Philosophy, Religion & Religious Studies

Renata Dopierała, Kaja Kaźmierska (red.) TOŻSAMOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ, STEREOTYPY View larger

Renata Dopierała, Kaja Kaźmierska (red.) TOŻSAMOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ, STEREOTYPY

NOM

New product

59,00 zł tax incl.

Data sheet

Title Tożsamość, nowoczesność, stereotypy
Author Renata Dopierała, Kaja Kaźmierska
Publisher Nomos
Place of publication Kraków
Published 2012
Size B-5
Cover hardcover
Number of pages 400
Language version Polish
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-7688-086-0

More info

Wyznaczające obszar dociekań poznawczych pojęcia „tożsamości”, „stereotypów”, „nowoczesności” różnią status ontologiczny i zakresy semantyczne. Najszersza znaczeniowo jest „nowoczesność” (używana przez autorów zamieszczonych tekstów również w formułach późnej, zradykalizowanej nowoczesności czy ponowoczesności), która stanowi, mniej lub bardziej wyraźnie zaznaczony, kontekst społeczno-kulturowy większości rozważań. Nowoczesność w omawianym ujęciu jest więc pojmowana zarówno jako zjawisko o charakterze przestrzenno-czasowym, posiadającym określone właściwości, ale także jako pewna rama konceptualna, przez pryzmat której dokonuje się opisu i analizy problemów społecznych. Z oczywistych względów refleksja obecna w tomie dotyczy głównie dynamiki przeobrażeń tożsamościowych obserwowanych aktualnie w życiu społecznym, choć wątek ten nie wyczerpuje spektrum zjawisk identyfikowanych ze współczesnością.

(fragment Wstępu, s.8)

Na publikację składają się, oprócz wstępu, dwadzieścia trzy artykuły uporządkowane w trzech częściach książki, przy czym dodatkowo część pierwsza składa się z trzech, a część druga z dwóch rozdziałów. Wyróżnione części odnoszą się do trzech elementów składowych tytułu: tożsamość, nowoczesność, stereotypy. Poszczególne teksty stanowią prezentację analiz dokonywanych w ramach tradycji intelektualnej różnych specjalności i subdyscyplin socjologicznych oraz innych nauk społecznych (filozofii, historii, kulturoznawstwa, psychologii, filologii). Znajdziemy wśród nich artykuły o charakterze teoretycznym, inne oparte są na badaniach empirycznych, dokonywanych w różnych tradycjach badawczych. Ideą spajającą wszystkie teksty są trzy hasła, będące jednocześnie tytułem książki: tożsamość, nowoczesność, stereotypy.

Write a review
Renata Dopierała, Kaja Kaźmierska (red.) TOŻSAMOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ, STEREOTYPY

Renata Dopierała, Kaja Kaźmierska (red.) TOŻSAMOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ, STEREOTYPY


Follow us on Facebook