History & Archaeology

New (NIE)ZALEŻNE PAŃSTWO, SPOŁECZEŃSTWO (NIE)ZALEŻNA KULTURA I EDUKACJA View larger

(NIE)ZALEŻNE PAŃSTWO, SPOŁECZEŃSTWO (NIE)ZALEŻNA KULTURA I EDUKACJA

AVA77304143

New product

Książka stanowi pokłosie konferencji z cyklu “Edukacja-Kultura-Społeczeństwo”. Podczas ósmej edycji tego projektu tematem przewodnim były problemy, których spoiwem pozostawała różnie rozumiana oraz artykułowana sfera podległości i wolności, zależności i niezależności.

More details

29,00 zł

Data sheet

Title (Nie)zależne państwo, społeczeństwo (Nie)zależna kultura i edukacja
Publisher Avalon
Published 2019
Place of publication Kraków
No. of edition 1
Language version Polish
Number of pages 258
Size B-5
Cover paperback with wings
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-7730-414-3
Dostawa Kurier
Shipping time about 3 days from receiving the payment

More info

W 15 tekstach Autorzy – historycy, dydaktycy i nauczyciele – mając relatywnie dużą swobodę doboru podejmowanej tematyki podjęli zagadnienia funkcjonowania państwa, społeczeństwa, kultury i edukacji. Dotyczyły one wydarzeń z historii II Rzeczypospolitej, okresu tzw. Polski Ludowej, a także bliższej i dalszej przeszłości III RP. Znalazły się tu także teksty wykraczające poza te ramy czasowe, ale których osnowę stanowiły kwestie wolności i niezależności oraz innowacji w nauczaniu.

Spis treści

Wstęp 

Jaroslav Vaculík (Uniwersytet Masaryka w Brnie)

Przewodniczący Związku Towarzystw Czechosłowackich na Rusi wołyński Czech Václav Vondrák (1916–1917) 

Danuta Nowak (Zielona Góra)
O niezależności intelektualnej Marii Ossowskiej (16 stycznia 1896–13 sierpnia 1974) 

Jacek Stasiorczyk (Uniwersytet Wrocławski)
W warunkach ograniczonej wolności… Działalność polskich towarzystw oświatowych w państwie litewskim (1918–1940) na rzecz podtrzymania tożsamości i kultury narodowej 

Barbara Wagner (Uniwersytet Warszawski)
Bezpośredni przekaz o życiu na kresach w II Rzeczypospolitej 

Karol Sanojca (Uniwersytet Wrocławski)
Obce święto? Ukraińskie spojrzenie na rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w świetle dziennika „Diło” 

Marek Białokur (Uniwersytet Opolski)
Rysa na niepodległości. Śmierć prezydenta Gabriela Narutowicza na kartach wybranych opracowań historycznych 

Grażyna Pańko (Uniwersytet Wrocławski)
Wspieranie dzieci i młodzieży w II Rzeczypospolitej w świetle wybranych źródeł 

Milena Kredzińska (Uniwersytet Wrocławski)
Działalność oświatowa i zawodowa małżonek prezydentów i premierów II Rzeczypospolitej pod zaborami i w okresie międzywojennym 

Jacek Piotrowski (Uniwersytet Wrocławski)
Generał Józef Haller jako „minister oświaty” w rządzie polskim na uchodźstwie w latach 1940–1943 

Anna Gołębiowska (Uniwersytet Opolski)
Nowa stara szkoła, czyli wpływ przełomu 1989 r. na polską oświatę (casus edukacji historycznej) 

Krystian Kazimierczuk (Uniwersytet Opolski)
Chorzowski Bieg Niepodległości jako forma edukacji historycznej, obywatelskiej i patriotycznej 

Hubert Mazur (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Od odczytu, wykładu, prelekcji do lekcji archiwalnej. Zajęciowe formy edukacyjne w archiwach państwowych w XX w. 

Katarzyna Ruhland (Uniwersytet Wrocławski)
Czy pozostało już tylko przysłowie? Polskie dążenie do niepodległości i odrodzenie państwa polskiego w świetle niemieckich podręczników i materiałów do nauczania historii na poziomie szkoły średniej (Gymnasium) 

Jacek Szymala (Uniwersytet Wrocławski)
Wybrane elementy historii wizualnej według licealistów. Refleksje na podstawie badań z lat 2012 i 2017 

Małgorzata Skotnicka-Palka (Uniwersytet Wrocławski)
Sycylijski teatr marionetek źródłem wiedzy historycznej 

Bibliografia 

Indeks osobowy 

Summary 

Reviews

Write a review

(NIE)ZALEŻNE PAŃSTWO, SPOŁECZEŃSTWO (NIE)ZALEŻNA KULTURA I EDUKACJA

(NIE)ZALEŻNE PAŃSTWO, SPOŁECZEŃSTWO (NIE)ZALEŻNA KULTURA I EDUKACJA

Książka stanowi pokłosie konferencji z cyklu “Edukacja-Kultura-Społeczeństwo”. Podczas ósmej edycji tego projektu tematem przewodnim były problemy, których spoiwem pozostawała różnie rozumiana oraz artykułowana sfera podległości i wolności, zależności i niezależności.

Follow us on Facebook