Psychology & Sociology

Radosław Tyrała BEZ BOGA NA CO DZIEŃ. SOCJOLOGIA ATEIZMU I NIEWIARY View larger

Radosław Tyrała BEZ BOGA NA CO DZIEŃ. SOCJOLOGIA ATEIZMU I NIEWIARY

NOM76881829

New product

56,00 zł tax incl.

Data sheet

Title Bez Boga na co dzień
Subtitle Socjologia ateizmu i niewiary
Author Radosław Tyrała
Publisher Nomos
Place of publication Kraków
Published 2014
Size B-5
Cover paperback
Number of pages 469
Language version Polish
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-7688-182-9

More info

Podjęcie tematu dotyczącego kondycji niereligijnej polskich ateistów zasługuje na szczególną aprobatę. Autor bardzo umiejętnie łączy w swoich badaniach socjologicznych podejście teoretyczne i empiryczne. Radosław Tyrała przyjmuje postawę obiektywnego i rzetelnego badacza, który nie miesza założeń ideologicznych z podejściem empirycznym, zachowuje w analizach socjologicznych neutralny aksjologicznie punkt widzenia.

Z recenzji prof. dra hab. Janusza Mariańskiego

Charakterystykę środowiska niewierzących w Polsce autor kreśli z prawdziwym rozmachem, bo też badania, które przeprowadził zostały zakrojone szeroko. Uznanie budzi sposób, w jaki organizuje wywód. Każdy z rozdziałów empirycznych poprzedzony jest rzetelną, chociaż z konieczności nie wyczerpującą refleksją na temat tytułowego, wiodącego pojęcia, co stanowi dowód szerokiej, socjologicznej erudycji. Podobnie dobre wrażenie robi wykorzystywanie obszernej literatury w interpretacji uzyskanych wyników. Całość książki i wywodów jest dobrze ustrukturowana, narracja jest prowadzona bardzo rzetelnie i bezstronnie. Książka jest bardzo wartościowym studium socjologicznym, wypełniającym lukę w wiedzy na ten temat w Polsce.

Z recenzji prof. dra hab. Włodzimierza Pawluczuka


O autorze

Dr Radosław Tyrała – adiunkt w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studia magisterskie z socjologii i z filozofii ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę doktorską z socjologii obronił w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Poza socjologią religii i socjologią nie-religii jego zainteresowania naukowe koncentrują się na kognitywnych studiach nad religią i na socjologii wiedzy. Prowadzi badania na temat polskich niewierzących. Jest autorem m.in. dwóch książek: O jeden takson za dużo. Rasa jako kategoria społecznie problematyczna (Warszawa 2005), Dwa bieguny ewolucjonizmu. Nauka i religia w poznawczym wyścigu zbrojeń (Kraków 2007).

Write a review
Radosław Tyrała BEZ BOGA NA CO DZIEŃ. SOCJOLOGIA ATEIZMU I NIEWIARY

Radosław Tyrała BEZ BOGA NA CO DZIEŃ. SOCJOLOGIA ATEIZMU I NIEWIARY


Follow us on Facebook