Philosophy, Religion & Religious Studies

Tomasz Dariusz Mames MYSTERIA MYSTICORUM. SZKICE Z DUCHOWOŚCI I HISTORII MARIAWITÓW View larger

Tomasz Dariusz Mames MYSTERIA MYSTICORUM. SZKICE Z DUCHOWOŚCI I HISTORII MARIAWITÓW

NOM

New product

48,00 zł

Data sheet

Author Tomasz Dariusz Mames
Title Mysteria Mysticorum
Subtitle Szkice z duchowości i historii Mariawitów
Publisher Zakład Wydawniczy NOMOS
Published 2009
Language version Polish
Number of pages 270
Size A-5
Cover paperback
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-60490-89-1

More info

Tomasz Dariusz Mames , pedagog, kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu w Białymstoku; asystent w Zakładzie Pedagogiki i Wychowania Zdrowotnego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie; doktorant w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się badaniami nad sakramentologią mariawitów oraz praktyką i ideologią oświatową tego wyznania. Autor kilkunastu artykułów i przyczynków naukowych z zakresu pedagogiki, teologii i religioznawstwa w periodykach konfesyjnych i akademickich oraz w pracach zbiorowych.

Autor przedstawił rozwój myśli teologicznej i duchowości mariawitów od przełomu XIX i XX wieku do czasów współczesnych. Prezentowana praca wypełnia lukę istniejącą w najnowszej polskiej historiografii kościelnej. Układ książki jest przejrzysty, jej bogata problematyka została logicznie uporządkowana. Odwołuje się do Pisma Świętego i Ojców Kościoła, do teologii katolickiej, ewangelickiej i prawosławnej, do tradycji franciszkańskiej. Wykazuje, że charyzmatem mariawitów jest apostolat czasów ostatecznych, przeduchowienie materii, zaślubiny mistyczne ludzkości. W duchowości mariawitów podkreśla tożsamość biblijną (nie odrzucając tradycji) i tożsamość z Objawień Matki Kozłowskiej.
[z recenzji ks. prof. Daniela Olszewskiego]

Dotychczas zajmowano się czy to osobą wybranych działaczy lub teologów mariawickich, jednym z kościołów mariawickich, mariawityzmem w jednym kraju, którymś fragmentem historii czy innymi poszczególnymi aspektami mariawityzmu. W recenzowanej książce autor po raz pierwszy ujął całość mariawityzmu jako ruchu eklezjologicznego, mistycznego, społecznego, a nawet politycznego i to zarówno w Polsce, jak i w innych krajach i to nie tylko we Francji, Anglii czy w Niemczech, ale nawet tak odległych jak Paragwaj, Argentyna. czy Maroko. Słowem książka jest dziełem, jakiego oczekiwało się od dawna, ale dotąd nikt się nie podjął takiego napisać.
[z recenzji ks. prof. Konrada M. Pawła Rudnickiego]

Reviews

Write a review

Tomasz Dariusz Mames MYSTERIA MYSTICORUM. SZKICE Z DUCHOWOŚCI I HISTORII MARIAWITÓW

Tomasz Dariusz Mames MYSTERIA MYSTICORUM. SZKICE Z DUCHOWOŚCI I HISTORII MARIAWITÓW

Follow us on Facebook