Textbooks

MONOGRAFIA CZASOWNIKÓW DLA LEKTORÓW JĘZYKA POLSKIEGO I OBCOKRAJOWCÓW Z MEGATESTEM A LA CARTE Stanisław Mędak View larger

MONOGRAFIA CZASOWNIKÓW DLA LEKTORÓW JĘZYKA POLSKIEGO I OBCOKRAJOWCÓW Z MEGATESTEM A LA CARTE Stanisław Mędak

UNI24231874

New product

835 ćwiczeń i zadań testowych

W kilkudziesięciu rozdziałach i podrozdziałach autor zamieścił wiele ciekawych informacji z zakresu morfologii i składni czasownika: począwszy od odmiany czasowników regularnych i nieregularnych, czasowników ruchu, poprzez formy nieosobowe, aż po synonimię leksykalną i składniową, czasowniki dwuaspektowe, polisemię i homonimię.

More details

69,00 zł

Data sheet

Author Stanisław Mędak
Title Monografia czasowników dla lektorów języka polskiego i obcokrajowców z megatestem à la carte
Subtitle 835 ćwiczeń i zadań testowych
Publisher Universitas
Publishing series JĘZYK POLSKI JAKO OBCY
Published 2018
Place of publication Kraków
Language version Polish
Number of pages 572
Size 165x240
Cover paperback
ISBN/ISSN/ISMN 97883-242-3187-4
EAN/UPC 9788324231874
Dostawa Kurier
Shipping time about 3 days from receiving the payment

More info

Dołączony do monografii zbiór 835 zadań testowych został przygotowany jako pomoc dydaktyczna dla obcokrajowców uczących się języka polskiego. Ten językowy kolaż à la carte, zaadresowany został do uczących się języka polskiego, którzy poznali już podstawy programowe dla poziomów niższych, a ponadto do studentów:

– pragnących sprawdzić swoją wiedzę na temat gramatyki języka polskiego oraz potwierdzić umiejętności z zakresu aspektu, wielofunkcyjności czasowników ruchu, łączliwości składniowej i jej zależności, oswoić się z różnymi konstrukcjami składniowymi, poznać współczesną normę językową związaną z trudniejszymi czasownikami;

– średnio zaawansowanych, którzy chcą ugruntować wiedzę językową, lepiej zrozumieć zależności systemu języka polskiego, uświadomić sobie braki;

– perfekcjonistów, dla których bezbłędne rozwiązanie zadania testowego będzie oznaczać kolejny, znaczny sukces w procesie ujarzmiania żywej materii, czyli polszczyzny;

– na koniec językowych purystów, którzy chcieliby znaleźć niebudzące żadnych wątpliwości odpowiedzi na każdy językowy dylemat.

Spis treści :

Wstęp 
0. Przykładowy uniwersalny test biegłości z gramatyki czasownika 
1. Odmiana czasowników 
1.1. regularnych i nieregularnych 
1.2. odmiana czasowników ruchu 
1.3. odmiana homonimów czasownikowych i ich użycie
2. Czasowniki w połączeniu z przypadkami bez udziału przyimków (dopełniacz – celownik – narzędnik) 
3. Czasowniki zanegowane 
3.1. Czasowniki z nie stanowiącym ich integralną część 
4. Alternacje w odmianie czasowników 
5. Aspekt – czasowniki niedokonane i dokonane 
6. Prefiksy czasowników 
7. Czasowniki ruchu i przemieszczania 
7.1. Wtórne przedrostkowe pary aspektowe 
7.2. Odmiana raz jeszcze 
7.3. Łączliwość składniowa 
7.4. Semantyka 
7.5. Połączenia z wyrazem się 
7.6. Osobliwe połączenia i użycie potoczne 
8. Czasowniki wielokrotne 
9. Czasowniki z liczebnikami lub wyrazami wykazującymi związek z liczbą 
10. Czasowniki w połączeniu z wyrazem się lub bez tego wyrazu 
10.1. Czasowniki w połączeniu z modulantem sobie jako osobną jednostką leksykalną 
11. Rzeczowniki odczasownikowe 
12. Formy imiesłowowe 
13. Tryb przypuszczający – zdania wzajemnego uwarunkowania i warunkowe 
14. Nieosobowe formy trybu przypuszczającego 
15. Formy trybu rozkazującego 
16. Tzw. tryb życzący w zdaniach typu: <chcę, to=""> 
17. Łączliwość składniowa czasowników 
17.1. Składnia wybranych czasowników. Poziom podstawowy 
17.2. Składnia czasowników. Wybór właściwych połączeń 
17.3. Składnia czasowników. Poziom średni
17.4. Składnia czasowników. Poziom zaawansowany 
17.5. Składnia czasowników. Semantyka 
17.6. Składnia zdań. Gotowe elementy składniowe 
17.7. Składnia zdań. Połączenia bezpośrednie z narzędnikiem 
17.8. Składnia zdań. Połączenia bezpośrednie z celownikiem 
18. Synonimia leksykalna czasowników 
19. Synonimia składniowa czasowników 
20. Czasowniki łączące się z przyimkami 
21. Połączenia alternatywne z wybranymi czasownikami 
22. Czasowniki łączące się z bezokolicznikami 
23. Czasowniki – antonimy i typologia czasowników antonimicznych według Joanny Okoniowej 
23.1. Typologia czasowników antonimicznych według J. Okoniowej 
24. Czasowniki łączące się z przysłówkami 
25. Dobieranie właściwych czasowników 
26. Kolokacja albo typowe połączenia wyrazowe z czasownikami 
27. Czasowniki – błędy językowe a poprawność językowa, norma językowa 
28. Czasowniki wieloczynnościowe łączące się z leksemami w liczbie mnogiej 
29. Czasowniki dystrybutywne, tzw. perfectiva tantum 
30. Czasowniki niefleksyjne oraz zero- i jednomiejscowe 
31. Gniazda słowotwórcze czasowników 
32. Czasowniki dwuaspektowe 
33. Derywaty prefiksalne wymienne o różnym stopniu efektywności
34. Polisemia i homonimia czasowników 
35. Czasowniki z sufi ksem tematycznym –ną– i bezokoliczniki o formach wariantywnych
(bez czasowników momentalnych) 
35.1. Czasowniki z sufi ksem tematycznym –ną– 
35.2. Bezokoliczniki o formach wariantywnych typu biec / biegnąć 
36. Czasowniki momentalne z przyrostkiem –ną– 
37. Frazeologizmy z czasownikami ruchu 
Cytowane pomoce dydaktyczne 
Zalecane słowniki dla obcokrajowców 
Cytowane publikacje 
Skróty i znaki 
Tego samego autora 
KLUCZ DO ZADAŃ – PDF DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA

Reviews

Write a review

MONOGRAFIA CZASOWNIKÓW DLA LEKTORÓW JĘZYKA POLSKIEGO I OBCOKRAJOWCÓW Z MEGATESTEM A LA CARTE Stanisław Mędak

MONOGRAFIA CZASOWNIKÓW DLA LEKTORÓW JĘZYKA POLSKIEGO I OBCOKRAJOWCÓW Z MEGATESTEM A LA CARTE Stanisław Mędak

835 ćwiczeń i zadań testowych

W kilkudziesięciu rozdziałach i podrozdziałach autor zamieścił wiele ciekawych informacji z zakresu morfologii i składni czasownika: począwszy od odmiany czasowników regularnych i nieregularnych, czasowników ruchu, poprzez formy nieosobowe, aż po synonimię leksykalną i składniową, czasowniki dwuaspektowe, polisemię i homonimię.

Follow us on Facebook