Music & Dance

Sale!

-30%

Tadeusz A. Zieliński PODSTAWY HARMONIKI NOWOCZESNEJ View larger

Tadeusz A. Zieliński PODSTAWY HARMONIKI NOWOCZESNEJ

PWM20644

New product

29,40 zł tax incl.

42,00 zł tax incl.

Data sheet

Author Tadeusz A. Zieliński
Title Podstawy harmoniki nowoczesnej
Publisher Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Published 2009
Language version Polish
Number of pages 182
Size B5 stoj. 170x240 mm
Cover paperback
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-224-0907-7

More info

Pojęcie nowoczesności jest wieloznaczne i zmienne - a zwłaszcza w odniesieniu do stylów w sztuce - każde pokolenie rozumie pod tym słowem coś innego. „Podstawy harmoniki nowoczesnej” nie są jednak pracą o stylach. Są jedynie próbą teoretycznego i syntetycznego spojrzenia na problematykę harmoniczną od chwili rozerwania przez muzykę więzów systemu tonalnego dur-moll i przewartościowania tradycyjnego podziału wspólbrzmień na konsonanse i dysonanse, tzn. od przełomu w muzyce u progu XX stulecia (przede wszystkim w twórczości C.Debussy'ego). (...)

Książka niniejsza wyrosła z przekonania, że wszystkie nowoczesne drogi, na których może rozwijać się wyobraźnia harmoniczna twórców, mieszczą się w pewnych wspólnych, możliwych do określenia ramach, obejmujących szeroki zakres nowych,naturalnych prawidłowości harmonicznych - prawidłowości autonomicznych, a nie rozumianych jedynie w odniesieniu do starego systemu jako jego deformacja czy negacja. Teoria ta wyrosła również z przekonania, że ujęcie owych autonomicznych prawidłowości (a więc tego, co słyszymy w muzyce) możliwe jest jedynie w wyniku gruntownej rewizji podstaw dotychczasowej teorii harmonii. Wymaga to nowego spojrzenia na harmonike w ogóle, zwłaszcza na tradycyjny system tonalny, i rozpoznania względnego charakteru jego podstawowych dogmatów, które teoretycy narzucili nam dotąd jako absolutne. (...)
[Od Autora]

Write a review
Tadeusz A. Zieliński PODSTAWY HARMONIKI NOWOCZESNEJ

Tadeusz A. Zieliński PODSTAWY HARMONIKI NOWOCZESNEJ


Accessories

Follow us on Facebook