Linguistics & Translatology

New STEROWANIE PROCESEM OPANOWYWANIA MOWY PRODUKTYWNEJ NA ETAPIE PRZYSWAJANIA PODSTAW JĘZYKA OBCEGO View larger

STEROWANIE PROCESEM OPANOWYWANIA MOWY PRODUKTYWNEJ NA ETAPIE PRZYSWAJANIA PODSTAW JĘZYKA OBCEGO [used book]

ANT-1188

Used

11,00 zł

Data sheet

Shipping time about 3 days from receiving the payment
Author Sylwester Józefiak
Title Sterowanie procesem opanowywania mowy produktywnej na etapie przyswajania podstaw języka obcego (na materiale języka rosyjskiego)
Publisher Wydawnictwo Naukowe AP
Publishing series Prace Monograficzne Nr 272
Published 1999
Place of publication Kraków
Language version Polish
Number of pages 257
Size B-5
Cover paperback
ISBN/ISSN/ISMN 83-7271-002-3
Comments Książka używana

More info

Z opinii recenzentów:

Rozprawa ma charakter teoretyczny w tym sensie, że opracowany projekt technologii nauczania języka obcego autor osadza w kontekście współczesnych teorii (koncepcji) glottodydaktycznych. Z drugiej strony monografia należy do rzędu prac deskryptywno-aplikatywnych w tym sensie, że autor konstruuje w oparciu o przesłanki teoretyczne własny model technologii nauczania, opisuje ten model, całą metodykę jego wdrażania i weryfikację empiryczną. Jest więc praca opisem badania empirycznego opartego na eksperymencie innowacyjnym.

Władysław Woźniewicz

Autor, w oparciu o bogatą literaturę oraz własne badania eksperymentalne i praktykę glottodydaktyczną, sformułował oryginalny model technologii nauczania mówienia w języku obcym. Jest to nie tylko twórcze rozwinięcie metody reproduktywno-kreatywnej, ale też wzbogacenie jej o elementy kognitywizmu i nauczania komunikacyjnego. Technologię tę zweryfikował S. Józefiak w drodze poprawnie przeprowadzonego eksperymentu glottodydaktycznego. Zarówno założenia teoretyczne swojej metodologii, jak i wyniki eksperymentu zreferował w przejrzystej formie. Załączone do monografii różnorodne materiały glottodydaktyczne niewątpliwie zainteresują nauczycieli języka rosyjskiego i glottodydaktyków.

Henryk FontańskiPodniszczona okładka.
Wnętrze książki - stan bardzo dobry minus.Reviews

Write a review

STEROWANIE PROCESEM OPANOWYWANIA MOWY PRODUKTYWNEJ NA ETAPIE PRZYSWAJANIA PODSTAW JĘZYKA OBCEGO [used book]

STEROWANIE PROCESEM OPANOWYWANIA MOWY PRODUKTYWNEJ NA ETAPIE PRZYSWAJANIA PODSTAW JĘZYKA OBCEGO [used book]

Follow us on Facebook