Philosophy, Religion & Religious Studies

RELIGIJNOŚĆ I DUCHOWOŚĆ - DAWNE I NOWE FORMY View larger

RELIGIJNOŚĆ I DUCHOWOŚĆ - DAWNE I NOWE FORMY

NOM

New product

Warning: Last items in stock!

52,00 zł

Data sheet

Title Religijność i duchowość - dawne i nowe formy
Editor Libiszowska-Żółtkowska Maria, Grotowska Stella
Publisher Zakład Wydawniczy NOMOS
Published 2010
Language version Polish
Number of pages 479
Size B-5
Cover paperback
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-7688-022-8
EAN/UPC 9788376880228

More info

Współczesne postawy wobec religii ulegają istotnym zmianom – od religijności pogłębionej, mistycznej, podbudowanej duchowym przeżyciem wiary, przez religijność tradycyjną, mało refleksyjną, także selektywną i wybiórczą, po procesy sekularyzacji i zanik potrzeb religijnych. Pluralizm religijny, łatwość nawiązywania kontaktów z wierzeniami odległymi od rodzimej tradycji prowokują pytania o prawdziwość i poprawność interpretacyjną własnej religii lub o uniwersalność przekazu religijnego warunkowaną duchowym wymiarem człowieczeństwa.

Czy i na ile oraz w jakim wymiarze dawne formy religijności i duchowości są nadal obecne w swoich współczesnych przejawach? Jakie są wzajemne relacje między religijnością a duchowością? Jak przejawia się współcześnie duchowość, jakie są jej formy wyrazu? Czy duchowość jest nowym paradygmatem w socjologii religii, czy może odrębną subdyscypliną – socjologią duchowości?

Autorskie teksty tej zbiorowej publikacji pokazują złożoność i wieloaspektowość interdyscyplinarnej problematyki wpisującej się w ogólny tytuł książki Religijność i duchowość – dawne i nowe formy. Zapraszamy do refleksyjnego namysłu nad wieloma wątkami podjętymi przez autorów tego tomu. Ufamy, że w gronie adresatów niniejszej publikacji znajdą się nie tylko osoby naukowo poszukujące odpowiedzi na pytanie o kierunki światopoglądowych przewartościowań we współczesnym świecie, ale także zwykli czytelnicy, dla których religijność i duchowość stanowi istotny aspekt ich własnej tożsamości.

[Z Wprowadzenia]

Reviews

Write a review

RELIGIJNOŚĆ I DUCHOWOŚĆ - DAWNE I NOWE FORMY

RELIGIJNOŚĆ I DUCHOWOŚĆ - DAWNE I NOWE FORMY

Follow us on Facebook