Pedagogy, Didactics & Speech Therapy Literature

Mirosław Czapka (red.) PSYCHOSPOŁECZNE I PEDAGOGICZNE UWARUNKOWANIA PRACY View larger

Mirosław Czapka (red.) PSYCHOSPOŁECZNE I PEDAGOGICZNE UWARUNKOWANIA PRACY

BYT88587579

New product

22,00 zł

Data sheet

Title Psychospołeczne i pedagogiczne uwarunkowania pracy
Editor Mirosław Czapka
Publisher Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Publishing series Prace Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu (3)
Published 2005
Place of publication Bytom
Language version Polish
Number of pages 226
Size B-5
Cover paperback
ISBN/ISSN/ISMN 83-88587-57-9

More info

Opracowanie zawiera dziesięć tekstów autorskich, będących wynikiem doświadczeń naukowych i teoretycznych rozważań dotyczących problemów środowiska pracy. Książka ma wyraźnie pedagogiczny charakter, nawiązuje też do filozofii, psychologii i socjologii.


SPIS TREŚCI:

Mirosław Czapka
Wstęp

Dorota Luber
Aksjologiczne aspekty pracy w ujęciu Jana Pawła II Wprowadzenie „Czyńcie sobie ziemię poddaną" Sens i godność pracy ludzkiej „O nową wyobraźnię miłosierdzia" Aksjonormatywny charakter pracy ludzkiej Podsumowanie Bibliografia

Piotr Nowakowski
Psychologiczno-pedagogiczne aspekty środowiska pracy Niepowodzenia w pracy Warunki pracy Właściwości pracownika Drogi wyjścia Okres przygotowania do pracy zawodowej Okres wykonywania pracy zawodowej Bibliografia

Katarzyna Różańska
Przedmiot zainteresowań i problematyka psychologii pracy Bibliografia

Grażyna Cęcelek
Przedmiot zainteresowań i problematyka pedagogiki pracy - ujęcie teoretyczne i pragmatyczne Praca jako jedna z podstawowych form działalności człowieka Poglądy na pracę w ujęciu historycznym Praca w poglądach Kościoła Katolickiego Wychowanie przez pracę jako jeden z głównych składników wychowania Pedagogika pracy jako dyscyplina naukowa Obszary zainteresowań pedagogiki pracy Praca zawodowa i jej znaczenie w życiu człowieka Wychowanie przez pracę w rodzinie Rola rodziny w przygotowaniu dziecka do wyboru zawodu Szkolne uwarunkowania startu zawodowego Zakład pracy jako środowisko wychowawcze Podsumowanie Bibliografia

Artur Fabiś, Artur Łacina-Łanowski
Praca w aspekcie socjologicznym - wybrane zagadnienia adaptacji społeczno-zawodowej Bibliografia

Lidia Selerzyńska
Zarządzanie jakością w pracy socjalnej „Filozofia" kompleksowego zarządzania jakością Zasady kompleksowego zarządzania jakością Koncentracja na klientach i pracownikach Koncentracja na faktach Ciągłe doskonalenie Powszechne uczestnictwo Wybrane narzędzia zarządzania przez jakość Potencjalne trudności i korzyści związane z budowaniem TQM Modele polityki społecznej i jej zadania jako nauki Cele i zadania pomocy społecznej jako instrumentu polityki społecznej Praca socjalna w oddziaływaniu strategicznym Praca socjalna w aspekcie kompleksowego zarządzania jakością Konfrontacja założeń teoretycznych z praktyką Podsumowanie Bibliografia

Tomasz Bobrowski
Psychopedagogiczne oraz osobowościowe uwarunkowania środowiska pracy nauczyciela Bibliografia

Jakub Bączek
Praca szkoleniowa z kobiecą drużyną sportową w świetle psychologicznych, socjologicznych i pedagogicznych badań nad środowiskiem pracy Bibliografia

Barbara Kołodziej
Idea, powstanie i działalność Klubów Pracy Geneza Klubów Pracy Początki Klubów Pracy w publikacjach i dokumentach Początki Klubów Pracy w relacjach kierowników urzędów pracy oraz liderów Kluby Pracy w ujęciu prawnym i regulaminowym Regulacje ustawowe Zasady regulaminowe porządkujące działalność Klubów Pracy Zasady organizowania i działalności Klubów Pracy w urzędach pracy Organizatorzy Kadra klubu i jej zwierzchnicy Koszty wyposażenie, pomieszczenia Partnerstwo Organizacja pracy klubowej i metodyka oddziaływań Organizacja spotkań Klubów Pracy według zalecanych wzorców Kluby Pracy w praktyce Bibliografia

Mirosław Wójcik
Historyczne doświadczenia organizowania się środowiska robotniczego na Górnym Śląsku przełomu XIX i XX wieku na przykładzie analizy treści „Pracy" - organu Związku Wzajemnej Pomocy Robotników Górnośląskich Bibliografia

Reviews

Write a review

Mirosław Czapka (red.) PSYCHOSPOŁECZNE I PEDAGOGICZNE UWARUNKOWANIA PRACY

Mirosław Czapka (red.) PSYCHOSPOŁECZNE I PEDAGOGICZNE UWARUNKOWANIA PRACY

Follow us on Facebook