Psychology & Sociology

Eliza Litak PAMIĘĆ A TOŻSAMOŚĆ. RZYMSKOKATOLICKIE, GRECKOKATOLICKIE I PRAWOSŁAWNE WSPÓLNOTY W POŁUDNIOWO WSCHODNIEJ POLSCE. View larger

Eliza Litak PAMIĘĆ A TOŻSAMOŚĆ. RZYMSKOKATOLICKIE, GRECKOKATOLICKIE I PRAWOSŁAWNE WSPÓLNOTY W POŁUDNIOWO WSCHODNIEJ POLSCE.

NOM

New product

49,00 zł

Data sheet

Author Eliza Litak
Title Pamięć a tożsamość
Subtitle Rzymskokatolickie, greckokatolickie i prawosławne wspólnoty w południowo wschodniej Polsce
Publisher Nomos
Published 2014
Place of publication Kraków
Language version Polish
Number of pages 280
Size B-5
Cover paperback
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-7688-180-5

More info

Publikację należy zaliczyć do studiów sytuujących się w obszarze pogranicza łączącego socjologię grup etnicznych, antropologię kultury i socjologię religii. Nie brak w niej także istotnych odniesień do socjolingwistyki, socjologii kultury i historii. [...] Skuteczne okazały się przyjęte przez autorkę zasady kierujące analizą wymiaru pamięci zbiorowej w postaci trzech płaszczyzn: dogmatycznej, eklezjalnej i historycznej. Zawarte w tekście generalizacje bez wątpienia poszerzają naszą wiedzę nie tylko o formalnych strukturach pamięci zbiorowej grup religijnych, ale pozwalają także głębiej zrozumieć „motywacje” resentymentów religijnych i etnicznych.

Z recenzji prof. dra hab. Zbigniewa Bokszańskiego

Moja ocena książki jest bardzo wysoka. Autorka zbudowała model pojęciowy, który zastosowała w części badawczej. Wysoko oceniam ów model, w którym autorsko zdefiniowała pamięć i tożsamość zbiorową. Przyjęła perspektywę normatywno-symboliczną w konstruowaniu tożsamości jednostkowej i kolektywnej, ze wskazaniem na większe oddziaływanie sfery symbolicznej.

Z recenzji prof. dr hab. Marioli Flis


O autorze(ce) Eliza Litak, doktor socjologii, absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na kwestiach pamięci i tożsamości zbiorowej oraz roli religii w życiu społecznym, zwłaszcza w działalności pomocowej. Jest współautorką książki Razem i osobno. Religia a dobrostan w warunkach zróżnicowania etniczno wyznaniowego na przykładzie Przemyśla (wraz z Ireną Borowik i Agnieszką Dyczewską, Kraków 2011).

Reviews

Write a review

Eliza Litak PAMIĘĆ A TOŻSAMOŚĆ. RZYMSKOKATOLICKIE, GRECKOKATOLICKIE I PRAWOSŁAWNE WSPÓLNOTY W POŁUDNIOWO WSCHODNIEJ POLSCE.

Eliza Litak PAMIĘĆ A TOŻSAMOŚĆ. RZYMSKOKATOLICKIE, GRECKOKATOLICKIE I PRAWOSŁAWNE WSPÓLNOTY W POŁUDNIOWO WSCHODNIEJ POLSCE.

Follow us on Facebook