Philosophy, Religion & Religious Studies

Janusz Mariański SEKULARYZACJA - DESEKULARYZACJA - NOWA DUCHOWOŚĆ. STUDIUM SOCJOLOGICZNE View larger

Janusz Mariański SEKULARYZACJA - DESEKULARYZACJA - NOWA DUCHOWOŚĆ. STUDIUM SOCJOLOGICZNE

NOM76881379

New product

55,00 zł

Data sheet

Author Janusz Mariański
Title Sekularyzacja - desekularyzacja - nowa duchowość
Subtitle Studium socjologiczne
Publisher Nomos
Published 2013
Place of publication Kraków
Language version Polish
Number of pages 287
Size B-5
Cover hardcover
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-7688-137-9

More info

Obecnie socjologowie religii są o wiele bardziej ostrożni w wydawaniu jednoznacznych ocen dotyczących religijności współczesnych społeczeństw niż ich koledzy sprzed kilku dekad XX wieku. W warunkach sekularyzacji coraz bardziej widoczne są także procesy desekularyzacji w sensie rozwijania się autonomicznej religijności i duchowości. W Europie Bóg nie umarł – jak twierdzą krytycy religii, ale też nie jest tak żywy – jak twierdzą niektórzy teologowie i socjologowie. Europa Zachodnia balansuje między sekularyzacją i desekularyzacją. Niebezzasadne jest też pytanie o to, co przyjdzie po sekularyzacji?

Jedno wydaje się pewne: przeciwstawianie sekularyzacji i desekularyzacji na zasadzie ,,albo-albo” jest fałszywą alternatywą. Kontrowersje i spory wokół sekularyzacji i desekularyzacji pozostaną jeszcze długo sprawą otwartą. Rzeczywistość społeczno-religijna jest zbyt skomplikowana i zmienna, by jednoznacznie orzekać o zachodzących w niej procesach. Potrzebne będą w przyszłości nowe teorie socjologiczne, dzięki którym diagnoza, interpretacja i wyjaśnianie zachodzących w tym obszarze zjawisk będą dokładniejsze i bardziej trafne. Socjologowie zaś nie powinni tylko badać, interpretować i wyjaśniać życie społeczne, ale też – przynajmniej pośrednio – mieć wpływ na jego przekształcenia.

Fragment książki, s. 18


O autorze(ce)

Prof. dr hab. Janusz Mariański, kierownik Katedry Socjologii Moralności w Instytucie Socjologii KUL w Lublinie. Członek czynny Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Towarzystwa Naukowego Płockiego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Görres-Gesellschaft (Bonn). Jest autorem 50 książek i ponad 1000 artykułów, w tym 35 artykułów w językach obcych. Pod jego kierunkiem prace magisterskie przygotowało około 340 studentów socjologii, prace doktorskie 45 doktorantów. Przedmiotem jego zainteresowań badawczych jest głównie socjologia religii, socjologia moralności i katolicka nauka społeczna. Ostatnio opublikował Małżeństwo i rodzina w świadomości maturzystów (1994-2009). Studium socjologiczne (Toruń 2012). Jest wybitnym uczonym, powszechnie uznawanym za współtwórcę i niekwestionowany autorytet współczesnej polskiej socjologii religii i moralności.

Reviews

Write a review

Janusz Mariański SEKULARYZACJA - DESEKULARYZACJA - NOWA DUCHOWOŚĆ. STUDIUM SOCJOLOGICZNE

Janusz Mariański SEKULARYZACJA - DESEKULARYZACJA - NOWA DUCHOWOŚĆ. STUDIUM SOCJOLOGICZNE

Follow us on Facebook