Psychology & Sociology

Sławomir Cebula PRAWA I WOLNOŚCI RELIGIJNE WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE. USTAWODAWSTWO A REALIA SPOŁECZNO-KULTUROWE View larger

Sławomir Cebula PRAWA I WOLNOŚCI RELIGIJNE WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE. USTAWODAWSTWO A REALIA SPOŁECZNO-KULTUROWE

NOM

New product

36,00 zł tax incl.

Data sheet

Title Prawa i wolności religijne we współczesnej Polsce. Ustawodawstwo a realia społeczno-kulturowe
Author Sławomir Cebula
Publisher Zakład Wydawniczy NOMOS
Published 2011
Size A-5
Cover paperback
Number of pages 238
Language version Polish
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-7688-050-1
EAN/UPC 9788376880501

More info

Książka stanowi wieloaspektową analizę praw i wolności religijnych w Polsce po transformacji ustrojowej 1989 roku. Jej wieloaspektowość polega na prezentacji stanu prawnego rozszerzonego o szereg uwarunkowań społeczno-kulturowych i połączonego z weryfikacją kondycji wolności religijnych na podstawie opinii przedstawicieli różnych Kościołów.

Ustalenia autora dokonane w jego książce są wynikiem posiadanej dużej erudycji i zostały oparte na solidnym materiale źródłowym. Autor posługiwał się warsztatem badawczym właściwym dla religioznawcy oraz historyka stosunków państwowo-kościelnych. Jego książka zawiera też pewne aspekty o charakterze socjologicznym. Jest próbą wszechstronnego ujęcia zagadnienia.
Z recenzji prof. dra hab. Bogumiła Grotta

W polskiej literaturze przedmiotu nie ma właściwie prac, które by całościowo i interdyscyplinarnie ujmowały temat prezentowany w recenzowanej dysertacji. Praca ma zatem charakter nowatorski. Autor ma jasne rozeznanie w zawiłej problematyce i bardzo wyostrzony zmysł krytycyzmu. [...] Rozprawa wnosi wiele nowego światła w polskie prace naukowo-badawcze z zakresu religioznawstwa oraz innych nauk (w tym: najnowszej historii Polski, politologii, socjologii, polskiego prawa wyznaniowego).
Z recenzji prof. dra hab. Eugeniusza Sakowicza


O autorze

Sławomir Cebula, doktor religioznawstwa (UJ) i absolwent prawa (UMCS). Autor wielu artykułów z pogranicza prawa wyznaniowego i socjologii religii. Twórca krótkich form filmowych. Współpracownik Ośrodka KARTA w zakresie projektów historii mówionej.


ISBN 978-83-7688-050-1
EAN 9788376880501

Write a review
Sławomir Cebula PRAWA I WOLNOŚCI RELIGIJNE WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE. USTAWODAWSTWO A REALIA SPOŁECZNO-KULTUROWE

Sławomir Cebula PRAWA I WOLNOŚCI RELIGIJNE WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE. USTAWODAWSTWO A REALIA SPOŁECZNO-KULTUROWE


Follow us on Facebook