Pedagogy, Didactics & Speech Therapy Literature

New LISTY ZAGADNIEŃ KONTROLNYCH DO ANALIZY TESTÓW BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ Małgorzata Gaszyńska View larger

LISTY ZAGADNIEŃ KONTROLNYCH DO ANALIZY TESTÓW BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ Małgorzata Gaszyńska

UNI24216499

New product

W przygotowaniu do egzaminów powinien pomóc "Przewodnik" opracowany przez Autorki  które od roku 2000 uczestniczyły w pracach zmierzających do zagadnień z nią związanych i dlatego są odpowiednio przygotowane do zapoznawania innych z systemem certyfikaci języka polskiego. 

More details

29,00 zł

Data sheet

Author Anna Seretny, Ewa Lipińska
Title Przewodnik po egzaminach certyfikatowych
Publisher Universitas
Publishing series Język polski jako obcy, Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
Published 2011
Place of publication Kraków
No. of edition 2
Number of pages 96
Size A-5
Cover paperback
ISBN/ISSN/ISMN 97883-242-1649-9
Dostawa Kurier
Shipping time about 3 days from receiving the payment

More info

Spis treści 

Wstęp – Władysław Miodunka

Od autorek opracowania
I. Egzaminy certyfikatowe
II. Budowa i opis egzaminów certyfikatowych
III. Ogólne wskazówki dla zdających
Regulamin dla zdających egzamin pisemny
Regulamin dla zdających egzamin ustny
IV. Omówienie poszczególnych części egzaminu
Część A: Rozumienie ze słuchu
1. Ogólny opis umiejętności dla poszczególnych poziomów zaawansowania
2. Budowa części A
3. Długość tekstów
4. Dobór i tematyka tekstów
5. Źródła
6. Typy zadań tekstowych
7. Przykłady zadań
Klucz do zadań
Transkrypty tekstów
Część B: Poprawność gramatyczna
1. Ogólny opis umiejętności dla poszczególnych poziomów zaawansowania
2. Budowa części B
3. Typy zadań testowych
4. Przykłady zadań
Klucz do zadań
Część C: Rozumienie tekstów
1. Ogólny opis umiejętności dla poszczególnych poziomów zaawansowania
2. Budowa części C
3. Dobór tekstów
4. Długość tekstów
5. Źródła
6. Typy zadań tekstowych
7. Przykłady zadań
Klucz do zadań
Część D: Pisanie
1. Ogólny opis umiejętności dla poszczególnych poziomów zaawansowania
2. Budowa części D
3. Tematyka i rodzaje zadań
4. Przykłady zestawów egzaminacyjnych
5. Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej
Część E: Mówienie
1. Ogólny opis umiejętności dla poszczególnych poziomów zaawansowania
2. Budowa części E
3. Długość tekstów
4. Tematyka zadań
5. Wymagania w zakresie wymowy
6. Przykłady zestawów egzaminacyjnych
7. Kryteria oceny wypowiedzi ustnej
V. Bibliografia prac związanych z testowaniem znajomości języka polskiego jako
obcego/ drugiego (wybór)

Reviews

Write a review

LISTY ZAGADNIEŃ KONTROLNYCH DO ANALIZY TESTÓW BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ Małgorzata Gaszyńska

LISTY ZAGADNIEŃ KONTROLNYCH DO ANALIZY TESTÓW BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ Małgorzata Gaszyńska

W przygotowaniu do egzaminów powinien pomóc "Przewodnik" opracowany przez Autorki  które od roku 2000 uczestniczyły w pracach zmierzających do zagadnień z nią związanych i dlatego są odpowiednio przygotowane do zapoznawania innych z systemem certyfikaci języka polskiego. 

Follow us on Facebook