Linguistics & Translatology

Elżbieta Górska, Marek Skoczek DYDAKTYKA JĘZYKA ARABSKIEGO View larger

Elżbieta Górska, Marek Skoczek DYDAKTYKA JĘZYKA ARABSKIEGO

DIA88238086

New product

36,90 zł tax incl.

Data sheet

Title Dydaktyka Języka Arabskiego
Author Elżbieta Górska, Marek Skoczek
Editor Brobisława Dziedzic-Wesołowska
Publisher Wydawnictwo Akademickie DIALOG
Place of publication Warszawa
Published 1999
Publishing series Języki orientalne
Size B-5
Cover paperback
Number of pages 563
ISBN/ISSN/ISMN 83-88238-08-6
Comments Współpraca

More info

Książka zawiera propozycję kompleksowego programu nauczania języka arabskiego dla polskich uniwersytetów.
Jest to 3-stopniowy kurs współczesnego arabskiego języka literackiego, obejmujący poziom podstawowy (l i II rok studiów), średni (III rok) i zaawansowany (IV rok), uzupełniony o kurs dialektu syro-palestyńskiego i szczegółowy program wykładów i ćwiczeń z gramatyki języka arabskiego.

Po raz pierwszy nauczyciele i lektorzy tego języka w Polsce otrzymują nie tylko gotowy materiał arabski w formie tekstowej, ale i całe zestawy ćwiczeń, testów sprawdzających i wskazówek metodycznych, dostosowanych do poszczególnych poziomów nauki.

Istotną nowością jest również próba sformułowania i rozwiązywania zagadnień metodyki nauczania języka arabskiego, z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań i językowych predyspozycji studentów polskich.
Opracowanie pomyślane zostało jako pewien model programu, który można wypełniać własnym materiałem, a także uzupełniać i uaktualniać zgodnie z charakterem i potrzebami poszczególnych placówek dydaktycznych i naukowych.


Autorzy są pracownikami naukowymi Zakładu Arabistyki w Instytucie Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a książka stanowi podsumowanie ich wieloletniego doświadczenia w nauczaniu arabskiego języka literackiego, dialektów arabskich i gramatyki klasycznego języka arabskiego.

Elżbieta Górska pracuje na stanowisku adiunkta i specjalizuje się w zagadnieniach gramatyki i leksykologii arabskiej. Oprócz licznych artykułów, opublikowała monografię z dziedziny składni arabskiej (Multiattributive Nominal Phrases in Modem Written Arabic), a wspólnie z A. Czapkiewiczem - skrypt dla studentów filologii arabskiej (Chrestomatia arabskich tekstów specjalistycznych).

Marek Skoczek jest wykładowcą o dużym doświadczeniu dydaktycznym i praktycznym w zakresie współcześnie używanego arabskiego języka literackiego i dialektów. Interesuje się szczególnie językiem mediów w krajach arabskich, a także fonologią dialektów: syro-palestyńskiego, marokańskiego i libijskiego.

Adnan Hasan, lektor narodowości syryjskiej, pracuje w krakowskim Zakładzie Arabistyki od 8 lat. Prowadzi większość zajęć z praktycznej nauki języka arabskiego i dialektu syro-palestyńskiego. Zajmuje się opracowywaniem materiałów dydaktycznych i podręczników dla studentów filologii arabskiej.


ISBN 83-88238-08-6

Write a review
Elżbieta Górska, Marek Skoczek DYDAKTYKA JĘZYKA ARABSKIEGO

Elżbieta Górska, Marek Skoczek DYDAKTYKA JĘZYKA ARABSKIEGO


Follow us on Facebook