kadra pracownicza
1.4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

2. Wnioski

Bibliografia
Druki zwarte
Artykuły i doniesienia


ISBN 978-83-7308-881-8
EAN 9788373088818

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Agnieszka Roguska TELEWIZJA LOKALNA W UPOWSZECHNIANIU KULTURY REGIONALNEJ

Agnieszka Roguska TELEWIZJA LOKALNA W UPOWSZECHNIANIU KULTURY REGIONALNEJ

Śledź nas na Facebooku