History & Archaeology

New POLACY W MANDŻURII. DZIEJE POLSKIEJ KOLONII W  HARBINIE W LATACH 1895-1966 View larger

POLACY Z MANDŻURII. DZIEJE POLSKIEJ KOLONII W HARBINIE W LATACH 1895-1966

AVA77304082

New product

Przez pięćdziesiąt lat w Harbinie na terytorium Mandżurii istniał dynamicznie rozwijający się ośrodek polonijny, którego powstanie i upadek nierozerwalnie wiążą się z wydarzeniami historycznymi, do jakich doszło w Państwie Środka w latach 1895-1966. Mieszkający tam Polacy aktywnie współtworzyli wielokulturowy pejzaż dalekowschodniej prowincji, jednocześnie kultywując narodowe tradycje.

More details

49,90 zł

Data sheet

Author Andrzej Giza
Title Polacy z Mandżurii. Dzieje polskiej kolonii w Harbinie w latach 1895-1966
Publisher Avalon
Published 2019
Place of publication Kraków
No. of edition 1
Language version Polish
Number of pages 248
Size A-4
Cover hardcover
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-7730-408-2
Dostawa Kurier
Shipping time about 3 days from receiving the payment

More info

Andrzej Giza – historyk i historyk sztuki; absolwent podyplomowych studiów w Instytucie Kultury oraz Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwent Akademii Dziedzictwa przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Międzynarodowym Centrum Kultury. Badacz dziejów polskich emigrantów, wykładowca akademicki. Dyrektor Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, współorganizator Festiwalu Kultury Polskiej w Pekinie.

Spis treści

Wstęp 
I. Polityka Państwa Środka wobec wyzwań cywilizacyjnych XIX wieku 
1. Przyczyny kolonizacji Chin 
2. Sytuacja polityczna i społeczno-gospodarcza w Chinach
na przełomie XIX i XX wieku 
3. Geneza powstania Kolei Transsyberyjskiej i jej znaczenie
dla stosunków euroazjatyckich 
II. Polska mniejszość w Mandżurii w XIX i XX wieku 
1. Udział Polaków w budowie Kolei Wschodniochińskiej 
2. Polacy i ich rola w erygowaniu i rozwoju miasta Harbin 
3. Ekonomiczna, społeczna i polityczna rola kościoła katolickiego
i polskiego duchowieństwa w Mandżurii w XX wieku
III. Działalność Polaków na rzecz Harbinu 
1. Życie pomiędzy Wschodem i Zachodem 
2. Udział w życiu gospodarczym oraz kulturalno-oświatowym
Harbinu 
3. Dziedzictwo i współczesne ślady polskiej kolonii w Harbinie 
IV. Postrzeganie kolonii polskiej w Harbinie przez władze chińskie
i polskie 
1. Życie przedstawicieli polskie diaspory w okresie konfliktów
zbrojnych 
2. Polityka władz II RP wobec mniejszości polskiej w Chinach
3. Działalność władz ChRL i PRL na rzecz likwidacji polskiej
kolonii w Harbinie 
Zakończenie 
Przypisy 
Bibliografia 
Indeks osobowy 
Spis ilustracji 

Reviews

Write a review

POLACY Z MANDŻURII. DZIEJE POLSKIEJ KOLONII W  HARBINIE W LATACH 1895-1966

POLACY Z MANDŻURII. DZIEJE POLSKIEJ KOLONII W HARBINIE W LATACH 1895-1966

Przez pięćdziesiąt lat w Harbinie na terytorium Mandżurii istniał dynamicznie rozwijający się ośrodek polonijny, którego powstanie i upadek nierozerwalnie wiążą się z wydarzeniami historycznymi, do jakich doszło w Państwie Środka w latach 1895-1966. Mieszkający tam Polacy aktywnie współtworzyli wielokulturowy pejzaż dalekowschodniej prowincji, jednocześnie kultywując narodowe tradycje.

Follow us on Facebook