Textbooks

New CELUJĘ W C2. ZBIÓR ZADAŃ DO EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO JĘZYKA OBCEGO NA POZIOMIE C2 View larger

CELUJĘ W C2. ZBIÓR ZADAŃ DO EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO JĘZYKA OBCEGO NA POZIOMIE C2

UNI24230075

New product

Publikacja wyczerpująco opisuje i prezentuje różne typy zadań testowych, z którymi można spotkać się na egzaminie. Co najważniejsze są wspaniałym sposobem na powtórzenie, utrwalenie bądź skontrolowanie posiadanych umiejętności językowych (do zbioru zadań został dołączony klucz).

More details

60,00 zł

Data sheet

Dostawa Kurier
Shipping time about 3 days from receiving the payment
Author Anna Butcher, Iwona Janowska, Grażyna Przechodzka, Grażyna Zarzycka
Title Celuję w C2.
Subtitle Zbiór zadań do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie C2
Publisher Universitas
Publishing series Język polski jako obcy
Published 2011
Place of publication Kraków
No. of edition 2
Language version Polish
Number of pages 192+CD+klucz
Size A-4
Cover paperback
ISBN/ISSN/ISMN 97883-242-3007-5

More info

Celuję w C2 to zarazem zbiór zadań i doskonały poradnik! Osoby przygotowujące się do zdawania państwowego egzaminu certyfikatowego znajdą w tej publikacji bardzo istotne informacje i wskazówki dotyczące samego egzaminu. Kto zastosuje się do czasu rozwiązywania zadań i zasad punktacji, poczuje się niemalże jak na egzaminie. I o to właśnie chodziło autorkom! By pracujący z tą książką osiągnęli zamierzony cel – zgodnie z regułą:  kto dobrze celuje, ten dobrze trafia!

Publikacja jest przeznaczona dla osób przygotowujących się do zdawania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie zaawansowanym C2. Może ona także stanowić zbiór materiałów pomocnych dla nauczycieli i studentów języka polskiego jako obcego w kształceniu językowym. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza część publikacji to ćwiczenia powtórzeniowe z poszczególnych sprawności językowych testowanych podczas egzaminu. Drugą część stanowią przykładowy test pisemny oraz zestawy do egzaminu ustnego. Pozwalają one na zweryfikowanie swoich umiejętności i ustalenie poziomu zaawansowania językowego.

Prezentowany zbiór:

•    pozwala na zapoznanie się z typami zadań
     egzaminacyjnych przewidzianych dla poziomu C2;
•    umożliwia przyswojenie technik wykonywania
     poszczególnych typów zadań;
•    uczy zarządzania czasem podczas egzaminu,
     a także pozwala na opanowanie strategii
     egzaminacyjnych;
•    uzmysławia braki w zakresie poszczególnych
     sprawności. 

 

Spis treści

 

1. Wstęp

1.1. Informacje ogólne

1.1.1. Ogólny opis kompetencji w języku polskim jako obcym

1.1.2. Regulamin przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego dla cudzoziemców

1.2. Struktura egzaminu

1.3. Katalogi

1.3.1. Katalog A – funkcjonalno-pojęciowy

1.3.2. Katalog B – tematyczny

1.3.3. Katalog C – gramatyczny

1.4. Regulamin dla zdających

1.4.1. Regulamin dla zdających pisemną część egzaminu

1.4.2. Regulamin dla zdających ustną część egzaminu

1.5. Bibliografia

2. Rozumienie ze słuchu

2.1. Standardy wymagań egzaminacyjnych

2.1.1. Ogólny opis umiejętności

2.1.2. Rodzaje tekstów

2.2. Budowa części A egzaminu certyfikatowego – rozumienie ze słuchu

2.3. Typy zadań testowych

2.4. Wskazówki dla przygotowujących się do części A egzaminu certyfikatowego

2.5. Przykładowe zadania

3. Poprawność gramatyczna

3.1. Standardy wymagań egzaminacyjnych

3.1.1. Ogólny opis umiejętności

3.1.2. Lista zagadnień gramatyczno-syntaktycznych

3.2. Budowa części B egzaminu certyfikatowego – poprawność gramatyczna

3.3. Typy zadań testowych

3.4. Zakres i układ zadań przykładowych

3.5. Przykładowe zadania

4. Rozumienie tekstu pisanego

4.1. Standardy wymagań egzaminacyjnych

4.1.1. Ogólny opis umiejętności

4.1.2. Rodzaje tekstów

4.2. Budowa części C egzaminu certyfikatowego – rozumienie tekstu pisanego

4.3. Typy zadań testowych

4.4. Wskazówki dla przygotowujących się do części C egzaminu certyfikatowego

4.5. Przykładowe zadania

5. Pisanie

5.1. Standardy wymagań egzaminacyjnych

5.1.1. Ogólny opis umiejętności

5.1.2. Opis umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnych

5.1.3. Rodzaje tekstów

5.1.4. Role komunikacyjne

5.2. Budowa części D egzaminu certyfikatowego – pisanie

5.2.1. Budowa zestawów egzaminacyjnych

5.2.2. Opis form wypowiedzi pisemnych

5.3. Wskazówki dla przygotowujących się do części D egzaminu certyfikatowego

5.4. Kryteria oceny

5.5. Przykładowe tematy prac pisemnych

6. Mówienie

6.1. Standardy wymagań egzaminacyjnych

6.1.1. Ogólny opis umiejętności

6.1.2. Rodzaje wypowiedzi

6.1.3. Role komunikacyjne

6.2. Budowa części E egzaminu certyfikatowego – mówienie i typy zadań

6.2.1. Budowa zestawów egzaminacyjnych

6.2.2. Opis form wypowiedzi ustnych

6.3. Przykładowe zadania

6.4. Wskazówki dla przygotowujących się do części E egzaminu certyfikatowego

6.5. Przykładowe zestawy zadań

7. Przykładowy test i zestawy egzaminacyjne

Część A – rozumienie ze słuchu

Część B – poprawność gramatyczna

Część C – rozumienie tekstu pisanego

Część D – pisanie

Część E – mówienie

8. Klucz i transkrypcje nagrań

Klucz do zadań

Klucz do przykładowych zadań

Klucz do przykładowego testu egzaminacyjnego

Transkrypcje nagrań

Transkrypcje nagrań do przykładowych zadań

Transkrypcje nagrań do przykładowego testu egzaminacyjnego

Reviews

Write a review

CELUJĘ W C2. ZBIÓR ZADAŃ DO EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO JĘZYKA OBCEGO NA POZIOMIE C2

CELUJĘ W C2. ZBIÓR ZADAŃ DO EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO JĘZYKA OBCEGO NA POZIOMIE C2

Publikacja wyczerpująco opisuje i prezentuje różne typy zadań testowych, z którymi można spotkać się na egzaminie. Co najważniejsze są wspaniałym sposobem na powtórzenie, utrwalenie bądź skontrolowanie posiadanych umiejętności językowych (do zbioru zadań został dołączony klucz).

Follow us on Facebook