Ethnology, Anthropology & Civilization

Andrzej Nikitorowicz UKRAIŃCY PODLASIA. DYLEMATY TOŻSAMOŚCIOWE View larger

Andrzej Nikitorowicz UKRAIŃCY PODLASIA. DYLEMATY TOŻSAMOŚCIOWE

NOM

New product

42,00 zł

Data sheet

Author Andrzej Nikitorowicz
Title Ukraińcy Podlasia
Subtitle Dylematy tożsamościowe
Publisher Nomos
Published 2014
Place of publication Kraków
Language version Polish
Number of pages 298
Size A-5
Cover paperback
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-7688-157-7

More info

Zasadniczą kwestią publikacji są pytania: jak na przestrzeni między Narwią a Bugiem pojawiła się w latach 90. ubiegłego stulecia potrzeba deklaracji ukraińskiej tożsamości, jakie były tego powody, jak została ona społecznie zobiektywizowana, nade wszystko zaś – jakie były społeczne i biograficzne przesłanki osób, które w tym czasie zadeklarowały tożsamość ukraińską? Wnikliwa lektura książki zdaje się wskazywać, iż badana przez autora wspólnota jest stanem pośrednim między grupą etniczną, a narodem (kulturowym). Ukraińcy na Podlasiu posiadają dość wyraźnie zarysowaną świadomość, kim nie są, gorzej jednak z odpowiedzią na pytanie: kim są?
Z recenzji prof. dra hab. Włodzimierza Pawluczuka

Zebrany i przeanalizowany przez autora materiał empiryczny daje dokładny wgląd w to, jak ukraińscy respondenci z Podlasia definiują siebie i swoją grupę narodową, jak postrzegają swoje społeczne otoczenie, w jaki sposób interpretują strukturę etniczną i narodową społeczeństwa regionalnego oraz jak konstruują własną tożsamość grupową w odniesieniu do regionu i innych narodowości oraz Ukraińców spoza Podlasia.
Z recenzji dra hab. Dariusza Wojakowskiego, prof. AGH


O autorze(ce) DR ANDRZEJ NIKITOROWICZ – socjolog, badacz społeczny. Interesuje się socjologią pogranicza, narodu, wielokulturowości oraz nacjonalizmem. Jest autorem kilkunastu artykułów i prac naukowych dotyczących tematyki odtwarzania i rewitalizacji grup narodowych i etnicznych, nacjonalizmów, stereotypów narodowych oraz kapitału kulturowego mniejszości. Brał również udział w projektach badawczych realizowanych w ramach programów operacyjnych Unii Europejskiej, np.: „Kompetentna gmina – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w zakresie Zarządzania Rozwojem Lokalnym”, „Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania”.

Reviews

Write a review

Andrzej Nikitorowicz UKRAIŃCY PODLASIA. DYLEMATY TOŻSAMOŚCIOWE

Andrzej Nikitorowicz UKRAIŃCY PODLASIA. DYLEMATY TOŻSAMOŚCIOWE

Follow us on Facebook