Linguistics & Translatology

JĘZYK TRZECIEGO TYSIĄCLECIA II. TOM II. POLSZCZYZNA A JĘZYKI OBCE: PRZEKŁAD I DYDAKTYKA View larger

JĘZYK TRZECIEGO TYSIĄCLECIA II. TOM II. POLSZCZYZNA A JĘZYKI OBCE: PRZEKŁAD I DYDAKTYKA

TER91476456

New product

30,00 zł

Data sheet

Title Język trzeciego tysiąclecia II. Tom II
Subtitle Polszczyzna a języki obce
Editor Władysław Chłopicki
Publisher Tertium
Publishing series Język a komunikacja 4
Published 2002
Language version Polish
Number of pages 386
Size A-5
Cover hardcover
ISBN/ISSN/ISMN 83-914764-5-6

More info

Niniejsza publikacja, już czwarta z serii "Język a komunikacja", stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas konferencji "Język trzeciego tysiąclecia II", zorganizowanej w Krakowie w dniach 28 lutego - 2 marca 2002 roku przez Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium". Druga konferencja kontynuowała temat pierwszej, czyli dotyczyła zjawisk językowych na początku XXI wieku.

Pierwszy tom pod tytułem Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie zawiera referaty poświęcone ogólnej refleksji nad obecnym stanem polszczyzny i innych języków europejskich, jak również szczegółowym zagadnieniom, takim jak typy tekstów i rodzaje komunikacji, zagadnienia leksykalne, język prasy i reklamy, czy etykieta językowa. W drugim tomie, pod tytułem Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka, znalazły się teksty dotyczące problematyki przekładoznawczej, w szczególności pragmatyki przekładu, tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego, a także metodyki nauczania języków obcych oraz zagadnień leksykologii porównawczej i kontaktów językowych. Wszystkie artykuły obfitują w przykłady ilustrujące poruszane kwestie, co nie tylko ułatwia, ale także uprzyjemnia lekturę. Mamy nadzieję, że obydwa tomy będą dla zainteresowanego czytelnika istotnym uzupełnieniem wiedzy o języku we współczesnym świecie.
[Od redakcji]

Reviews

Write a review

JĘZYK TRZECIEGO TYSIĄCLECIA II. TOM II. POLSZCZYZNA A JĘZYKI OBCE: PRZEKŁAD I DYDAKTYKA

JĘZYK TRZECIEGO TYSIĄCLECIA II. TOM II. POLSZCZYZNA A JĘZYKI OBCE: PRZEKŁAD I DYDAKTYKA

Accessories

Follow us on Facebook