Psychology & Sociology

Józef Baniak PORTRET KSIĘDZA W WYOBRAŻENIACH I OCENACH POLSKIEJ MŁODZIEŻY. STUDIUM SOCJOLOGICZNE View larger

Józef Baniak PORTRET KSIĘDZA W WYOBRAŻENIACH I OCENACH POLSKIEJ MŁODZIEŻY. STUDIUM SOCJOLOGICZNE

NOM76881317

New product

43,00 zł

Data sheet

Author Józef Baniak
Title Portret księdza w wyobrażeniach i ocenach polskiej młodzieży
Subtitle Studium socjologiczne
Publisher Nomos
Published 2013
Place of publication Kraków
Language version Polish
Number of pages 323
Size B-5
Cover paperback
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-7688-131-7

More info

Praca socjologiczna Józefa Baniaka należy do rzadkich w naukach społecznych przykładów badań longitudinalnych, czyli konsekwentnego powtarzania tych samych pytań na przestrzeni wielu lat. Autor referuje w książce wyniki swoich badań przeprowadzonych w latach 1983, 1991, 2008. Jest to więc materiał badawczy dający podstawy nie tylko do formułowania ostrożnych hipotez, ale także ich odpowiedzialnej weryfikacji. Książka jest napisana zrozumiale, z wyraźnie sformułowanymi założeniami teoretycznymi i hipotezami, precyzyjną warstwą analityczno-dowodową i jasnymi konkluzjami. Jest podsumowaniem kilkudziesięcioletnich zainteresowań i badań Autora.
Z recenzji prof. dra hab. Wojciecha Pawlika

Książka Józefa Baniaka jest kontynuacją i chyba zwieńczeniem jego dotychczasowych badań i licznych publikacji dotyczących postaci księdza w Kościele i kulturze społecznej, jego osobowości, roli, funkcji religijnych i społecznych. […] W warstwie ogólnoteoretycznej szczególnie interesujące wydały mi się fragmenty poświęcone pojęciom religijności i duchowości. Refleksje autora nad osobowością postaci księdza skłaniają do szerszych rozważań nad relacją postaw czy stanów egzystencjalnych określanych mianem duchowości, a postawami tradycyjnie określanymi jako religijność.
Z recenzji prof. dra hab. Włodzimierza Pawluczuka


O autorze
Józef Baniak, profesor socjologii, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obszary jego zainteresowań badawczych obejmują: socjologię religii, Kościoła, parafii, powołań duchownych, moralności, młodzieży i zarządzania; filozofię religii, dialogu, etykę społeczną; teologię praktyczną i katolicką naukę społeczną. W jego dorobku naukowym znajdują się liczne publikacje książkowe oraz artykuły z zakresu tych dyscyplin wiedzy. Jest autorem książek: Religijność miejska w warunkach uprzemysłowienia i ruralizacji na przykładzie Kalisza (Kraków 1990), Ksiądz w oczach młodzieży (Poznań 1994), Dynamika powołań kapłańskich i zakonnych w Kościele rzymskokatolickim w Polsce w latach 1900- 1994 (Kraków 1997), Rezygnacja z kapłaństwa i wybór życia małżeńsko-rodzinnego przez księży rzymskokatolickich w Polsce (Kraków 2001), Desakralizacja kultu religijnego i świąt religijnych w Polsce (Kraków 2007), Między buntem a potrzebą akceptacji i zrozumienia. Świadomość religijna i moralna a kryzys tożsamości osobowej młodzieży gimnazjalnej (Kraków 2008), Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży gimnazjalnej na tle kryzysu jej tożsamości osobowej (Kraków 2010), Powołania do kapłaństwa i do życia zakonnego w Polsce w latach 1900–2010. Studium socjologiczne (Poznań 2012).

Reviews

Write a review

Józef Baniak PORTRET KSIĘDZA W WYOBRAŻENIACH I OCENACH POLSKIEJ MŁODZIEŻY. STUDIUM SOCJOLOGICZNE

Józef Baniak PORTRET KSIĘDZA W WYOBRAŻENIACH I OCENACH POLSKIEJ MŁODZIEŻY. STUDIUM SOCJOLOGICZNE

Accessories

Follow us on Facebook