Linguistics & Translatology

Reduced price! KRAKOWSKA DYSKUSJA O KSZTAŁCENIU JĘZYKOWYM NA STUDIACH FILOLOGICZNYCH View larger

KRAKOWSKA DYSKUSJA O KSZTAŁCENIU JĘZYKOWYM NA STUDIACH FILOLOGICZNYCH

TER92572893

New product

Warning: Last items in stock!

13,80 zł

15,00 zł

Data sheet

Title Krakowska dyskusja o kształceniu językowym na studiach filologicznych
Editor Władysław Miodunka
Publisher Tertium
Publishing series Język a komunikacja 21
Published 2008
Place of publication Kraków
Language version Polish
Number of pages 86
Size A-5
Cover paperback
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-925728-9-3
Shipping time about 3 days from receiving the payment

More info

W obliczu jednoczenia się Europy porozumiewanie się ponad rozdziałami politycznymi, kulturowymi i językowymi staje się potrzebą bodaj czy nie najważniejszą. "Tertium", Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji językowej powołane do życia przez grupę filologów krakowskiego środowiska akademickiego w roku 1995, a obecnie mające członków w całej Polsce i zagranicą, wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu. Społeczność akademickich filologów chciała dać impuls takim poczynaniom, które zainicjowałyby forum dyskusyjne na temat komunikacji językowej ponad podziałami na filologie, w szerokim ogolnopolskim środowisku. Troską pomysłodawców było, by rzetelne przemyślenia, ciekawe pomysły, sprawy budzące zainteresowanie, choć nie pozbawione naukowego zaplecza, przybierały zarazem tak przystępną formę, by średnio wykształcony człowiek mógł bez większego trudu i nie bez przyjemności z nimi się zapoznać. Nazwa "Tertium" nawiązuje do łacińskiej maksymy tertium non datur, która stwierdza brak trzeciej możliwości. Założyciele "Tertium" podkreślają jednak jej istnienie, zwracając uwagę na pozycję tłumacza stojącego między jednym a drugim językiem, dialektem, stylem i kulturą. Stąd też kwestie wynikające z najogólniej pojętej sytuacji translatologicznej stanowią dla Towarzystwa centralny punkt odniesienia. Powodzenie, jakim cieszyła się w środowisku pierwsza konferencja z cyklu "Język trzeciego tysiąclecia" w roku 2000, jest świadectwem tego, iż "Tertium" trafnie wyczuło potrzebę podjęcia szeroko rozumianej tematyki językoznawczej. Towarzystwo kontynuuje serię wydawniczą Język a komunikacja, która jest wyrazem wspomnianego już dążenia do stworzenia forum dla dyskusji o komunikacji językowej i która ma być w naszym zamierzeniu dostępna dla wszystkich refleksji reprezentujących całą różnorodność spojrzenia na tę problematykę. Ponieważ komunikacja to oczywiście przede wszystkim, ale przecież nie tylko, język, seria otwiera się na pytania stawiane przez wszystkie dyscypliny lingwistycznebadające komunikację językową, ale również na problematykę z obszaru dyscyplin graniczących z lingwistyką oraz ogólnie dziedzin interesujących się fenomenem komunikacji międzyludzkiej. Naszym pragnieniem jest, aby w serii znalazło się miejsce na tematy nienależące dotąd do żadnej z "oficjalnie istniejących" dziedzin nauki, a więc dziedzin, które być może powstaną dopiero w przyszłości; aby stworzyła ona forum otwarte dla niekonwencjonalnych poglądów i prac z zakresu języka i komunikacji, które być może nie mogłyby zaistnieć w innym miejscu; aby ułatwiła dyskusje toczące się ponad podziałami dyscyplin naukowych na lingwistyczne i nielingwistyczne, na poszczególne filologie i specjalności naukowe. [Słowo wstępne]

Uczestnicy dyskusji panelowej na temat kształcenia językowego na studiach filologicznych, która miała miejsce 12 marca 2006 roku w Krakowie, omówili następujące zagadnienia:

-Nowa matura a poziom językowy kandydatów na studia filologiczne
-Studia filologiczne w europejskiej rzeczywistości językowej
-Wspólne podstawy czy dywersyfikacja zajęć?
-Kto powinien być nauczycielem języka na studiach filologicznych?
-Praktyka na zajęciach czy w kraju docelowym?
-Standardy europejskie na studiach filologicznych.

Wywiązała się ciekawa, wartka dyskusja, w której problemy formułowane są jasno i otwarcie, a różnice zdań dają wiele do myślenia. Polecamy tę lekturę.

SPIS TREŚCI:

Słowo wstępne
Wprowadzenie - Władysław Miodunka
Zapis dyskusji

Reviews

Write a review

KRAKOWSKA DYSKUSJA O KSZTAŁCENIU JĘZYKOWYM NA STUDIACH FILOLOGICZNYCH

KRAKOWSKA DYSKUSJA O KSZTAŁCENIU JĘZYKOWYM NA STUDIACH FILOLOGICZNYCH

Accessories

Follow us on Facebook