History & Archaeology

Tomasz Jasiński O POCHODZENIU GALLA ANONIMA View larger

Tomasz Jasiński O POCHODZENIU GALLA ANONIMA

AVA

New product

29,00 zł tax incl.

Data sheet

Title O pochodzeniu Galla Anonima
Author Tomasz Jasiński
Publisher Avalon
Published 2008
Size 20,5 cm x 14,5 cm
Cover hardcover
Number of pages 131
Language version Polish
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-60448-37-3

More info

Autor niniejszego studium stara się obalić dogmat o francuskim pochodzeniu autora Kroniki polskiej, dowodząc, że brak jakichkolwiek dowodów przemawiających za francuskim pochodzeniem Galla Anonima. Tomasz Jasiński, nawiązując do ustaleń Tadeusza Wojciechowskiego i Danuty Borawskiej, dowodzi, że Galla Anonima łączyły ścisłe związki z Wenecją. Autor dostarcza wielu nowych dowodów przemawiających za powiązaniami Galla z północnowłoskim kręgiem kulturowym, ale wskazuje też na jego związki z Dalmacją i Chorwacją, z dwoma krajami, które pozostawały w kręgu oddziaływań kulturowych i gospodarczych Wenecji. Tomasz Jasiński opowiada się za identyfikacją Galla Anonima z Mnichem z Lido, autorem Translacji św. Mikołaja, ostatecznie jednak nie przesądza, czy pochodził on z Wenecji, czy też z jednego z miast dalmatyńskich, np. z Zadaru Dalmatyńskiego.

Tomasz Jasiński - historyk-mediewista, specjalizuje się w badaniach średniowiecznych dziejów Europy Środkowej. Jest autorem i współautorem stukilkudziesięciu publikacji, w tym wielu książek. Badania naukowe prof. Jasińskiego koncentrują się wokół źródłoznawstwa (dyplomatyka, paleografia, kodykologia, annalistyka), edytorstwa (średniowieczne dokumenty łacińsko- i niemieckojęzyczne) oraz dziejów Europy Środkowej w średniowieczu (początki Polski, stosunki polsko-niemieckie, dzieje zakonu krzyżackiego, socjotopografia, dzieje Hanzy). W latach 1989-1999 opublikował wraz z prof. Antonim Gąsiorowskim około 1300 średniowiecznych dokumentów dotyczących dziejów Wielkopolski.

Write a review
Tomasz Jasiński O POCHODZENIU GALLA ANONIMA

Tomasz Jasiński O POCHODZENIU GALLA ANONIMA


Follow us on Facebook