History & Archaeology

New LISTY JAKO WYZWANIE DLA EDYTORA View larger

LISTY JAKO WYZWANIE DLA EDYTORA

AVA77304075

New product

Wydaje się, że listy są na tyle szczególnym przedmiotem zainteresowania edytorów, a jako forma piśmiennicza mają tyle cech wyróżniających, iż trzeba myśleć o ich wydawaniu w kategoriach nieco innych niż stosowane na przykład do literatury pięknej.

(ze Wstępu Janusza S. Gruchały)

More details

25,00 zł

Data sheet

Title Listy jako wyzwanie dla edytora
Editor Janusz S. Gruchała
Publisher Avalon
Published 2019
Place of publication Kraków
No. of edition 1
Language version Polish
Number of pages 160
Size A-5
Cover hardcover with dust jacket
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-7730-407-5
Dostawa Kurier
Shipping time about 3 days from receiving the payment

More info

Po paru latach dość intensywnych prac nad korespondencją Krystyny i Czesława Bednarczyków wydało się pożytecznym skonfrontowanie owych doświadczeń z sądami innych edytorów, nie tylko wydających listy emigrantów, a nawet nie tylko zajmujących się epistolografią II połowy XX wieku.

(ze Wstępu Janusza S. Gruchały)

Spis treści:

Wstęp

Justyna Wysocka, Spuścizna Krystyny i Czesława Bednarczyków jako dar i zobowiązanie

Adam Perłakowski, Listy staropolskie jako źródło historyczne. Przypadek czasów saskich

Marek Kornat, Wokół edycji źródeł do dziejów kultury polskiej czasów Drugiej Wielkiej Emigracji. Refleksje i spostrzeżenia na przykładzie listów Jerzego Giedroycia

Janusz S. Gruchała, Listy w rękach edytora – refleksje metodologiczne

Zdzisław Pietrzyk, Spuścizny rozproszone jako problem badawczy i edytorski na przykładzie archiwum Stanisława Kota

Mirosław A. Supruniuk, Spuścizny-archiwa-edycje. Materiały do dziejów emigracji jako zadanie archiwum

Aneks

Janusz S. Gruchała, Studenci edytorstwa w zmaganiach z listami

Spis ilustracji

Indeks osób

Reviews

Write a review

LISTY JAKO WYZWANIE DLA EDYTORA

LISTY JAKO WYZWANIE DLA EDYTORA

Wydaje się, że listy są na tyle szczególnym przedmiotem zainteresowania edytorów, a jako forma piśmiennicza mają tyle cech wyróżniających, iż trzeba myśleć o ich wydawaniu w kategoriach nieco innych niż stosowane na przykład do literatury pięknej.

(ze Wstępu Janusza S. Gruchały)

Follow us on Facebook