Medicine & Pharmacy

EDUKACJA DIABETOLOGICZNA. STANDARD OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ CHOREGO NA CUKRZYCĘ View larger

EDUKACJA DIABETOLOGICZNA. STANDARD OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ CHOREGO NA CUKRZYCĘ

CON62182220

New product

38,00 zł

Data sheet

Author Izabella Uchmanowicz, Katarzyna Kubera-Jaroszewicz
Title Edukacja diabetologiczna
Subtitle Standard opieki pielęgnacyjnej chorego na cukrzycę
Publisher Continuo
Published 2012
Place of publication Wrocław
Language version Polish
Number of pages 116
Size B-5
Cover paperback
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-62182-22-0

More info

Cukrzyca, zwana także dżumą XXI w., stanowi jeden z najważniejszych problemów zdrowotnych współczesnej medycyny. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza liczba chorych na świecie wzrosła 6-krotnie.

Znaczące miejsce w kompleksowej terapii cukrzycy, poza głównymi formami jej leczenia (farmakoterapią, dietą, wysiłkiem fizycznym), zajmuje również edukacja. Ma ona na celu nie tylko wdrożenie chorych w samoopiekę i samokontrolę, a także przekazanie im i ich rodzinom wiedzy na temat zachowań zdrowotnych oraz przygotowanie do świadomej i efektywnej współpracy z zespołem leczącym, w którego skład wchodzą: lekarze diabetolodzy lub interniści mający doświadczenie z zakresu diabetologii, pielęgniarki przeszkolone w tym zakresie, osoby prowadzące edukację pacjentów, dietetycy, lekarze specjaliści (konsultanci), psycholodzy, a także lekarze podstawowej opieki medycznej.

Właściwie przeprowadzona edukacja pozwoli pacjentowi wypracować optymalny kompromis między ograniczeniami wprowadzanymi przez chorobę a sposobem życia możliwym do zaakceptowania przez niego.

Głównym celem niniejszej publikacji było opracowanie projektu standardu opieki pielęgniarskiej realizowanej wobec pacjenta chorującego na cukrzycę w odniesieniu do „Zaleceń klinicznych dotyczących postępowania u chorych na cukrzycę – 2011” opublikowanych przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne.

Przedstawione informacje dotyczące teoretycznych i praktycznych problemów, jakie pojawiają się w opiece nad chorym na cukrzycę, porządkują wiedzę na ten temat i wskazują jej najważniejsze elementy.


ISBN 978-83-62182-22-0

Reviews

Write a review

EDUKACJA DIABETOLOGICZNA. STANDARD OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ CHOREGO NA CUKRZYCĘ

EDUKACJA DIABETOLOGICZNA. STANDARD OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ CHOREGO NA CUKRZYCĘ

Follow us on Facebook