Filozofia, religia i religioznawstwo

Ks. Waldemar Szczerbiński ABRAHAMA JOSHUY HESCHELA FILOZOFIA CZŁOWIEKA Zobacz większe

Ks. Waldemar Szczerbiński ABRAHAMA JOSHUY HESCHELA FILOZOFIA CZŁOWIEKA

Nowy produkt

19,00 zł

Cechy produktu

Autor Ks. Waldemar Szczerbiński
Tytuł Abrahama Joshuy Heschela filozofia człowiekak
Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski
Rok wydania 2000
Miejsce wydania Lublin
Wersja językowa polska
Liczba stron 269
Format A-5
Oprawa miękka
ISBN/ISSN/ISMN 83-228-0662-0

Więcej informacji

Człowiek jest głównym tematem filozofii Heschela. Jego antropologia filozoficzna jest zasadniczo teorią autentycznej egzystencji człowieka. Istnienie ludzkie stanowi dla niego pierwotny fakt i centralny przedmiot antropologii. Podstawową kategorią antropologiczną jest w niej nie byt, lecz bycie. Przyczyna takiej preferencji wydaje się tkwić w jego podstawowym spostrzeżeniu, iż człowiek pozostaje zawsze i niezależnie od wszystkiego bytem ludzkim, lecz nie zawsze bywa ludzki. Dlatego właśnie problem dotyczy zasadniczo bycia ludzkiego i w nim się ujawnia.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI:

Wykaz zastosowanych w pracy skrótów dzieł Heschela
Wstęp

I. HESCHEL JAKO PRZEDSTAWICIEL FILOZOFII ŻYDOWSKIEJ

1. Specyfika myśli judaistycznej
1.1. Historyczne ujęcie pojęcia „filozofia żydowska"
1.2. Sposób uprawiania filozofii żydowskiej
2. Biografia A. J. Heschela
2.1. Okres europejski
2.2. Życie i praca w Ameryce
3. Twórczość Heschela i jej asymilacja
3.1. Główne prace Heschela
3.2. Próby rozumienia filozofii Heschela
3.3. Miejsce Heschela we współczesnej filozofii judaizmu

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FILOZOFII HESCHELA

1. Metoda
1.1. Metoda Heschela na tle jego epistemologii
1.2. Dwustopniowość metody Heschela
2. Założenie ontologiczne jako podstawa pewności poznania
3. Podstawowe kategorie w filozofii Heschela
3.1. Troska
3.2. Radykalne zdumienie i niewysłowioność
3.3. Tajemnica
3.4. Biegunowość

III. ANTROPOLOGIA JAKO APOLOGIA CZŁOWIECZEŃSTWA

1. Sposób refleksji nad człowiekiem
1.1. Człowiek jako problem
1.2. Samorozumienie człowieka
1.3. „Zaćmienie" człowieczeństwa
2. Ludzki byt a bycie ludzkie
3. Charakterystyka egzystencji człowieka
3.1. Drogocenność
3.2. Wyjątkowość
3.3. Nieostateczność
3.4. Zdarzeniowość
3.5. Wzajemność
3.6. Świętość

IV. ZNACZENIE CZŁOWIEKA

1. Podstawy i wymiary znaczenia
1.1. Bycie a znaczenie bycia
1.2. Znaczenie jako istota bycia ludzkiego
1.3. Zakres poszukiwania znaczenia
2. Troska o ostateczne znaczenie
2.1. Znaczenie w poszukiwaniu człowieka
2.2. Znaczenie poza tajemnicą
2.3. Transcendentne znaczenie

V. ZASADNICZE ASPEKTY CZŁOWIECZEŃSTWA CZŁOWIEKA

1. Wymogi bycia ludzkiego
1.1. Otwartość na transcendencję
1.2. Trwoga i poczucie tego, co niewysłowione
1.3. Świadomość boskiego patosu
2. Rozumienie bycia ludzkiego
2.1. Bycie ludzkie jako humanizacja bytu
2.2. Bycie jako posłuszeństwo
2.3. Bycie jako niepewność
2.4. Bycie jako wyzwanie w świecie
2.5. Bycie jako wymaganie i zobowiązanie
2.6. Bycie jako zakłopotanie i celebracja
3. Problem wolności
3.1. Wolność jako niezależność woli od uwarunkowań psychicznych i fizycznych
3.2. Wolność jako duchowe wydarzenie

Zakończenie

Bibliografia
Resume


ISBN 83-228-0662-0

Opinie

Napisz opinię

Ks. Waldemar Szczerbiński ABRAHAMA JOSHUY HESCHELA FILOZOFIA CZŁOWIEKA

Ks. Waldemar Szczerbiński ABRAHAMA JOSHUY HESCHELA FILOZOFIA CZŁOWIEKA

Śledź nas na Facebooku