Ethnology, Anthropology & Civilization

Szyszlak Elżbieta, Szyszlak Tomasz (red.) KONFLIKTY ETNICZNE I WYZNANIOWE A FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO View larger

Szyszlak Elżbieta, Szyszlak Tomasz (red.) KONFLIKTY ETNICZNE I WYZNANIOWE A FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

NOM76883816

New product

38,00 zł

Data sheet

Title Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego
Subtitle Wybrane aspekty
Editor Szyszlak Elżbieta, Szyszlak Tomasz
Publisher Nomos
Published 2015
Place of publication Kraków
Language version Polish
Number of pages 218
Size A-5
Cover paperback
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-7688-381-6
EAN/UPC 9788376883816

More info

Autorom udało się uniknąć czarno-białego dyskursu w kategoriach konfliktu cywilizacji. Praca stanowi owoc wspólnego przedsięwzięcia, w którym z różnych perspektyw badawczych została naświetlona problematyka bezpieczeństwa narodowego: socjologicznej, antropologicznej, politologicznej, historycznej czy w końcu prawniczej. Walorem książki jest prezentacja różnych naukowych dyskursów na temat bezpieczeństwa narodowego. Z jednej strony praca zawiera ciekawy materiał ilustracyjny, (…) z drugiej, posiada także walor porządkujący pojęcia konfliktu etnicznego czy wyznaniowego oraz bezpieczeństwa narodowego. Dzięki przyjętej przez redaktorów formule czytelnik otrzymuje pracę, która zainteresuje nie tylko naukowców zajmujących się refleksją nad naturą konfliktów etnicznych i wyznaniowych oraz problematyką bezpieczeństwa narodowego, ale i osoby spoza tego środowiska, które w sposób profesjonalny zajmują się tą tematyką.
Z recenzji dra hab. Andrzeja Kasperka

Wzrost wpływu kwestii etnicznych i wyznaniowych na bezpieczeństwo wynika przede wszystkim z dwóch przesłanek. Po pierwsze, z reinterpretacji kategorii bezpieczeństwa. Nastąpiło bowiem odejście od dotychczasowego paradygmatu, gdzie było ono postrzegane przez pryzmat państwa i bezpieczeństwa militarnego oraz politycznego. Dziś zwraca się uwagę także na inne aspekty oraz na jego niepaństwowe podmioty, takie jak jednostka i grupy społeczne. Poszerzona agenda bezpieczeństwa obejmuje również jego pozamilitarne sektory, szerzej ujmuje bezpieczeństwo personalne. Po drugie, kwestie religijne i etniczne stają się współcześnie jednym z najbardziej istotnych komponentów konfliktów, decydując niejednokrotnie o ich trwałości, eskalacji i brutalności.
Ze Wstępu

Reviews

Write a review

Szyszlak Elżbieta, Szyszlak Tomasz (red.) KONFLIKTY ETNICZNE I WYZNANIOWE A FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Szyszlak Elżbieta, Szyszlak Tomasz (red.) KONFLIKTY ETNICZNE I WYZNANIOWE A FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Download

Accessories

Follow us on Facebook