Psychology & Sociology

RÓŻNOWIERCY. WSPÓŁISTNIENIE MIĘDZYRELIGIJNE W ZACHODNIOMACEDOŃSKIEJ WSI Marcin Lubaś View larger

RÓŻNOWIERCY. WSPÓŁISTNIENIE MIĘDZYRELIGIJNE W ZACHODNIOMACEDOŃSKIEJ WSI Marcin Lubaś

NOM76880655

New product

Poruszane przez Autora kwestie teoretyczne dotyczą podstawowych, rzec można – rdzeniowych – pytań stawianych przez nauki społeczne w ogóle. […] Jakby idąc za klasycznym wzorem badań nad dystansem społecznym, sięgającym pomysłu Emory S. Bogardusa, Autor podejmuje kwestię sąsiedztwa.

More details

49,00 zł

Data sheet

Author Marcin Lubaś
Title Różnowiercy. Współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi
Subtitle Studium z zakresu antropologii społeczno-kulturowej
Publisher Nomos
Published 2011
Place of publication Kraków
Language version Polish
Number of pages 359
Size A-5
Cover paperback
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-7688-065-5
EAN/UPC 9788376880655
Dostawa Kurier
Shipping time about 3 days from receiving the payment

More info

Recenzowana książka to tekst, na który się rzadko trafia, szczególnie w polskich naukach społecznych. Jest sprawozdaniem z badań terenowych zrealizowanych przez Autora we wsi zamieszkałej przez dwie grupy Macedończyków wyznających prawosławie i islam. Ich celem był opis i wyjaśnienie mechanizmu funkcjonowania granic społecznych, wyznaczanych przez wyznawaną wiarę (przynależność do dwóch odrębnych wspólnot religijnych). […] Autor spędził w badanej wsi wiele miesięcy, obserwując praktyki społeczne (w niektórych uczestnicząc) i prowadząc wywiady.

Z recenzji prof. dra hab. Mariana Niezgody

Książka jest znakomitym połączeniem głębokiej refleksji teoretycznej, daleko wykraczającej poza ramy tradycyjnych zainteresowań antropologii, i głębokich wieloletnich badań terenowych. Poruszane przez Autora kwestie teoretyczne dotyczą podstawowych, rzec można – rdzeniowych – pytań stawianych przez nauki społeczne w ogóle. […] Jakby idąc za klasycznym wzorem badań nad dystansem społecznym, sięgającym pomysłu Emory S. Bogardusa, Autor podejmuje kwestię sąsiedztwa. W książce mamy też analizę roli terytorium w tworzeniu się i podtrzymywaniu podziałów między grupami etnicznymi i religijnymi na terenie Bałkanów. […] Na końcu pracy znajdujemy podsumowanie różnych elementów analizy i zgrabny model całości sytuacji badanej przez Autora. W sumie otrzymujemy książkę zwartą, konsekwentną, napisaną doskonałym językiem, dobrze czytającą się i – co najważniejsze – mądrą.

Z recenzji prof. dr hab. Ewy Nowickiej

Reviews

Write a review

RÓŻNOWIERCY. WSPÓŁISTNIENIE MIĘDZYRELIGIJNE W ZACHODNIOMACEDOŃSKIEJ WSI Marcin Lubaś

RÓŻNOWIERCY. WSPÓŁISTNIENIE MIĘDZYRELIGIJNE W ZACHODNIOMACEDOŃSKIEJ WSI Marcin Lubaś

Poruszane przez Autora kwestie teoretyczne dotyczą podstawowych, rzec można – rdzeniowych – pytań stawianych przez nauki społeczne w ogóle. […] Jakby idąc za klasycznym wzorem badań nad dystansem społecznym, sięgającym pomysłu Emory S. Bogardusa, Autor podejmuje kwestię sąsiedztwa.

Follow us on Facebook